U okviru ReLOaD2 mladi u Bosni i Hercegovini razvijaju vještine i grade svjetliju budućnost

15 July 2023

Mladi širom Bosne i Hercegovine rade na razvoju svojih vještina u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Povodom Svjetskog dana vještina mladih, koji se obilježava danas 15. jula, poručuju kako vjeruju da su nova znanja i kompetencije dugoročna investicija u njihovu budućnost i razvoj zajednica u kojima žive.

Dok se u javnosti BiH sve glasnije govori o odlasku mladih iz države, nadu u svjetliju budućnost pružaju mladi ljudi koji vjeruju da mogu biti pokretači promjena u svojim zajednicama.

“Nadam se da mogu ostati”,
smatra Ivan Jozić, student historije i arheologije iz Prozor-Rame čiji mnogi prijatelji su već odavno napustili BiH.

 

Iako nema mnogo prilika za zaposlenjem u Prozor-Rami, općini na sjeveru Hercegovine, Jozić vjeruje da to ne bi trebalo biti prepreka za mlade da rade na sebi kako bi pronašli svoj životni i poslovni put.

“Treba se truditi i obraćati poslodavcima”, poručuje Jozić.

Međutim, entuzijazam mladih da unapređuju vještine umnogome ovisi o prilikama koje su im dostupne. Nove podsticaje za ovu populaciju pružaju Evropska unija i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ovkiru ReLOaD2 koji u okviru komponente za mlade nudi niz mogućnost za razvoj vještina i za mlade. 

Tako se i Ivan našao među desetinama mladih iz 13 partnershik gradova i općina/opština BiH koji su kroz ovaj projekat dobili priliku da jačaju svoje vještine na različite načine. 

Mladi su najprije imali priliku da kroz interaktivne konsultacije Dijaloške platforme iskažu probleme s kojima se suočavaju u svojim zajednica, a koji se potom nastoje riješiti kroz podršku omladinskih projekata. 

Službenik za mlade projekta ReLOad2 Emir Bašić ističe da su mladi kroz dijalog radili na jačanju vještina komunikacije, prezentacije, kritičkog razmišljanja, konstruktive diskusije i argumentovanog razgovora. 

“Kroz dijalošku platformu okupljamo mlade i predstavnike organizacija civilnog društva koje rade sa njima kako bi čuli više o izazovima i putem projekata probali naći rješenje. Održali smo više od 30 sastanaka dijaloške platforme sa 600 mladih ljudi u BiH. Kako bi osigurali da se njihov glas čuje, te kako bismo pomogli pri iznalaženju rješenja, kroz javne pozive za OCD u okviru ReLOaD2 podržavamo projekte za mlade, bilo da je to izgradnja teretane ne otvorenom ili izgradnja vještina. Do sada smo podržali 35 omladinskih projekata”,
rekao je Bašić.

 

On dodaje da je uključivanje mladih u procese donošenja odluka od ključne važnosti kako bi se unaprijedile mogućnosti njihovog razvoja, a što se teško može postići bez prisustva mladih unutar jedinica lokalne samouprave

ReLOaD2 je stoga osigurao priliku za stažiranje u 13 gradova i općina/opština za oko 20 mladih širom BiH, među kojima su i tri osobe s poteškoćama u razvoju. Ove mlade osobe su prvi put angažovane na pola ili puno radno vrijeme u trajanju od šest ili dvanaest mjeseci, što će umnogome doprinijeti razvoju njihovih vještina poslovne korespodencije, pravovremenog planiranja, realizovanja svakodnevnih poslova i zadataka, timskog rada i slično.

“Izuzetno je važno što su sve vještine koje se nude mladima kroz ovaj program zapravo primjenjive, bili to administrativni ili neki drugi poslovi. Ovakvi programi su od velike koristi naročito osobama koje nemaju primarno znanje kako funkcioniše administrativni tok unutar bilo koje organizacije ili preduzeća”, smatra Faris Bečić iz Sarajeva, bachelor međunarodnih odnosa i evropskih studija, koji je jedan od stažista u ReLOaD2.

Još jedna od aktivnosti posvećena jačanju vještina mladih u okviru ReLOaD2 je organizacija certificiranih obuka. 26 mladih iz BiH su prošli certificirane obuke iz rada u administraciji, te naprednog kursa korištenja Microsoft Excela.

“Sve nove stvari koje smo naučili nam mogu biti od velike koristi u nekom trenutku u životu”,
kazala je Dajana Vilotić, diplomirani inžinjer arhitekture iz Opštine Rudo, koja je prošla obuku iz rada u administraciji.

Vilotić se nakon studja nije uspjela zaposliti u svojoj struci, ali nada se da će joj dodatno usavršavanje biti odskočna daska za zaposlenje. Kaže da su mladi u Rudom prilično pasivni zbog čega ih je potrebno u kontinuitetu motivirati da svoje vrijeme koriste za lično usavršavanje. 

Faris također ističe da je najvažnije probuditi interesovanje kod mladih. 

“Ni sam ranije nisam prepoznavao prilike koje mi se pružaju, ali sam malo istraživao i otkrio obuke koje su mi dostupne i besplatne. Mladima nedostaje da naprave onaj prvi korak kako bi se upoznali sa prilikama unutar njihovih zajednica. Ono što je nekada problem je vidljivost tih prilika zbog čega trebamo raditi na jačanju kanala kojima informacije dolaze do mladih”,
rekao je Bečić.

Razgovori sa mladima u sklopu ReLOaD2 su pokazali da njihova spremnost za razvojem vještina proizlazi iz njihovih težnji za ličnim rastom, samoispunjenjem i želje da se lakše snalaze na tržištu rada.

Mladima koji su prošli kroz obuke za rad u administraciji i napredni kurs Microsoft Excela su dodijeljeni certifikati na svečanom događaju koji je održan 5. jula u Sarajevu. Certifikati su dodijeljeni za 26 mladih osoba, 18 žena i osam muškaraca. 

Ovaj događaj je okupio mlade iz 13 partnerskih općina/opština i gradova, te partnere i predstavnike organizacija civilnog društva. Kroz dijalog sa stručnim ljudima mladi su pokazali da razumiju kako su posjedovanje različitih vještina i prilagođavanje novim digitalnim alatima od vitalnog značaja za osiguranje zaposlenja i postizanje njihovih ciljeva. 

ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP u budućnosti planira provođenje i novih obuka za mlade koje će biti vezane za oblasti Google Analytics metrike, računovodstva i razvoja digitalnih vještina.