Uloga Parlamentarne skupštine BiH u postizanju održivog razvoja

15 May 2024

 

Uloga Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) u dostizanju ciljeva iz Agende 2030 ključna je za ostvarivanje održivog razvoja u zemlji. O ovome se raspravljalo na konferenciji koja je okupila različite interesne grupe, uključujući državne službenike, kreatore politika i međunarodne partnere.

Konferenciju je organizovala Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH uz podršku programa „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH), zajedničke inicijative koju podržava Švedska, a provodi UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women, kao dio podrške Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini u implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja.

Primarni cilj ove konferencije je promovisati, kontinuirano jačati  i dodatno unaprijediti i ulogu Parlamentarne skupštine BiH u procesima održivog razvoja u BiH. Konferencija je pružila idealnu platformu za raspravu o uključivanju pitanja održivog razvoja u zakonodavne i budžetske okvire, kao i za razmjenu iskustava sa predstavnicima parlamentarnih skupština drugih zemalja. Važnost konferencije je i u doprinosu razumijevanja direktnih poveznica između EU integracija i Agende 2030.
 

Marinko Čavara

"Kroz naš rad u Parlamentarnoj skupštini BiH praktično dokazujemo da Agenda 2030, kao i dokumenti nastali na njenim temeljima, predstavljaju mogućnost za unapređenje društvenih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji, kao i značajno poboljšanje regionalne saradnje. Bosna i Hercegovina nastoji postati članica obitelji Evropske unije, i zajedno sa ovim dokumentima predstavlja procese koji su komplementarni i uzajamno se podržavaju.“
Marinko Čavara, član Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Ermina Salkičević-Dizdarević

“Današnja konferencija je prvi korak ka uvođenju održivog razvoja u radne procedure Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas smo ukazali i na to da je proces EU integracija u potpunosti usklađen sa Agendom 2030. To znači da nas realizacija Ciljeva održivog razvoja – tj. fokus na održivi razvoj – približava i ovom strateškom cilju naše zemlje”.
Ermina Salkičević-Dizdarević, predsjedavajuća Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Ingrid Macdonald

„Današnji događaj ističe naš zajednički angažman u ostvarivanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini te pohvaljujem važne korake koje je poduzela Parlamentarna skupština. Usvajanje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini od strane svih nivoa vlasti, uspostavljanje Vijeća za Ciljeve održivog razvoja, kao i podobnost Bosne i Hercegovine Fondu za izgradnju mira odražava našu zajedničku odlučnost da promovišemo inkluzivni, zeleni i pravedni prosperitet i stabilnost za sve, posebno za one kojima je to najpotrebnije. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju put ka pomirenju ekonomskih i geopolitičkih dispariteta, put ka jačanju povjerenja i solidarnosti. Neuspjeh u njihovom ostvarivanju nije nešto što si nijedna zemlja može priuštiti, a posebno Bosna i Hercegovina imajući u vidu njenu ambiciju da napreduje na putu pristupanja EU".
Dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini

Dr. Jakob Granit

„U Bosni i Hercegovini, Švedska je najveći donator kada je u pitanju implementacija Agende 2030. Zajedno sa našim partnerima, nastavit ćemo raditi sa vlastima na svim nivoima, sa privatnim sektorom, civilnim društvom i akademskom zajednicom, gradeći na dobrim rezultatima i ostvarajući još bolji i veći napredak u implementaciji. EU integracije i Agenda 2030 su u mnogim aspektima komplementarne i međusobno se jačaju. Švedska je posvećena i jednom i drugom, i nastavit će podržavati Bosnu i Hercegovinu u uspjehu na oba fronta“.
Dr. Jakob Granit, generalni direktor Švedske razvojne agencije (Sida)

Događaj je, također, bio prilika da učesnici razmene iskustva sa predstavnicima parlamentarnih skupština Švedske i Srbije, njegujući duh saradnje i zajedničkog učenja.