Aktivnost inkluzivne dekarbonizacije

IDA Projekat

Visoka ovisnost o fosilnim gorivima glavni je razlog zagađenja zraka i emisija gasova s efektom staklene bašte u Bosni i Hercegovini, koje su u odnosu na njen bruto domaći proizvod (BDP) skoro pet puta veće nego u EU.

U svojim revidiranim Utvrđenim doprinosima (NDC), BiH se obavezala da će smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine i skoro za 66% do 2050. godine u poređenju s nivoima iz 1990. godine, s energetskim sektorom i industrijama s visokim emisijama ugljika u središtu tranzicije na privredu s niskim udjelom ugljenika. 

Projekat Aktivnost inkluzivne dekarbonizacije (IDA) će pomoći BiH u ispunjavanju njenog nacionalnog klimatskog obećanja da radi na cilju 2050. ugljične neutralnosti (preuzeto potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i usvajanjem NDC-a).

Cilj IDA projekta

Projekat će konkretno pomoći BiH da uspostavi stratešku osnovu za pravednu tranziciju ka nisko-karbonskoj ekonomiji, smanjenjem njene visoke ovisnosti o fosilnim gorivima putem mehanizma za pravednu tranziciju, s fokusom na to da niko ne bude izostavljen.

 

Komponente projekta

IDA projekat traži i istražuje međusobne veze između polova, siromaštva i pristupa održivoj energiji. Također identifikuje važne elemente specifične za kontekst BiH, koje bi trebalo razmotriti u tranziciji sa fosilnih goriva ka nisko-karbonskoj ekonomiji, kako bi se osiguralo da to ne pogoršava nejednakosti, već unapređuje ravnopravnost, posebno rodnu ravnopravnost.

U saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u sklopu projekta će se izraditi nacrt „Pravedne tranzicije za sve“ i Strategije pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ugroženih grupa i industrije. Ovim projektom će se također osigurati finansijska sredstva za dekarbonizaciju najmanje 20 malih i srednjih preduzeća.

Očekivani rezultati

✔ Izrađen nacrt „Pravedne tranzicije za sve“ za period 2020 – 2030 za BiH;

✔ Izrađena strategija pravedne tranzicije ka nisko-karbonskoj ekonomiji za industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement);

✔ Provedeno 20 projekata dekarbonizacije kako bi se podržala pravedna tranzicija u malim i srednjim preduzećima koja imaju visoke emisije ugljika;

✔ Podržano ispunjavanje opšteg cilja Utvrđenih doprinosa za smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte za 33,2% do 2030. godine, te ciljeva Utvrđenih doprinosa za proizvodnju električne energije i industriju;

✔ Izgrađeni kapaciteti za socijalno pravednu i inkluzivnu tranziciju ka nisko-karbonskoj ekonomijiza 20 ključnih aktera i 200 predstavnika ugroženih grupa;

✔ Povećana svijest o pravednoj tranziciji ka nisko-karbonskoj ekonomijiza preko 100.000 građana.

Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja: Korištenje NDC u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Trajanje projekta:

2022 - 2023

Donator:

Vlada Japana

Vrijednost projekta: 

1,870.076 USD

Ključni partner:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Impact

START DATE

March 2022

END DATE

February 2023

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF JAPAN

TOTAL CONTRIBUTIONS

$821,580

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$780,154

Full Project information