LowCarbon

LOWCARBON

Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika

Zbog dužeg perioda nedovoljnog ulaganja u toku i nakon rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995) javna infrastruktura, posebno zgrade, sada su u lošem stanju i hitno je potrebna njihova obnova i modernizacija. U svojim Nacionalno utvrđenim doprinosima (eng. Nationally Determined Contribution – NDC) u skladu sa Pariškim sporazumom, Bosna i Hercegovina (BiH) prepoznaje potencijale zgrada javnog sektora za smanjenje emisije plinova s efektom staklene bašte i naglašava kako je „u cilju što većeg smanjenja emisija i razvijanja održivog sistema obnove zgrada javne namjene potrebna međunarodna finansijska podrška“.

Zgrade javne namjene identifikovane su kao sektor s najvećim potencijalom za ekonomičnu uštedu energije u BiH (20-60%). Detaljni energetski pregledi koje je UNDP proveo na javnim objektima potvrđuju da se prosječna energetska potrošnja u zgradi može ekonomično smanjiti za oko 60%, uz pretpostavku određenog nivoa komfora u zgradi (npr. 20°C) prije i poslije adaptacije.

Osim energetske efikasnosti, značajan potencijal za smanjenje emisija plinova s efektom staklene bašte leži u mjerama izmjene goriva: preko 80% zgrada javnog sektora trenutno koristi fosilna goriva (ugalj, lož ulje, prirodni plin) ili sisteme daljinskog grijanja, koji takođe pretežno koriste ugalj. Uvođenje obnovljivih izvora energije u BiH – bioenergije (biomase/bioplina), solarnih i drugih izvora – zajedno s ulaganjima u energetsku efikasnost, ima potencijal da odigra ključnu ulogu u smanjenju emisija plinova s efektom staklene bašte i potrošnje energije u zgradama javne namjene, koje trenutno iznose oko 10% godišnjeg državnog budžeta BiH.

Cilj projekta

Povećanje ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, koji obuhvata integrisani paket politika, regulatorna, tehnička, informatička, finansijska i menadžerska rješenja koja su kreirana u cilju rješavanja rizika i prepreka za investiranje. 

Trenutna paradigma finansiranja ulaganja u niskoemisione adaptacije zgrada javne namjene u BiH može se sumirati:

  • Postojanje naizgled brojnih, ali kumulativno zanemarivih izvora finansiranja/projekata domaćih i međunarodnih organizacija zasnovanih na grantovima, koji se nadopunjuju vlastitim sredstvima krajnjih korisnika;
  • Nedostatak koordinisanog i integrisanog pristupa obnovi zgrada javne namjene koji dovodi do neučinkovite i nedovoljno optimalne raspodjele javnih sredstava;
  • Izostanak angažmana privatnog sektora i interesa za tržišne finansije, uključujući nedostatak razvijenog tržišta za ESCO poslovni model i ugovore o energetskoj efikasnosti.
LowCarbon
Šta mi radimo? 


Projekt će dobiti ukupno 17.346 miliona USD grant sredstava Zelenog klimatskog fonda (GCF) radi prevazilaženja prepreka za ulaganje u energetsku adaptaciju zgrada javne namjene s niskom emisijom ugljika. Dodatnih 105.22 miliona USD će biti osigurano kroz sufinansiranje iz različitih izvora kao što su Fondovi za zaštitu okoliša/životne sredine, entitetski i općinski budžeti, te međunarodne organizacije (UNDP, GEF, Svjetska banka, Sida) u svrhu rješavanja rizika zemlje i sektorskih rizika

Cilj projekta je povećanje ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, koji obuhvata integrisani paket politika, regulatorna, tehnička, informatička, finansijska i menadžerska rješenja koja su kreirana u cilju rješavanja rizika i prepreka za investiranje. Projekat će dovesti do povećanja nivoa ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika za četiri do pet puta, što će omogućiti BiH da ispuni navedeni cilj smanjenja emisija plinova s efektom staklene bašte iz sektora zgrada javne namjene.

Projekat će rezultirati:

  • Direktnim smanjenjem emisija plinova s efektom staklene bašte od 2,02 miliona tCO2e tokom trajanja investicija, po cijeni za GCF od 9 USD /tCO2e.
  • Značajne indirektne emisije – 7,1 – 8,1 miliona tona će biti smanjene CO2zbog transformacije tržišta koja se desila uslijed implementacije projekta – što rezultira smanjenjem ukupnog procijenjenog troška po toni CO2 na 1,8 USD.
  • 150.000 ljudi će imati direktne koristi –  korisnici zgrada javne namjene (4% od ukupne populacije), uključujući 80.000 žena.
  • Biće kreirano preko 5.630 novih radnih mjesta s punim radnim vremenom.
 
Očekivani rezultati


Oslanjajući se na pristup Ulaganja u obnovljivu energiju uz smanjenje rizičnosti (eng. De-risking Renewable Energy Investment – DREI ), LowCarbon projekt sastoji se od dva usko povezana rezultata koja imaju za cilj rješavanje finansijskih i nefinansijskih prepreka, čime se smanjuju rizici i postižu atraktivni i prihvatljivi profili rizika i povrata.

Rezultat 1.1: Rješavanje nefinansijskih prepreka za ulaganja u zgrade i infrastrukturu sa niskom emisijom ugljika („Politika smanjenja rizičnosti“). Projekt će osgurati tehničku pomoć akterima iz javnog i privatnog sektora na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou kako bi im se pomoglo u rješavanju nefinansijskih/strukturnih prepreka investiranju.


Rezultat 1.2: Rješavanje finansijskih prepreka za ulaganja u zgrade i infrastrukturu sa niskom emisijom ugljika („finansijsko smanjenje rizičnosti ulaganja i investiciona podrška“). Projekt će podržati provedbu Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene u cilju rješavanja identifikovanih finansijskih prepreka i uspostavljanja prijedloga za efikasniji, bolje koordinisan i usklađen pristup dodjele javnih sredstava za podsticanje ulaganja u zgrade sa niskom emisijom ugljika. U sklopu Okvira, sve zgrade javne namjene (bez obzira na nadležnost) moći će dobiti tehničku pomoć za pripremu projekta energetske efikasnosti i obnovljive energije. Oni projekti koji ispunjavaju minimalne tehničke, financijske, društveno-ekonomske i okolišne zahtjeve bit će prihvatljivi za primanje GCF sredstava za sufinansiranje investicija, a grantovi GCF-a koristit će se na minimalnom iznosu potrebnom kako bi ti projekti postali izvedivi. Finansijski zahtjevi, tj. Jednostavan period otplate od 8 godina i više, definirani su na način da se osigura da se resursi iz GCF-a ne kombiniraju s finansiranjem IFI-a za određeni projekt dogradnje, već nadopunjuju i popunjavaju preostalo finansiranje prostor koji se ne može riješiti preko koncesijskih sredstava IFI-a, ali je potreban da bi se takva ulaganja učinila izvedivim.

Status:
Aktivan
Početak projekta:
2018
Završetak projekta:
2026
Sektor:
Energija i okoliš
Donator:
Zeleni klimatski fond (GCF)
Partneri:
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnoa Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Impact

START DATE

September 2018

END DATE

August 2026

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

GREEN CLIMATE FUND

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$17,469,740

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2018$23,907

2019$2,048,938

2020$2,136,561

2021$2,117,278

2022$3,484,258

2023$1,539,540

2024$964,710

Full Project information