Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljuje regionalni javni poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata

27 July 2023

 

ReLOaD2, inicijativa Evropske unije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), objavljuje prvi regionalni javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih prijedloga. Nadovezujući se na prethodno postignute uspjehe, ovaj projekat osnažuje civilno društvo i mlade na Zapadnom Balkanu da aktivno sudjeluju u donošenju odluka i potiču poticajno pravno i finanasijsko okruženje za civilno društvo.

ReLOaD2 djeluje u regiji Zapadnog Balkana, surađujući sa 62 partnerskih jedinica lokalne samouprave i fokusira se na institucionalizaciju interakcije između lokalnih vlasti i OCD-a. Promocijom transparentnog i razvojno usmjerenog korištenja javnih sredstava, projekat nastoji odgovoriti na lokalne potrebe kroz akcije zajednice, volontiranje i izgradnju kapaciteta. Dodatno, ReLOaD2 podstiče angažman mladih, podržava inicijative mladih i nastoji poboljšati njihove ekonomske perspektive.

Regionalni javni poziv za OCD je otvoren za projektne prijedloge koji su usklađeni sa sljedećim tematskim područjima: volontiranje mladih, angažman unutar i među zajednicama, regionalna suradnja mladih i razmjena, te mobilnost mladih. Projektni prijedlozi trebaju naglasiti aktivnosti zajednice, izgradnju kapaciteta mladih žena i muškaraca, podizanje svijesti, razmjenu iskustava, neformalno obrazovanje i obuku kroz sljedeća prioritetna područja:

1. Suradnja i mobilnost mladih kroz kulturne, sportske i rekreacijske aktivnosti i događaje,
2. Suradnja mladih i angažman zajednice,
3. Angažman mladih i akcije volontiranja vezane uz zaštitu okoliša i zelenu agendu,
4. Razvoj vještina mladih i ekonomsko osnaživanje mladih.

Ključni međusektorski elementi obuhvaćaju socijalnu koheziju, ravnopravnost spolova, zaštitu okoliša i ljudska prava. Poziv predstavlja priliku za OCD sa Zapadnog Balkana, odnosno Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova[*], Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da surađuju i osmišljavaju projekte za osnaživanje mladih i razvoj njihovih vještina, angažman mladih i volontiranje kroz razmjenu i međuzajednice angažman u regiji zapadnog Balkana.

Ukupan budžet regionalnog javnog poziva je 240.000,00 EUR, a svaki odobreni projekt dobit će sredstva u rasponu od 30.000,00 EUR do 60.000,00 EUR. OCD se podstiču da uključe načela različitosti i rodne ravnopravnosti u svoje projektne prijedloge. Zainteresovane OCD mogu sudjelovati u pozivu s dva projektna prijedloga – kao glavna organizacija u jednom i kao partnerska organizacija u drugom.

Poziv je otvoren 25. jula i završava 11. septembra 2023. godine. OCD trebaju predati ispunjene prijave, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, putem e-maila na BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com. Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Dodatna podrška zainteresovanim organizacijama, će biti pružena putem informativnih sesija (dana otvorenih vrata) u online formatu putem Zooma na sljedeće datume:

Sesija 1, 01. august 2023. godine s početkom u 12:00 sati (link za registraciju)

Sesija 2, 18. august 2023. godine s početkom u 12:00 sati (link za registraciju)

Sesija 3, 31. august 2023. godine s početkom u 12:00 sati (link za registraciju)

Osim toga, organizacije civilnog društva mogu poslati sve upite u vezi s regionalnim javnim pozivom na BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com, s predmetom e-pošte: "Pitanje - ReLOaD2 regionalni javni poziv za organizacije civilnog društva." Svi upiti moraju se poslati do 05. septembra 2023. godine, a odgovori će biti dostavljeni u roku od tri (3) radna dana.

Dodatni detalji se nalaze u dokumentu "Upute za prijavu", dostupnom na linku. Za više informacija o ReLOaD2 programu posjetite link i pratite naloge na društvenim mrežama: FacebookInstagram.


 


[*] Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.

Session 1, 1 August 2023, starting at 12:00 hours (registration link)

Session 2, 18 August 2023, starting at 12:00 hours (registration link)

Session 3, 31 August 2023, starting at 12:00 hours (registration link)

Additionally, CSOs can submit any queries related to the Regional Public Call to BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com, with the email subject: ", with the email subject: "Question - ReLOaD2 Regional Public Call for CSOs." All queries must be submitted by September 5, 2023, and responses will be provided within three (3) working days.

Further details be accessed in the "Guidelines for Applicants" available on the link. For more information about the ReLOaD2 programme, please visit link and follow the accounts on social media: Facebook and Instagram.

___________________________________________________________________________________________

*For the European Union, all references to Kosovo should be understood in full compliance with Resolution 1244 (1999) and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. For the United Nations, references to Kosovo shall be understood to be in the context of Security Council resolution 1244 (1999).