Izgradnja održivih društava kroz podršku najranjivijima

Osnaživanje kroz socijalni rad

18 March 2024

Centri za socijalni rad u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim izazovima tokom pružanja podrške najranjivijim članovima društva. Kako bi ojačao ove centre, projekat “Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (SPSC)” angažirao je 18 volontera u devet općina/opština koji aktivno djeluju u različitim sferama kao podrška centrima za socijalni rad i službama za socijalnu zaštitu.

U Bosanskom Petrovcu ranije nije postojalo logopedsko savjetovalište. Uz pomoć SPSC projekta, kojeg finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini., omogućeno je pružanje neophodne podrške osobama svih dobnih uzrasta koje se suočavaju sa komunikacijskim izazovima.
 

Senija Ferizović

“Kao osoba čije je usmjerenje logopedija, radim sa djecom i odraslima koji se susreću sa komunikacijskim poteškoćama. Obzirom na veliki broj istih koje se javljaju u različitim dobnim uzrastima, sa korisnicima sam provodila razne aktivnosti i sticala nove prakse. Od procjene, intervencije, stimulacije pa sve do individualnih i grupnih oblika rada, jer upravo navedenu pomoć i podršku u našoj zajednici ne mogu dobiti u drugim institucijama. Ovakav rad zahtijeva strpljenje, kreativnost, kontinuiranost i prilagodljivost kako bi se svakoj osobi pružila adekvatna podrška u razvoju komunikacijskih vještina, te odgovorilo individualnim potrebama svake osobe".
Senija Ferizović, UN volonterka

Spoznaja o tome koliko je samo dijeljenje problema često dovoljno za poboljšanje emocionalnog stanja pojedinca ukazuje na nužnost kontinuirane podrške u zajednici.

Adema Čarkić

“Primijetila sam koliko je toplina, ljubaznost i podrška važna svim korisnicima i korisnicama Centra. Mnogima od njih je dovoljno samo podijeliti svoje probleme kako bi se osjećali bolje. S obzirom na veliki broj korisnika/ca koji traže pomoć, uposlenici/e Centra za socijalni rad nose veliki teret. Zato vjerujem da je ovaj projekat izuzetno koristan, obzirom da pruža vrlo vrijednu pomoć centrima. Nadam se da će se i ubuduće pojavljivati slične prilike za podršku i olakšanje njihovog rada".
Adema Čarkić, UN volonterka iz Ključa

Ispomoć u pravnoj službi bila je od velikog značaja za Drvar.

Maja Pilipović

„Za našu Službu sam izradila mnoga rešenja u toku svog dosadašnjeg rada koja su se odnosila na različite pravne poslove i angažmane. Rad sa strankama i upoznavanje sa stanjem i potrebama u našoj opštini doprinijeli su u tome da postanem bliža sa ljudima i dobijem priliku za nešto drugačije upoznavanje sa životom u svojoj Opštini koji žive oni najranjiviji u našem društvu. Paralelno sam uključena u dogovore vezane uz uređenje i otvaranje Centra za socijalni rad, koji još uvijek ne postoji u našoj opštini. To predstavlja veliki korak naprijed koji je omogućio SPSC projekat".
Maja Pilipović, UN volonterka iz Drvara

Volonteri su, pored pružanja pomoći, dobili i priliku za sticanje novih znanja u okviru svog angažmana na projektu.

Haris Bašić

„Ranije nisam imao priliku za direktnu komunikaciju sa korisnicima/cama centra. Sada, kroz svakodnevni rad, ali i kroz istraživanje koje je proveo UNDP o mapiranju socijalnih usluga, u kojem sam učestvovao direktno na terenu, susreo sam se sa mnogim pričama, sudbinama i stvarnim potrebama ljudi. Unaprijedio sam i neke svoje lične vještine i znanja u komunikaciji, kao i radu u bazama podataka socijalnih usluga".
Haris Bašić, UN volonter iz Glamoča

Prednosti ovakvog projekta u lokalnoj zajednici su brojne, potcrtava UN volonter Nino Šapina iz Livna.

Nino Šapina

“Dio sam projekta koji donosi dobrobit za sve nas i ogromnu nadu za jedno novo i bolje sutra, kako kroz unapređenje socijalnih usluga, tako i kroz infrastrukturne komponente. Naša uloga kroz ovaj projekt zaista ima dubok uticaj na oblikovanje samog društva unutar lokalnih zajednica. Sretan sam jer vidim konkretne pomake unutar centra za socijalnu skrb u kojem sam angažiran i vjerujem da će uslovi u budućnosti biti još bolji za naše štićenike".
Nino Šapina

Socijalni rad igra važnu ulogu u izgradnji održivih društava. Fokusirajući se na rješavanje različitih izazova koji utječu na pojedince i zajednice, socijalni radnici pružaju podršku prvenstveno onim najranjivijim i osnažuju ih kako bi poboljšali svoju opću dobrobit i kvalitetu života.

Kroz angažman volontera, SPSC projekat ne samo da pruža konkretne doprinose u zajednicama, već i omogućava lokalnim centrima za socijalni rad da efikasnije odgovore na potrebe svojih korisnika.