Više od 120 učesnika/ca okupilo se u Tirani, Evropskom gradu mladih za 2022. godinu na drugoj regionalnoj ReLOaD2 konferenciji na temu: Zapadni Balkan – Perspektive mladih

18 November 2022

U protekla dva dana, preko 120 osoba sa Zapadnog Balkana učestvovalo je na konferenciji organizovanoj u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), osmiljenoj kako bi omogućila mladima da budu dio diskusije zajedno sa vrnjacima iz regije te stvore direktnu interakciju sa donosiocima odluka.

ReLOaD2 je regionalna inicijativa finansirana od strane Evropske unije, koju implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Radi na jačanju partnerstva izme𵠬okalnih vlasti i civilnog drutva, s ciljem kreiranja većeg angamana civilnog drutva i participacije mladih osoba u procesu donoenja odluka.

Konferenciju je otvorila Nj.E. gđs Nora Muzhaqi, dravna ministrica za mlade i djecu u Albaniji, koja je naglasila značaj LOD metodologije za finansiranje omladinskih organizacija, ali i za Nacionalnu agenciju za mlade, implementaciju različih strategija koje se bave ovim pitanjem, te mnogih drugih kolaboracija koje utiču na aktivnosti mladih ljudi u Albaniji.

Gđa. Hilllen Francke, voditeljica sektora za civilno društvo, socijalnu inkluziju i razvoj ljudskog kapitala ispred Evropske komisije, izjavila je: „Mladi nikada nisu bili veći dio agende Evropske unije, obzirom da je 2022. godina Evropska godina mladih. To vrijedi i za na angažman na Zapadnom Balkanu, gdje je Tirana proglašena Evropskom prijestolnicom mladih 2022. godine. Mladi ljudi će u narednom periodu biti u središtu podrške koju Evropska unija pruža regiji. Projekat ReLOaD2 jedna je od ključnih regionalnih inicijativa za podršku civilnom drutšvu, ali također ima snažan fokus na mlade. Uspješno promoviše ulogu dva ključna aktera za budućnost Zapadnog Balkana i njegove evropske perspektive: civilnog društva i mladih.”

Gđa. Monica Merino, rezidentna predstavnica UNDP-a u Albaniji i gđa. Dafina Peci, glavna sekretarka Nacionalnog kongresa mladih Albanije i direktorica Evropske prijestolnice mladih - Tirane, također su uvele prisutne u temu konferencije.

Program konferencije je mladima omogućio prostor za razmjenu mišljenja o izazovima i praksama vezanim za njihovo sudjelovanje u životu zajednice kroz nekoliko panel diskusija i radionica. Počevši sa umjetničkim performansom omladinskog ansambla iz Tirane, mladi su tokom trajanja konferencije kontinuirano bili dio dijaloga, u konačnici poručivši da je neophodno omogućiti da se njihov glas čuje.

Iako još uvijek postoji prostor za rad po pitanju involviranost mladih u procese širom Zapadnog Balkana, događaj je istaknuo pozitivne primjere angažmana mladih koji dokazuju da su upornost i rad na ličnom razvoju uvijek važni. 

Gđa. Sunčica Kovačević, mlada aktivistica iz Aarhusa, ACT i Kasindolske inicijative sudjelovala je na jednoj od panel diskusila, ispričavši svoju aktivističku priču. „Ovo je priča o mladim ljudima koji žele polagati pravo na budućnost, a koji su svjesni da to mogu samo ako se njihov glas čuje i ako su dio procesa donošenja odluka.”

Predstavnici partnerskih lokalnih samouprava i institucija prepoznali su da mladima ponekad nedostaje motivacije i entuzijazma, zbog složene situacije u regiji, navodeći da se postojeće politike i strategije za mlade mogu provoditi samo u sinergiji s mladima.

Učesnici/ce su naveli kako je konferencija doprinijela boljem razumijevanju institucionalnih praksi, sličnosti i razlika relevantnih za mlade širom Zapadnog Balkana. Nadamo se da će događaji poput ovog stvoriti nove prilike za partnerstva i prostor za razvoj vezan uz potrebe mladih.

* Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999