Danmark og UNDP underskriver ny treårig strategisk partnerskabsaftale

Danmark og UNDP indgår ny treårig multilateral partnerskabsaftale fra 2023 til 2025 som er med til at sikre forudsigelig finansiering til UNDP.

23. September 2022

Udviklingsminister og UNDP chef Achim Steiner

UNDP

New York, den 22. september 2022 - Danmark og UNDP har i dag indgået en ny treårig multilateral partnerskabsaftale fra 2023 til 2025. Med den flerårige aftale er Danmark med til at sikre forudsigelig finansiering til UNDP på 370 mio. kr. om året fra 2023 til 2025 svarende til 1.110 mio. kr. for hele perioden. Aftalen blev underskrevet ved en fælles ceremoni med UNICEF, UNFPA og UN Women, som ligeledes har indgået aftaler med Danmark. I alt bidrager Danmark med 2,5 milliarder kr. til de fire FN-enheder.

Disse ikke-øremærkede kernebidrag vil gøre det muligt for UNDP at reagere hurtigt og fleksibelt på udviklingsbehov i katastrofe- og konfliktramte lande. Aftalen afstedkommer et samarbejde mellem Danmark og UNDP om fælles prioriteter for at styrke demokratisk regeringsførelse, samt krise- og konfliktforebyggelse. For første gang støtter Danmark også UNDP’s arbejde med klimaforandring, naturbeskyttelse og øget adgang til bæredygtig og energi til en overkommelig pris.

"Det historisk stærke partnerskab med Danmark har været nøglen til at hjælpe UNDP med at reagere på landes behov hurtigt og effektivt. Denne generøse støtte vil blive brugt til at imødekomme behov i de fattigste og mest sårbare samfund og gå til mennesker, som flygter fra konflikter og kæmper med vigende ressourcer, stigende leveomkostninger og alvorlige klimapåvirkninger," sagde UNDP chef Achim Steiner. "I en tid, hvor de fremskridt, vi har kæmpet hårdt for at opnå rundt om i verden, bliver slået tilbage, er vi nødt til at holde fast i  multilateralismen og solidariteten som værende vejen ud af kriserne. At investere i hinanden er den eneste måde vi kan sikre den grønne, retfærdige og bæredygtige fremtid, vi har brug for."

UNDP sender tre fjerdedele af kernebidraget til mindst udviklede og lavindkomstlande, hvor  det fleksible bidrag spiller en stor rolle både i forhold til udvikling og til krisehåndtering. Aftalen vil støtte UNDP's strategiske plan for 2022-2025, som har som målsætning at løfte 100 millioner mennesker ud af flerdimensionel fattigdom, give 500 millioner mennesker adgang til ren energi og støtte 800 millioner mennesker til at deltage i demokratisk valg.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen siger, at Danmarks strategi for udviklingssamarbejde "grundlæggende handler om at finde løsninger på vor tids store udfordringer sammen med vores partnere, og med særligt fokus på de mest udsatte steder og folk."

"Vores partnerskab med FN’s udviklingssystem er altafgørende i denne sammenhæng," siger ministeren. "Verdenen har brug for et stærkt FN. Vi sætter stor pris på den rolle, som alle hver især spiller i FN udviklingssystem og alles indsats for at opnå en større grad af tværgående sammenhæng. Jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde."

Aftalen inkluderer også støtte til UNDP's samlede og fleksible tematiske fond, Funding Windows, indenfor områderne ”Regeringsførelse, Fredsopbygning, Krise og Modstandsdygtighed” og ”Natur, Klima og Energi” (NCE), samt UNDP's innovationsfacilitet og specialiserede udviklingsprogram (SDPs), juniorfaglige officerer (JPOs) og regeringens tekniske ekspertudstedelser.

 

***

Om UNDP

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen mod fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at levere sammenhængende og varige udviklingsløsninger for mennesker og planeten.

***

Mediekontakter

I Danmark: Mette Fjalland | Mobil: +45 5183-6228 Email: mette.fjalland@undp.org 

I New York: Dylan Lowthian | Mobil: +1 (646) 673 6350 E-mail: dylan.lowthian@undp.org