Максаттардан иш-аракетке: Кыргыз Республикасында инсандык өнүгүүнүн өткөн кез, азыркы абалы жана келечеги

Кыргыз Республикасы COVID-19 келтирген кыйынчылыктардан кийин кантип калыбына келип, инсандык өнүгүүнүн өсүү траекториясына кайта алат?

2024-ж., 8-February

1996-жылдан бери инсандык өнүгүү узак мөөнөткө өсө берген, бирок 2020-жылы ал пандемия менен кыйла үзүлүп калды. Кыргыз Республикасындагы БУУӨПтүн жетектөөчү эксперттери келе жаткан Инсандык өнүгүү боюнча Улуттук баяндамасында (ИӨУБ) учурда калыбына келип жаткан Инсандык өнүгүү индексинин (ИӨИ) – инсандык өнүгүүнү өлчөөнүн башкы куралынын – негизиндеги логиканы жана аны өлкөдөгү колдонуусун түшүндүрүп беришет.

Инсандык өнүгүү, чынында, коомдогу жеке адамдардын жашоо сапатынын прогрессин жана жакшырышын билдирет. Бул экономикалык өсүштүн чегинен чыгып, адамдардын жөндөмдүүлүктөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана эркиндиктерин кеңейтүүгө багытталган. Ал сапаттуу билим алууга, саламаттыкты сактоого, жумушка орношууга, гендердик теңдикке, адтлеттүүлүк жана социалдык кошулууга, ошондой эле коомдо адамдар баалай ала турган башка олуттуу шарттарга жеткиликтүүлүк сыяктуу аспектилерди камтыйт.

Инсандык өнүгүү индекси (ИӨИ) экономикалык жана социалдык көрсөткүчтөрдү карап, бир өлкөнүн өнүгүүсүнүн комплекстүү сүрөттөлүшүн камсыз кылат. Бул бизге ар кандай топторду, анын ичинде өлкөлөрдү же бир өлкөнүн ичиндеги аймактарды салыштырууга, ошондой эле адамдардын муктаждыктарын жана умтулууларын канчалык жакшы канааттандырарын баалоого жардам берет. ИӨИни талдоо менен өкмөттөр жана изилдөөчүлөр адамдын өнүгүүсүн тездетүү үчүн кийлигишүүлөр жана жакшыртуулар зарыл болгон аймактарды аныктай алышат.

Инсандык өнүгүү адамдардын гүлдөп-өсүү үчүн керектүү куралдар жана мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылуу менен канааттандырарлык жашоо өткөрүшүн камсыз кылууга багытталганы менен, ИӨИ бул умтулууларга жетүү боюнча прогрессти баалоонун жана мониторинг жүргүзүүнүн баалуу куралы болуп кызмат кылат.

Биринчи жолу 1990-жылы ишке киргизилген БУУӨП ИӨИ өлкөдөгү экономикалык, билим берүү жана саламаттыкты сактоо боюнча прогрессти баалоонун күчтүү куралы болуп калууда. Адам тандоосунун үч негизги факторлорун бир өлчөмдө айкалыштыруу менен, ИӨИ татыктуу жашоо деңгээлине ээ болуу, билимге ээ болуу, узак жана ден соолукта жашоо мүмкүнчүлүгүн чагылдырат.

ИӨИ адамдардын жыргалчылыгы жөнүндө бирдиктүү сүрөттөлүшүн камсыз кылуу үчүн бир өлкөнүн акыбалынын башка көрсөткүчтөрүн, мисалы, ички дүң продуктту (ИДП) талашка салуу үчүн иштелип чыккан. ИӨИ үч негизги өлчөмдөн турат: узак жана ден соолукта жашоо, билимге жеткилик, жашоонун татыктуу деңгээли. Бул параметрлер төрт негизги көрсөткүч менен өлчөнөт: төрөлгөндө күтүлгөн өмүр узактыгы, окуу жылдарынын орточо саны, окуу жылдарынын күтүлүгөн саны жана калктын жан башына жалпы улуттук киреше (ЖУК).

