IDAbnr

Inkluzivna dekarbonizacija u BiH

IDA Projekat

Visoka ovisnost o fosilnim gorivima glavni je razlog zagađenja zraka i emisija gasova s efektom staklene bašte u Bosni i Hercegovini, koje su u odnosu na njen bruto domaći proizvod (BDP) skoro pet puta veće nego u Evropskoj uniji.

U revidiranim Utvrđenim doprinosima (NDC), BiH se obavezala da će smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine i skoro za 66% do 2050. godine u poređenju s nivoima iz 1990. godine, s energetskim sektorom i industrijama s visokim emisijama ugljika u središtu tranzicije na privredu s niskim udjelom ugljenika. 

Projekat Aktivnost inkluzivne dekarbonizacije (IDA) je poduzeo prve korake ka uvođenju mehanizma pravedne tranzicije u provedbi NDC i dekarbonizaciji industrija koje intenzivno koriste ugljenik u BiH.

Cilj IDA projekta

Podrška BiH da uspostavi stratešku osnovu za pravednu tranziciju ka nisko-karbonskoj ekonomiji, smanjenjem visoke ovisnosti o fosilnim gorivima putem mehanizma za pravednu tranziciju, s fokusom na to da niko ne bude izostavljen.

 

Komponente projekta

IDA projekat je identifikovao važne elemente specifične za kontekst BiH, koje bi trebalo razmotriti u tranziciji sa fosilnih goriva ka nisko-ugljičnoj ekonomiji, kako bi se osiguralo da to ne pogoršava nejednakosti, već unapređuje ravnopravnost, posebno rodnu ravnopravnost.

U saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i i zainteresovanim stranama iz vladinog i privatnog sektora, projekat je izradio Nacrt za rodno odgovornu pravednu tranziciju za sve u BiH, sa fokusom na identifikaciju i razvoj konkretnih aktivnosti i izdvajanje potrebnih sredstava za ublažavanje negativnih, a povećanje pozitivnih socio-ekonomskih uticaja, koje tranzicija na nisko-ugljičnu ekonomiji može imati na industrije s visokim emisijama ugljika, mala i srednja preduzeća, žene, mlade, marginalizirane i ranjive zajednice i grupe, i bh. društvo u cjelini. 

Projekat je također osigurao finansijska sredstva za dekarbonizaciju najmanje 20 malih i srednjih preduzeća u tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), što je propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ranjivih grupa i industrije. 

Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja: Korištenje NDC u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Rezultati

✔ Izrađen Nacrt za rodno odgovornu pravednu tranziciju za sve u BiH;

✔ Provedeno 20 projekata dekarbonizacije kako bi se podržala pravedna tranzicija malih i srednjih preduzeća u industrijama s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement);

✔ Podržano ispunjavanje opšteg cilja Utvrđenih doprinosa za smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine, te ciljeva Utvrđenih doprinosa za proizvodnju električne energije i industriju;

✔ Izgrađeni kapaciteti za socijalno pravednu i inkluzivnu tranziciju ka nisko-ugličnoj ekonomiji za 20 ključnih aktera i 200 predstavnika ugroženih grupa;

✔ Povećana svijest o pravednoj tranziciji ka nisko-ugljičnoj ekonomijiza preko 100.000 građana.

Trajanje projekta:

2022 - 2023

Donator:

Vlada Japana

Vrijednost projekta: 

1,870.076 USD

Ključni partner:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Impact

START DATE

March 2022

END DATE

February 2023

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF JAPAN

TOTAL CONTRIBUTIONS

$821,580

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$824,940

Full Project information