Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага

Бүх шатны гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөл, гамшгаас хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд зориулсан гарын авлага

pdf (1MB)

Download

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага

December 22, 2023