Počeo 1,3 miliona eura vrijedan projekat za izgradnju cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini

Konferencijom „Izgradnja cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini“ je zvanično otpočeo 1,3 miliona eura vrijedan trogodišnji projekat koji finansira Vlada Savezne Republike Njemačke, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

14 December 2022

Na konferenciji koja se održava od 12. do 14. decembra u Sarajevu, učestvuje više od 60 predstavnica i predstavnika državnih i entitetskih institucija koje su nadležne za pitanja cyber sigurnosti u BiH, predstavnice i predstavnici institucija Srbije, i Crne Gore, kao i privatnog sektora kojima je cyber sigurnost preduslov za neometano i sigurno poslovanje.

„Zahvalio bih se Saveznoj Republici Njemačkoj na finansiranju i UNDP-u kao implementatoru ovog projekta. Svjesni smo da implementacija ovog projekta dolazi u veoma turbulentno i izazovno vrijeme kada su institucije u Bosni i Hercegovini sve više meta cyber napada. Smatram da trebamo i moramo iskoristiti ovu priliku i pomoć, prije svega Savezne Republike Njemačke, da izgradimo kapacitete za borbu protiv cyber napada, koje nažalost institucije Bosne i Hercegovine na svim nivoima nažalost dočekuju nespremne i sa neizgrađenim kapacitetima“, izjavio je Mladen Mrkaja, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Mladen Mrkaja, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine

"Svjesni smo da implementacija ovog projekta dolazi u veoma turbulentno i izazovno vrijeme kada su institucije u Bosni i Hercegovini sve više meta cyber napada."
Mladen Mrkaja, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine

Nj. E. dr. Thomas Fitschen, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH je izjavio: „Njemačka je veoma sretna da u partnerstvu sa UNDP-em organizuje ovu konferenciju gdje će se govoriti o mogućnosti izgradnje cyber sigurnosti u BiH. Pitanje cyber sigurnosti, posebno na području Zapadnog Balkana, je bilo predmet sastanaka u okviru Berlinskog procesa uključujući i na sastanku ministara spoljnih poslova u Berlinu. Ministri su se usaglasili oko „Zajedničkog partnerstva za jačanje cyber otpornosti na Zapadnom Balkanu“ izjavljujući da će jačanje cyber sigurnosti na području Zapadnog Balkana dati vitalni doprinos sveukupnoj sigurnosti Evrope. Zbog toga smo zajedno sa UNDP-em organizovali konferenciju na koju smo doveli stručnjake iz raznih zemalja, uključujući Njemačku, da bi se sastali sa lokalnim i regionalnim stručnjacima.  Mi se nadamo da će ovo biti tek početak procesa tokom kojeg ćemo sarađivati na izgradnji cyber sigurnosti ne samo u ovoj zemlji nego i cijelom Zapadnom Balkanu.“

Nj. E. dr. Thomas Fitschen, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH

"Mi se nadamo da će ovo biti tek početak procesa tokom kojeg ćemo sarađivati na izgradnji cyber sigurnosti ne samo u ovoj zemlji nego i cijelom Zapadnom Balkanu."
Nj. E. dr. Thomas Fitschen, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH

„Digitalni razvoj može pomoći ljudima i zajednicama da ostvare svoje cijeve i unaprijede kvalitet života, ali uz njega dolaze i određene prijetnje koje mogu pogoditi vlade, privatni sektor, kao i građanke i građane. Bitno je izgraditi spremnost i otpornost na cyber prijetnje, a od izuzetne je važnosti da u tom procesu učestvuju sve zainteresirane strane, institucije vlasti, privatni sektor, akademska zajednica, međunarodne i regionalne institucije i organizacije. Na konferenciji će se razgovarati o tome kako se može boriti protiv digitalnih prijetnji, identificirati će se potrebe kao i budući koraci u oblasti izgradnje cyber sigurnosti“, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hecegovini, uz zahvalnicu Vladi Njemačke na povjerenju kao i na finansijskoj podršci za projekat jačanja cyber sigurnosti.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hecegovini

"Bitno je izgraditi spremnost i otpornost na cyber prijetnje, a od izuzetne je važnosti da u tom procesu učestvuju sve zainteresirane strane, institucije vlasti, privatni sektor, akademska zajednica, međunarodne i regionalne institucije i organizacije."
Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hecegovini

During the conference, simulations of cyberattacks were presented to the participants, and the importance of the functioning of cybersecurity infrastructures, inter-connectivity, cooperation and communication at the regional and international level was emphasized.