Saradnja NVO i lokalnih samouprava temelj za snažnije zajednice

September 27, 2022

 

Transparentno finansiranje nevladinih organizacjia iz lokalnih budžeta temelj je za izgradnju međusobnog povjerenja, a time i impuls za napredovanje prema Evropskoj uniji (EU), poručeno je na ReLOaD konferenciji na kojoj su predstavnici/ce 15 lokalnih samouprava i 35 NVO diskutovali o mogućnostima osnaživanja lokalnih zajednica.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, već pet godina donosi konkretne rezultate za hiljade građana i građanki u Crnoj Gori, promovišući model transparentnog projektnog finansiranja NVO iz opštinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka.

 

Otvarajući konferenciju “Za snažnije zajednice”, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova poručila je da lokalne zajednice treba da budu kreativne i otvorene za sve, a to se može postići samo intenzivnim dijalogom između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

„Odatle i naša vizija da danas okupimo predsjednike i predsjednice opština i nevladinog sektora i  pokažemo jedni drugima najbolje prakse koje mogu biti uspješno replicirane, kao i da definišemo konkretne pravce djelovanja na lokalnom nivou“, dodala je Gašparikova.

Zamjenik šefice Delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri naglasio je da je veoma važno da sve opštine probaju izvući benefite iz ovog programa.

„EU je svjesna koliki pritisak trpe lokalne samouprave i njihovi budžeti, pogotovo nakon pandemije. Potrebe i zahtjevi građana su sve brojniji. Pritom, inflacija i politička nestabilnost čine situaciju još stresnijom. U ovakvim kriznim vremenima, ključ je u postizanju dugoročne saradnje između lokalnih samouprava i nevladinog sektor zarad stvaranja efikasnih i održivih politika za građane“, dodao je Seri.

 

Važnost partnerstva prepoznaju i u Ministarstvu javne uprave.

„Kroz lokalne samouprave ogleda se stepen demokratičnosti svakog društva, jer je jedino kroz taj model uprave ostvariva direktna demokratija. Sa druge strane, NVO su od ništa manjeg značaja, jer njihovo djelovanje doprinosi da jedan sistem i model uprave bude što profesionalniji i efikasniji. Samo u toj sinergiji lokalnih samouprava i nevladinih organizacija možemo dobiti snažnije zajednice, kako kaže i naziv ove konferencije“, kazao je Dragiša Janjušević, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave.

 

U ovoj fazi ReLOaDa učestvuje petnaest opština u okviru pet klastera:

Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opštine Zeta i Danilovgrad.

 

U ovim opštinama se trenutno sprovodi 35 inovativnih projekata nevladinih organizacija, u ukupnoj vrijednosti od 335.000 eura.  Od uklanjanja ekoloških crnih tačaka, preko otvaranja prvog socijalnog kluba za osobe sa invaliditetom, digitalizacije prirodnog i kulturnog nasljeđa kroz geocaching, poboljšanja biznis ambijenta za mlade preduzetnike/ce pa do stvaranja novih turističkih sadržaja poput ziplajna do proljeća 2023.

Predsjednici i potpredsjednici navedenih opština su, diskutujući u panelima razmijenili najbolje prakse u partnerstvu sa civilnim sektorom i u saradnji s predstavnicima nevladinih organizacija kreirali preporuke za jačanje lokalnih zajednice. Kako je zaključila predsjednica najmlađe opštine u Crnoj Gori, Tanja Stajović: “Ovo je dvosmjerna ulica, samo kada se građani uključe, mi im možemo pomoći.”

Više informacija o projektima i ReLOaD2 inicijativi možete naći na ovom linku.