Proces prijave na javne pozive ReLOaD2: Organizacijama dostupna besplatna pomoć

3 November 2023
Ramski Vjesnik

 

U saradnji s lokalnim vlastima Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) radi na daljem jačanju saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD) transparentnom dodjelom sredstava putem javnih poziva koji su otvoreni za sva formalno registrovana udruženja u skladu s važećim zakonskim propisima u BiH. 

ReLOaD2 je projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) s ciljem jačanja partnerstva između civilnog društva i vlasti, unapređenja usluga u lokalnim zajednicama i transparentne dodjele sredstava za OCD .

13 gradova i općina/opština Bosne i Hercegovine su doprinijeli razvoju svojih zajednica učešćem u aktivnostima ReLOaD2 projekta. U protekloj godini ReLOaD2 je putem javnih poziva odobrio 121 projekat OCD za koje je izdvojeno približno 2.700.000 KM.

Svi zajednički javni pozivi, su objavljeni na internet stranici UNDP BiH, te stranicama partnerskih gradova i općina/opština - Grad Bihać, Grad Prijedor, Grad Gradiška, Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Opština Rudo, Općina Vitez, Grad Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Grad Mostar, Općina Prozor-Rama, Opština Gacko i Opština Ugljevik.

Službenica UNDP-a za dodjelu grantova Mersiha Ćurčić je dio tima zaduženog za sprovedbu aktivnosti ReLOaD2 projekta. Ona pojašnjava kako su zajednički javni pozivi otvoreni za sve formalno registrovane OCD širom BiH, a ne isključivo za one iz partnerskih gradova i općina/opština. Na primjer, na javni poziv u Mostaru mogu aplicirati i OCD iz Bihaća, iz Trebinja ili bilo kojeg drugog grada, općine/opštine iz BiH, ne samo iz Mostara.

Ćurčić preporučuje svim OCD da se detaljno upoznaju sa smjernicama javnih poziva i obrate pažnju na prioritetne oblasti ovih poziva, te poziva predstavnike/ce OCD da se odazovu na javne rasprave gdje se finaliziraju teme za javni poziv. Nakon objave javnog poziva, ReLOaD2 projekat organizuje otvorene dane u gradovima, općinama/opštinama, gdje se predstavnici/e OCD mogu detaljnije upoznati sa načinom prijavljivanja, kriterijima i svim bitnim elementima vezanim za javni poziv.

“Od organizacija civilnog društva se očekuje da napišu projektne prijedloge koji će odgovoriti na prioritete lokalne zajednice. Posebnu pažnju OCD trebaju obratiti na administrativne i tehničke kriterije poziva, kao i na to da projekti trebaju odgovoriti na potrebe korisnika čije interese OCD predstavlja, ali da istovremeno  trebaju biti i društveno korisni”, kazala je Ćurčić.

 

“Tokom javnog poziva pruža se kontinuirana podrška organizacijama civilnog društva kako bi što bolje napisale projektne prijedloge u traženim prijavnim formama. Ponuđene su obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom (eng. Project Cycle Management – PCM), kao i dodatne mentorske sesije s ciljem otklanjanja dilema koje mogu nastati tokom pripreme aplikacija.”
Ramski Vjesnik

Cilj projekta je da se predstavnicima OCD koje su prisustvovale na otvorenim danima i mentorskim sesijama olakša proces pripreme projekata i prijave na javne pozive. Iz Udruženja za razvoj i afirmaciju društva „NODAS” ističu da bi sve OCD trebale učestvovati na PCM treninzima koji se besplatno organizuju tokom javnog poziva.

„Trening koji je obezbjeđen je koncipiran tako da je lako primjenjiv kod popunjavanja ReLOaD aplikacionih formi te je značajno ubrzao proces pisanja. Zahvaljujući tome je i sam sadržaj, to jeste narativni dio dobio na kvaliteti jer je objašnjenje projektne ideje bilo jasnije i preciznije prikazano“, rekao je Šemsudin Maljević, predsjednik Udruženja za razvoj i afirmaciju društva „NODAS”.

„Mentorske sesije su dodatak koji često nedostaje kod ovih vrsta treninga i jednako su važne. Važno je istaći da je velika pomoć dobiti precizne odgovore na konkretna pitanja a naročito zbog toga što su često upravo detalji ti koji su odlučujući. Također, proces u kojem se prvo koncipira ideja pa zatim prerađuje kroz sesije pozitivno utiče na usmjeravanje i korigovanje ka pravilnom toku pisanja“, rekao je Maljević

On preporučuje drugim OCD da se kvalitetno pripreme, da učestvuju na otvorenim danima i mentorskim sesijama, ali i da komuniciraju sa drugim organizacijama koje su učestvovale u sličnim projektima. Kako kaže, za kvalitetnu pripremu projektnog prijedloga je potrebno vrijeme, što iziskuje i detaljno prikupljanje dokumentacije bez koje se ne može aplicirati.

„Edukacijska i mentorska podrška koju organizuje ReLOaD2 projekat je jako korisna jer objašnjava koje se mogućnosti pružaju te koje ne, što smanjuje mogućnost slanja prijedloga koji već na startu ne mogu biti podržani. Navedeno čini proces transparentnim a imati stalnu podršku kroz treninge te email podršku pravi značajnu razliku u usporedbi sa drugim pozivima za projektne prijedloge“,
smatra Maljević.

Iz UNDP tima koji vodi ReLOaD2 projekat preporučuju OCD da se uključe u pitanja svojih zajednica, te da u skladu s tim ponude projektna rješenja koja odgovaraju potrebama stanovništva i doprinose razvoju lokalne zajednice. Također dodaju kako je potreban kontinuiran rad na jačanju saradnje između OCD i jedinica lokalne samouprave.

“Preporučujemo organizacijama da iskoriste priliku besplatne PCM edukacije prema EU standardima i dodatno ojačaju svoje kapacitete kako bi bili u mogućnosti obezbijediti finansijska sredstva i od drugih donatora i/ili institucija. Sistematičan i transparentan pristup poboljšava kvalitet života šire društvene zajednice, a OCD postaju pouzdani i prepoznatljivi partneri”, zaključila je službenica za dodjelu grantova Mersiha Ćurčić.

ReLOaD2 se provodi na Zapadnom Balkanu, i to u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, i Srbiji. Očekuje se da će OCD provesti oko 300 projekata i ponuditi poboljšane i raznolike usluge za 40.000 građana/ki u regionu, od čega je planirano da 120 projekata za 9600 građana/ki bude implementirano u BiH do kraja 2024. godine.

________

*Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999