Бул көрсөткүчтөрдү жана өлчөмдөрдү айкалыштыруу менен ИӨИ бир өлкөнүн прогрессине бирдиктүү баа берет жана өлкөлөрдүн ортосунда маңыздуу салыштырууларды жүргүзүүгө мүмкүндүк түзөт. HDI 0дөн 1ге чейин  созулат, ал эми “1” өлкө жетише ала турган инсандык өнүгүүнүн эң жогорку деңгээли болуп эсептелет. ИӨИ адамдын жыргалчылыгынын бардык аспектилерин өлчөө үчүн кемчиликсиз курал болбосо да, кирешелерди өлчөөдөн тышкары калктын жалпы жыргалчылыгын баалоонун керектүү ыкмасы болуп кала берет. ИӨИ методологиясы жөнүндө толук маалыматтарды бул жерден табууга болот.

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Жеткиликтүү: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

ИӨИнин концепциясын, өлчөөсүн жана пайдалануусун талдоо менен өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүн колдоо үчүн зор мүмкүнчүлүктөр ачылат. 2023-жылдын октябрында Кыргыз Республикасында БУУӨП мамлекеттик органдарга ИӨИ түшүнүгүн жана колдонулушун тереңдетүү боюнча техникалык семинар өткөрдү. 

Кыргыз Республикасы боюнча ИӨИ

Ошентип, ИӨИ менен өлчөнгөн инсандык өнүгүү Кыргыз Республикасы боюнча кантип өзгөрдү? 1990-жылдан 2000-жылга чейинки мезгил аралыгында Кыргыз Республикасында ИӨИнин -0,27 пайызга төмөндөшү байкалган. ИӨИ өсүшү 2000-жылдан 2010-жылга чейинки он жылдыкта тездетилген, бирок 2010-жылдан 2020-жылга чейинки мезгил ичинде басаңдаган.

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Өтүү: https:// DHR.undp.org/data-center

Дүйнөлүк орточо жана БУУ тарабынан сунуш кылынган Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тобу менен салыштырганда, Кыргыз Республикасынын ИӨИнин жылдык өсүшүн тездетүү үчүн дагы узак жол бар.

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Өтүү: https:// DHR.undp.org/data-center

Кыргыз Республикасында адамдын өнүгүүсүндөгү бул өзгөрүүлөргө кандай факторлор түрткү берет? ИӨИнин туруктуулугу анын инсандык өнүгүү сыяктуу татаал теманы чагылдырууда жөнөкөйлүгүнөн да, адамдын жыргалчылыгынын үлгүлөрүнө жана драйверлерине мүмкүн болушунча түшүндүрүлүүчү күчүнөн да улам болот. ИӨИни бир өлкөнүн прогрессин же регрессин түшүнүү үчүн колдонууну, ал индексти түзгөн негизги факторлорду талдоо менен жетишүүгө болот.

Жогорку деңгээлде өмүрдүн узактыгынын жана кирешелердин өзгөрүшү ИӨИге эң чоң таасир тийгизерин көрүүгө болот, ал эми билим берүү туруктуураак бойдон калууда. 

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Өтүү: https:// DHR.undp.org/data-center

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Өтүү: https:// DHR.undp.org/data-center

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Өтүү: https:// DHR.undp.org/data-center

Глобалдык ИӨИ рейтинги

1990-жылдан бери БУУӨП адам өнүктүрүү ыкмасын жайылтууга аракет жасайт, ошондой эле ИӨИни жылдык Бүткүл дүйнөлүк инсандык өнүгүү боюнча баяндамалар (ИӨБ) аркылууэсептеп, анын ичине ИӨИге негизделген өлкөлөрдүн глобалдык рейтингин киргизет. ИӨИ расмий эсептөөлөрү БУУ системасынын сактоочу ведомстволору аркылуу чогултулган улуттук маалыматтардын негизинде БУУнун  Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси тарабынан жүргүзүлүлөт.

