​​​​​Izvještavanje u oblasti klimatskih promjena - Jacanje crnogorskog nacionalno utvrdjenog doprinosa i akcija prilagodjavanja u okviru transparentnog okvira za izvještavanje

Izgradnja transparentnog sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju u oblasti klimatskih promjena

Ukratko

Projekat će omogućiti Crnoj Gori da uspostavi transparentan nacionalni sistem za monitoring, izvještavanje i verifikaciju u oblasti klimatskih promjena, uz jasno definisane uloge i odgovornosti svih institucija u svakom dijelu sistema i procesa izvještavanja. Nakon četiri godine trajanja projekta očekuje se da zemlja samostalno, preko funkcionalnog nacionalnog sistema, redovno izvještava ka Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime, kao i ka EU, u pogledu emisija gasova s efektom staklene bašte, mjerama koje sprovodi na smanjenju emisija, kao i mjerama prilagođavanja na klimatske promjene.

Uz definisanje uloga i odgovornosti svih relevantnih institucija, projekat će takođe pomoći u jačanju kapaciteta zaposlenih, kako bi sistem bio redovno ažuriran i operativan. Svaka od mjera prilagođavanja ili ublažavanja klimatskih promjena biće sagledana je iz ugla rodne ravnopravnosti, odnosno različitog uticaja na žene i muškarce, uz jasno definisane rodne indikatora koji će se pratiti kroz sistem. 

Kontekst

Član 4. Pariskog sporazuma predviđa da će, u izradi svojih Nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC), sve zemlje potpisnice obezbijediti informacije neophodne za transparentno i uporedivo praćenje i razumijevanje klimatskih promjena u svakoj od zemalja, u skladu sa Odlukom 1/CP.21. Pariski sporazum takođe poziva na izgradnju nacionalnih sistema za praćenje, izveštavanje i verifikaciju (MRV) koji pružaju informacije o preduzetim mjerama i podršci koju je svaka zemlja potpisnica primila u izradi i ispunjavanju svog NDCa. Što hitnije sprovođenje akcija za prilagođavanje i ublažavanje posljedica klimatskih promjena od ključnog je značaja.

Crna Gora je kroz svoj NDC postavila ambiciozne ciljeve za smanjenje emisije gasova s efektom staklene baste (GHG). Vlada izuzetno ozbiljno shvata potrebu za smanjenjem GHG emisija uprkos ekonomski atraktivnim mogućnostima korišćenja uglja i razvoja turističke privrede. Crna Gora ima relativno netaknutu životnu sredinu koja je ugrožena klimatskim promjenama. Zato je izgradnja otpornosti i prilagođavanje klimatskim promjenama njen primarni cilj. Crna Gora je fokusirana na sprovođenje adekvatnih mjera za ublažavanje i prilagođavanje, a u narednom periodu će raditi na uspostavljanju sistema za praćenje i izvještavanje o njihovom napretku.

Očekivani rezultati

Kroz ovaj projekat Crna Gora ima priliku da integriše klimatske akcijama u pogledu ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama, kao i njihovo finansiranje, u svoj nacionalni sistem, ali i da uskladi njihovu implementaciju s ciljevima održivog razvoja. Da bi se to postiglo neophodno je angažovanje velikog broja različitih zainteresovanih strana kao i pravovremeno i metodično prikupljanje kvalitnih podataka.

Zbog toga je neophodno da Crna Gora uspostavi nacionalni MIV sistem sa jasno definisanim tokovima podataka, jakim institucijama i pouzdanom bazom podataka. Sve to zahtijeva postojanje transparentne strukture za razmjenu podataka i razvoj nacionalnih metodologija, procedura i smjernica (MPG) za pravovremeno razmatranje klimatskih akcija u svim oblastima djelovanja i rada kako vlade, tako i privatnog sektora i civilnog društva. Ovo će se postići kroz dvije projektne komponente podijeljene u četiri ishoda:

Komponenta 1: Jačanje učešća svih zainteresovanih strana i ugrađivanje klimatskih akcija u postojeće sektorske i razvojne politike i prakse

  • Ishod 1: Ojačani institucionalni mehanizam za povećanu transparentnost

Komponenta 2: Jačanje tehničkih kapaciteta za implementaciju transparentnog okvira za praćenje

  • Ishod 2: Ojačane nacionalne institucije za implementaciju transparentnog nacionalnog sistema
  • Ishod 3: Ojačana koordinacija i razmjena informacija je institucionalizovana
  • Ishod 4: Formulisana je i usvojena tehnička mapa puta za razvoj koji predviđa niske emisijame GHG i akcije otporne na klimu.

Vjetrenjače na Krnovu

UNDP/Risto Božović

Vjetrenjače na Možuri

UNDP/Risto Božović

Impact

START DATE

August 2021

END DATE

August 2025

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Montenegro

IMPLEMENTING PARTNER

MNE_Ministry of Ecology

DONORS

Global Environment Fund Trustee

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$599,150

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$25,508

2023$89,285

2024$39,951

Full Project information