Vlasti BiH uništile 2.490 komada malog i lakog oružja, dijelova i komponenti

21 November 2022

Vlasti BiH uništile 2.490 komada malog i lakog oružja, dijelova i komponenti

Photo: Vanja Cerimagic for UNDP

Radi poboljšanja javne sigurnosti, vlasti Bosne i Hercegovine su u ponedjeljak, 21. novembra 2022. godine, u topionici u Ilijašu uništile 2.490 komada malog i lakog naoružanja te dijelova i komponenti oružja. Policijske agencije su prikupile uništeno malo i lako oružje kroz razne aktivnosti provedbe zakona. Istovremeno, dio vatrenog oružja su dobrovoljno predali i građani Bosne i Hercegovine.

Skup su organizirali Koordinacijski odbor za malo i lako oružje i policijske agencije u BiH, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i UNDP SEESAC-a (Klirinška kuća za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja za jugoistočnu i istočnu Evropu) i uz finansiranje koje je osigurala Evropska unija. Ovim se potvrđuje dugogodišnja saradnja i predanost pružanju održivog rješenja problema sigurnog čuvanja zaplijenjenog oružja i viška vatrenog oružja. Tokom odlaganja, predstavnici Europske unije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija su pozdravili napore vlasti da doprinesu sigurnosti građana na lokalnom i regionalnom nivou.

Predsjednik Koordinacionog odbora za malo i lako naoružanje,  Ermin Pešto, izjavio je sljedeće: „Organizacijom ove aktivnosti implementira se jedan od ciljeva iz Akcionog plana za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH. Od 2016. pa do danas, kroz ove aktivnosti ukupno smo uništili oko 25.000 komada i dijelova tog oružja. Ovo je rezultat operativnog rada nadležnih policijskih agencija u BiH u borbi protiv zloupotrebe vatrenog oružja, a danas se uništava oružje koje je oduzeto kroz operativni rad agencija na svim nivoima i za koje postoje pravosnažne sudske presude kao i oružje koje su građani dobrovoljno predali. Kroz ovu aktivnost šaljemo poruku da je neophodno smanjiti broj oružja u ilegalnom posjedu građana u cilju stvaranja sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini.”

Karel Lizerot, šef Sekcije operacija za pravosuđe i unutarnje poslove, migracije i reformu javne uprave, Delegacija Evropske unije u BiH, je izjavio: „Izbacivanje malog i lakog naoružanja iz prometa je izuzetno važno za sigurnost građana BiH, ali također ima utjecaj na cijelom kontinentu. Kao što je navedeno u Akcijskom planu EU o krijumčarenju vatrenog oružja, Zapadni Balkan je i dalje među glavnim izvorima oružja koje se krijumčari u EU. Stoga je u interesu i BiH i EU da naši zajednički napori budu uspješni. Pozdravljamo napore koje naši partneri iz BiH ulažu u kontrolu malog i lakog naoružanja, kao i našu saradnju s UNDP-om i SEESAC-om na ovom polju. Proteklih godina je došlo do značajnog napretka. Uprkos tome, pred nama su i mnogi izazovi. EU očekuje puno snažniji angažman svih nadležnih tijela u području kontrole naoružanja”.

Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP u BiH, istaknuo je kako UNDP podržava vlasti BiH u kontroli SALW-a duže od decenije i pol. Dodao je kako današnji događaj predstavlja nastavak predanosti UNDP- a izgradnji sigurnije budućnosti za sve građanke i građane BiH i regije, zajedno s drugim partnerima na tom polju.

Uništavanje oružja je još jedan važan korak vlasti BiH ka povećanju javne sigurnosti i zaštite i smanjenju rizika od širenja malog i lakog oružja. Ovom akcijom vlasti BiH su ponovo potvrdile svoju predanost postizanju ciljeva utvrđenih u Planu za održivo rješenje ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem i njihovom municijom na zapadnom Balkanu do 2024. godine.

Provedbom ovih aktivnosti Bosna i Hercegovina nastavlja svoju predanost provedbi ciljeva navedenih u Planu za održivo rješenje ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovanja malim i lakim oružjem i njihovom municijom na zapadnom Balkanu (Plan 2024.) i Strategiji kontrole malog i lakog oružja u Bosni i Hercegovini 2021.-2024.