Ар бир ИӨБ белгилүү бир темага басым жасайт – акыркы Дүйнөлүк ИӨБ 2021/2022 аныкталбагандыкка багытталган жана Кыргыз Республикасы БУУнун мүчө мамлекеттеринин ИӨИ глобалдык рейтингинде 190 өлкөнүн ичинен 118-орунду ээлеп, Кыргыз Республикасы Боливия менен Венесуэланын жанына жайгаштырылган. Кыргыз Республикасы, 0,692 (2021-ж.) ИӨИ наркы менен адамдык өнүгүүнүн орточо деңгээлиндеги өлкө болуп эсептелет. Жакында жааматтык иш-аракеттерге арналган жаңы Дүйнөлүк ИӨБ жарыяланат жана ал эң акыркы эсептөөлөрдү жана ИӨИ рейтингин тартуулайт. 

Көп жылдардан бери Кыргыз Республикасы өзүнүн ИӨИсин жакшыртууда олуттуу жыйынтыктарга жетишүүдө. Ошентсе да ал орто ИӨ өлкөлөрдүн тобунда туруктуу бойдон калууда.

Кыргыз Республикасы мактоого татыктуу ийгиликке жетишкени менен, андан аркытжакшыртууга ар дайым орун бар. ИӨБ өлкөлөр күч-аракеттерин адамдын өнүгүүсүн бекемдөөгө багыттай ала турган аймактарды аныктоо боюнча жетекчилик берет. Бул тармактарды изилдөө менен Кыргыз Республикасы келечекте адамдын өнүгүүсүн жакшыртуу жолун уланта алат.

ИӨИ рейтингин жогорулатуу

2026-жылга чейинки Улуттук өнүктүрүү программасында Кыргыз Республикасы 2030-жылга чейин ИӨИ рейтингинде беш позицияга өйдө жылууга милдеттенме алган. Бул мактоого татырлык жана маанилүү милдеттенме, жана ал баштапкы пункт катары ИӨИ үлгүлөрүн жана драйверлерин талдоосун коет. Башка нерселердин баары бирдей болгондо, рейтингдин беш позицияга жогорулашы Кыргыз Республикасынын ИӨИ наркынын 0,728 болушуна алып келет. Алдын ала талдоо көрсөткөндөй, бул максатка жетүү үчүн ИӨИ жылына 0,56 пайызга өсүшү талап, бул 2010-жылдан 2021-жылга чейинки он жылдыкта ИӨИнин өсүш арымынан дээрлик 1,5 эсе жогору. Бул максатка жетүүнүн көптөгөн жолдору бар, жана бул максатка жетүүдө ийгиликтин түрткүлөрүн табуу үчүн ИӨИни толук-кандуу талдоо зарыл. 

Фигура: Кыргыз Республикасынын HDI рейтингинде 5 орунга көтөрүлүшү үчүн келечектеги зарыл болгон тенденциялар 

Булак: Михаил Пелях, Инсандык өнүгүү индекси боюнча техникалык семинар. Кыргыз Республикасындагы БУУӨП, 2023-жылдын 11-октябры, Бишкек.

ИӨИден тышкары

ИӨИ бир өлкөнүн тарыхын айтып берет деп ырасталган жалгыз курама индекс эмес. Гендердик өнүгүү индекси (ГӨИ), Гендердик теңсиздик индекси (ГТИ), Теңсиздикке ылайыкташтырылган ИӨИ (ТЫИӨИ) жана Планеталык басым ИӨИ адамдын өнүгүүсүнө байланыштуу маселелер боюнча ар кандай көз караштарды камсыз кылат. 

ГӨИ адамдын өнүгүүсү жагынан гендердик теңсиздикти баса белгилөө үчүн түзүлгөн. Ал ИӨИ менен бирдей аспектилерди чечет, бирок гендердик көз карашты эске алат. Бул өмүрдүн узактыгы, билими жана кирешеси боюнча аялдар менен эркектердин ортосундагы жетишкендиктердин айырмачылыктарын чагылдырат. ГӨИ өлкөдөгү гендердик теңдик чөйрөсүндөгү прогрессти баалоого жардам берет.

