Kreiranje transformativnog puta za lokalnu samoupravu u Bosni i Hercegovini

7 February 2024

Mjesna zajednica Donja Lohinja

UNDP BiH

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) podržao je važan dijalog koji se održao u Banjoj Luci, okupljajući oko 60 različitih aktera kako bi se pozabavili razvojnim pitanjima sa kojima se suočavaju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava i njihovih udruženja, entitetskih i kantonalnih ministarstava, međunarodnih razvojnih organizacija kao i predstavnici organizacija civilnog društva, akademskih zajednica i mnogi drugi.

Ovaj dijalog prvi je u nizu događaja planiranih u periodu od januara do marta 2024. godine, a koji ima za cilj da posluži kao platforma za sveobuhvatnu procjenu izazova i mapiranje oblasti u kojima će intervencije dovesti do sistemskih promjena u skladu sa strateškim okvirom i politikama zemlje.

 

Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.  Photo Credit: UNDP BiH

 

 

Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izjavila je:

“Lokalna vlast je nivo vlasti najbliži građanima i jedan od temeljnih stubova razvoja. Građani najveći dio svojih prava ostvaruju u lokalnim zajednicama i lokalne vlasti imaju važnu ulogu u osiguravanju  kvalitetnog života građana na svom teritoriju.”

Dijalog se temelji na analizi koju su sproveli relevantni institucionalni predstavnici i razvojni partneri aktivni u oblasti lokalne uprave u aprilu 2023. godine, a koja je identifikovala strukturne izazove i razvojne mogućnosti za lokalne samouprave u zemlji. Ovi izazovi i mogućnosti kategorizirani su u sedam oblasti u kojima intervencije mogu dovesti do pozitivnih promjena. To uključuje upravljanje javnim finansijama, javne usluge i infrastrukturu, integritet i odgovornost, održivu stratešku orijentaciju i otpornost, meritokratiju i profesionalizam, učešće i osnaživanje građana i građanki, te reforme i politike za decentralizaciju i autonomiju.

Aida Laković Hošo, voditeljica sektora za dobro upravljanje pri UNDP-u. Photo credit: UNDP BiH

 

Aida Laković-Hošo, voditeljica sektora za dobro upravljanje u UNDP-u, istakla je:

 "Lokalna uprava služi kao temelj razvoja zajednice, približavajući vladu njenim građanima. UNDP prepoznaje ključnu ulogu koju lokalne vlasti imaju u podsticanju inkluzivnih i prosperitetnih zajednica.

Diskusija je adresirala trenutno stanje lokalne uprave i njene izazove, doprinoseći viziji sistema lokalne uprave, a identifikovala je i svojevrsne pokretače promjena. Tokom događaja učesnici su istakli važnost stavljanja ljudskih života u središte pažnje, digitalizacije u pružanju javnih usluga, transparentnosti i odgovornosti javnih institucija te učešća građana u donošenju odluka kao ključnih oblasti za poboljšanje.
 

Događaj u Banjoj Luci istakao je važnost zajedničkih napora i inovativnih rješenja u rješavanju složenih razvojnih izazova.
 

UNDP u Bosni i Hercegovini podržava lokalnu samoupravu s ciljem poboljšanja kvaliteta života ljudi u urbanim i ruralnim područjima, smanjenju nejednakosti u društvu, obnovi povjerenja između ljudi i javnih institucija, te osigurava platformu koja uvažava glasove svih grupa stanovništva.