Početak radova na energetskom unapređenju još tri javna objekta u BiH

Projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika”

9 August 2022


Počeli su radovi na energetskom unapređenju još tri javna objekta u Bosni i Hercegovini, koji se izvode u okviru UNDP-ovog projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika” kojeg finansira Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund - GCF).
 
Ustanove za obrazovanje, JU OŠ "Desanka Maksimović", Ostružnja Donja, Stanari, Javna predškolska ustanova "Majke Jugovića" u Doboju, te JU OŠ "Sveti Sava", Sočkovac, Petrovo, će dobiti bolju toplotnu (termo-fasadu) i krovnu izolaciju, nove prozore i vrata, kao i unapređen sistema grijanja.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 740,000 BAM, od čega je 80% osigurao Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, a preostala sredstva UNDP kroz ovaj projekat.

 

Korištenjem čistih energenata za grijanje će doprinijeti smanjenju zagađenja i emisija CO2 za 375t na godišnjem nivou, što je i glavni cilj ovog projekta. Pored toga, po završetku radova, ove ustanove će imati višestruke koristi, uključujuči bolje uslove za rad i boravak svih korisnika i korisnica, učenika i učenica, nastavnog i drugog osoblja, djece koja pohađaju vrtić, kao i manju potrošnju energije za grijanje što će dovesti do značajnih ušteda. 
 
Osim što doprinose čistijem okolišu i boljoj kvaliteti zraka, javne investicije u energetsku efikasnosti mogu pomoći u pokretanju različitih industrija. Ulaganjem u realizaciju mjera energetske efikasnosti direktno se utiče na ekonomiju, povećava obim posla domaćih firmi u različitim industrijama, te dovodi do zapošljavanja nove radne snage. 

Kroz ovaj projekat su od 2018. godine do sada provedene infrastrukturne mjere za poboljšanje energetske efikasnosti na 101 objektu širom zemlje.

UNDP sa svojim partnerima radi na poboljšanju energetske efikasnosti javnih zgrada u Bosni i Hercegovini od 2009. godine.