ГТИ гендердик теңсиздикти үч маанилүү өлчөмдө чечүүгө багытталган: репродуктивдүү ден соолук, кубаттандыруу жана экономикалык ишмердик. Бул тармактарда гендердик теңсиздикти өлчөйт жана ар кайсы өлкөлөрдөгү аялдар кабылып жаткан кыйынчылыктарды түшүнүүгө жардам берет. ГТИ өкмөткө гендердик теңсиздикти чечүүгө жана гендердик теңдикке өбөлгө түзүүгө жардам берет.

ТЫИӨИ өлкөлөрдүн ичиндеги теңсиздиктин өлчөмүн камтыган ИӨИге негизделген. Ошол эле учурда адамдын өнүгүүсүнүн орточо деңгээли гана эмес, жетишкендиктерди калктын арасында бөлүштүрүү да эске алынган. Бул индекс теңсиздиктин адамдын өнүгүүсүнүн натыйжаларына тийгизген таасирин түшүнүүгө жардам берет.

«Планеталык басым» ИӨИ адамдын өнүгүүсүнүн экологиялык туруктуулук аспектисин менен кеңейтилген салттуу ИӨИ болуп эсептелет. Ал көмүртектин бөлүнүшүнө, суу колдонуунун материалдык изи менен натыйжалуулугуна байланыштуу метриканы сунуштайт. Бул индекс адамдын өнүгүүсү менен экологиялык туруктуулуктун ортосунда тең салмактуулукту сактоо зарылдыгын түшүнөт.

Бул курама индекстер адамдын өнүгүүсүнүн жана социалдык прогресстин ар кандай перспективаларын түшүнүүгө жардам берүү үчүн иштелип чыккан. Алар өлкөнүн өнүгүү абалын толук түшүнүүнү сунуштоо үчүн ар кандай аспектилерди эске алышат. Бул индекстер өкмөттөргө жана изилдөөчүлөргө жакшыртуу багыттарын аныктоого жана адилеттүү жана туруктуу келечекке максаттуу стратегияларды түзүүгө мүмкүндүк берет. Жалпы көрүү деңгээлинде бул индекстердин ар бири жогорулоо тенденцияларын көрсөтөт, бирок алар COVID-19 таасиринен улам артка чегинди. 

Булак: БУУӨП Инсандык өнүгүү боюнча баяндама офиси. Өтүү: https:// DHR.undp.org/data-center

ИӨИнин келечеги

Адамдын жыргалчылыгы үчүн маанилүү болгон нерселер бир өлчөмдө камтылыш үчүн өтө көп. Адамдын мүмкүнчүлүктөрү – ИӨИни негиздеген социалдык тандоо теориясы – дагы бир нече маанилүү өзгөчөлүктөргө ээ: натыйжаларга гана эмес, аларга жетүүдөгү процесстерге жана институттардын адилеттүүлүгүнө да басым жасоо зарылдыгы; кирешеден, билим берүүдөн жана ден соолуктан тышкаркы, мисалы, психикалык сак-саламаттыкка байланыштуу маселелерди чагылдыруунун маанилүүлүгү; жана экологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн чектерин андан ары изилдөө.

Изилдөө процессинин ушул жана башка жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын Инсандык өнүгүү боюнча Улуттук баяндамасы чагылдырылат. Атап айтканда, ал Кыргыз Республикасынын аймактарындагы инсандык өнүгүү тууралуу ИӨИнин жардамы менен кыскача маалымат берилет. Бирге алып, ИӨИ жана башка индекстер менен камсыз кылынган адамдын жыргалчылыгынын сүрөтү өлкөдөгү бардык адамдар үчүн инклюзивдүү жана туруктуу өнүгүүнү тездетүү боюнча маанилүү саясатты жана программалык иш-аракеттерди бекитүүгө жардам берет. 

Кыргыз Республикасында инсандык өнүгүүнүн келечегин курууда сиздин ролуңуз кандай болот? Ой-сезимдериңиз менен бөлүшүү үчүн алдыдагы ИӨУБны изилдеп, ишке киргизүүдө бизге кошулгула.