IDAbnr

Inkluzivna dekarbonizacija u BiH

IDA Projekat

Visoka ovisnost o fosilnim gorivima glavni je razlog zagađenja zraka i emisija gasova s efektom staklene bašte u Bosni i Hercegovini, koje su u odnosu na njen bruto domaći proizvod (BDP) skoro pet puta veće nego u Evropskoj uniji.

U revidiranim Utvrđenim doprinosima (NDC), BiH se obavezala da će smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine i skoro za 66% do 2050. godine u poređenju s nivoima iz 1990. godine, s energetskim sektorom i industrijama s visokim emisijama ugljika u središtu tranzicije na privredu s niskim udjelom ugljenika. 

Projekat Aktivnost inkluzivne dekarbonizacije (IDA) je poduzeo prve korake ka uvođenju mehanizma pravedne tranzicije u provedbi NDC i dekarbonizaciji industrija koje intenzivno koriste ugljenik u BiH.

Cilj IDA projekta

Podrška BiH da uspostavi stratešku osnovu za pravednu tranziciju ka nisko-karbonskoj ekonomiji, smanjenjem visoke ovisnosti o fosilnim gorivima putem mehanizma za pravednu tranziciju, s fokusom na to da niko ne bude izostavljen.

 

Komponente projekta

IDA projekat je identifikovao važne elemente specifične za kontekst BiH, koje bi trebalo razmotriti u tranziciji sa fosilnih goriva ka nisko-ugljičnoj ekonomiji, kako bi se osiguralo da to ne pogoršava nejednakosti, već unapređuje ravnopravnost, posebno rodnu ravnopravnost.

U saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i i zainteresovanim stranama iz vladinog i privatnog sektora, projekat je izradio Nacrt za rodno odgovornu pravednu tranziciju za sve u BiH, sa fokusom na identifikaciju i razvoj konkretnih aktivnosti i izdvajanje potrebnih sredstava za ublažavanje negativnih, a povećanje pozitivnih socio-ekonomskih uticaja, koje tranzicija na nisko-ugljičnu ekonomiji može imati na industrije s visokim emisijama ugljika, mala i srednja preduzeća, žene, mlade, marginalizirane i ranjive zajednice i grupe, i bh. društvo u cjelini. 

Projekat je također osigurao finansijska sredstva za dekarbonizaciju najmanje 20 malih i srednjih preduzeća u tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), što je propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ranjivih grupa i industrije. 

Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja: Korištenje NDC u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Rezultati

✔ Izrađen Nacrt za rodno odgovornu pravednu tranziciju za sve u BiH;

✔ Provedeno 19 projekata dekarbonizacije kako bi se podržala pravedna tranzicija malih i srednjih preduzeća u industrijama s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement);

✔ Podržano ispunjavanje opšteg cilja Utvrđenih doprinosa za smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine, te ciljeva Utvrđenih doprinosa za proizvodnju električne energije i industriju;

✔ Izgrađeni kapaciteti za socijalno pravednu i inkluzivnu tranziciju ka nisko-ugličnoj ekonomiji za 20 ključnih aktera i 200 predstavnika ugroženih grupa;

✔ Povećana svijest o pravednoj tranziciji ka nisko-ugljičnoj ekonomijiza preko 100.000 građana.

 

Trajanje projekta:

2022 - 2023

Donator:

Vlada Japana

Vrijednost projekta: 

1,870.076 USD

Ključni partner:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH