Rezultati javnog poziva za pružanje tehničke i finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima iz industrija sa visokim emisijama ugljika u dekarbonizaciji

Projekat IDA

24 June 2022

Projekat "Inkluzivna dekarbonizacija“ (IDA), koji finansira Vlada Japana, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, objavljuje rezultate Javnog poziva za pružanje tehničke i finansijske podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) u realizaciji investicionih projekata dekarbonizacije. 

Javni poziv je raspisan 26. aprila 2022. godine za sva MSP iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u BiH. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, komisija za evaluaciju je odabrala 20 MSP u skladu sa listom osnovnih, administrativnih i dodatnih kriterija koji su navedeni u ovom pozivu. 

Ukupno 20 odabranih MSP će tokom 2022. godine dobiti tehničku podršku i finansijsku pomoć u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklanjanja negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

Slijedi konačna rang lista odabranih MSP:

R/Br    Podnosilac prjave

 1. MDG International d.o.o        
 2. GRADMONT d.o.o
 3. Rama-GLAS Društvo za proizvodnju, inžinjering i consalting d.o.o. Sarajevo
 4. Lukavac Cement d.o.o.
 5. ĆOSIĆPROMEX d.o.o.
 6. Bravarija Pile
 7. MEDENA COMMERCE
 8. TVORNICA OPEKE d.o.o. Sarajevo
 9. Baupartner d.o.o. Lukavac
 10. Tvornica Tehnološke Opreme d.o.o.
 11. Metal Holland d.o.o.
 12. Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora
 13. Profine BH d.o.o. Živinice
 14. MP PANDUREVIC Miloševac – Modriča
 15. G&S Traders d.o.o.
 16. Aerodromi Republike Srpske  ad
 17. NIHO-MOTORS  d.o.o. Konjic
 18. Profil- Isolation d.o.o. Žepče
 19. TISAKOMERC d.o.o. Žepče
 20. A.D. "METALNO" Zvornik

U cilju podrške konkretnoj provedbi klimatskih planova BiH, projekat će također raditi na uspostavljanju osnove za pravednu tranziciju ka privredi s niskim udjelom ugljenika, izradom Nacrta „Pravedne tranzicije za sve“ i Strategija pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta sudionika, ranjivih grupa i industrije.