Jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije

Integrisani lokalni razvoj

Ukratko

Ovaj projekat, po principu sufinansiranja između obje strane, realizuju UNDP i Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore od 2013. godine. Naš zajednički cilj je dalje unapređenje održivog i inkluzivnog razvoja na lokalnom nivou, da bi se na ekonomičan način obezbijedio bolji kvalitet usluga za građane, kao i povećanje konkurentnosti privrede. 

Kontekst

Ukupni cilj UNDP-a i njegovog integrisanog pristupa razvoju kapaciteta na lokalnom nivou je da doprinese ostvarivanju ključnih nacionalnih prioriteta na putu ka EU, a koji se odnose na pametan, održiv i inkluzivan razvoj i kontinuirani rast na lokalnom nivou, te da se time na ekonomičan način obezbijedi bolji kvalitet usluga za građane. Za efikasno sprovođenje ovog cilja preduslov je dobro upravljanje, kao i unapređenje transparentnosti, odgovornosti i kvaliteta institucija u javnom sektoru.

Da bi odgovorili na ove izazove, UNDP Crna Gora podržava Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u nekoliko oblasti:

 1. Stručna podrška pripremi zakonskih, strateških i političkih dokumenata u oblasti preduzetništva, konkurentnosti i regionalnog razvoja;
 2. Konsultantska pomoć u oblasti strateškog planiranja na lokalnom nivou;
 3. Tehnička podrška realizaciji Programa za unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori koji se sastoji od više programskih linija finansijske i nefinansijske pomoći preduzetnicima i MMSP;
 4. Stručna i tehnička podrška procesu razvoja nacionalnog brenda;
 5. Unapređenje stručnih kapaciteta zaposlenih u Ministarstvu kroz ciljanu edukaciju i obuku. 

Očekivani rezultati

 • Izrada Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori (2018-2022), Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje (2020-2024), Strategije razvoja ženskog preduzetništva (2021-2024);  

 • Izrada novog Zakona o regionalnom razvoju;  

 • Izrada Smjernica i programa za revitalizaciju i razvoj prerađivačke industrije;  

 • Pružanje podrške crnogorskim opštinama u izradi planova strateškog razvoja;  

 • Nadogradnja i održavanje softvera za dodjelu subvencija tokom pandemije kovida 19 i softvera za onlajn implementaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede;  

 • Izrada Završnog izvještaja o implementaciji Strategije regionalnog razvoja Crne Gore (2014-2020); 

 • Kontinuirana podrška Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma u izradi ažurirane Uredbe o metodologiji za izračunavanje stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori i u izračunavanju novog stepena konkurentnosti u skladu sa ažuriranom Uredbom;  

 • Podrška realizaciji Programa podrške klasterima kroz pružanje konsultantske pomoći svim zainteresovanim klasterima u pripremi projektne dokumentacije i izvještavanju od 2014-2019.  

Najznačajnija postignuća

Projekat je bio predmet eksterne procjene od strane Nezavisne evaluacije programa za Crnu Goru koja je sprovedena 1. novembra 2020. godine i koja je posebno prepoznala činjenicu da je „UNDP generisao znanje, savjetovao o javnoj politici i imao ulogu organizatora (...) u procesu izrade strategija, kojima se postavljaju važni temelji za dalja ulaganja u poboljšanje poslovne klime, preduzetništva, konkurentnosti i cjeloživotnog učenja, a posebno u promociju preduzetništva među ženama i mladima i rast privatnog sektora”.

24

crnogorske opštine dobile su stručnu podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i UNDP-a u izradi strateških planova razvoja

18

strateških planova razvoja do sada je završeno i od strane nadležnih skupština opština usvojeno