Pametni gradovi su budućnost

Studijska posjeta na Smart City Expo World Congress u Barceloni

22 November 2023

 

U sklopu Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG2), za 27 koordinatorica i koordinatora projekta iz partnerskih općina/opština i gradova organizirana je studijska posjeta na Smart City Expo World Congress koji se održao u Barceloni. Posjeta ovom svjetskom događaju je koordinatorima i koordinatoricama, te predstavnicima MEG2 projekta, pružila izuzetnu priliku za sticanje novih znanja i iskustava, te uvid u trenutne trendove i pozitivne prakse u oblasti digitalizacije gradova.

Smart City Expo najveći je i najutjecajniji svjetski događaj o urbanim inovacijama, a održava se u Barceloni od 2011. Svake godine okuplja predstavnike najinovativnijih kompanija, vlada i organizacija kako bi pokrenuli gradove prema boljoj budućnosti. Ovogodišnji Kongres, kao i izložbe inovativnih rješenja  pametnih gradova, okupio je više od 500 govornika, predstavnike 800 gradova iz 1.400 zemalja, 1.100 izlagača i preko 25.000 posjetitelja. Fokus ovogodišnjeg Smart City Expo-a bio je na zelenoj ekonomiji, održivom razvoju i digitalizaciji javne uprave. Tokom ovogodišnjeg Kongresa je održan i Samit  gradonačelnika najvećih evropskih gradova u Barceloni, koji su potpisali Deklaraciju o jačanju demokratije i uloge gradova u Evropskoj uniji.

Studijska posjeta probudila je inspiraciju i entuzijazam da kao grad postanemo dio nove ere urbanog razvoja. Prednost koncepta primjene savremenih tehnoloških rješenja na polju upravljanja gradovima jeste u tome što je dostupan i primjenljiv na sve građane, bez obzira na lokalne kapacitete, i što omogućava transformaciju kojoj svi mogu da doprinesu. Nadam se da će u svim segmentima gradske administracije Grada Trebinja doći do unapređenja motivacije za primjenu digitalnih rješenja. MEG2 projekat razvio je upravo jedno takvo, i to web i mobilnu platformu eCitizen, koja omogućava digitalnu dvosmjernu komunikaciju sa našim građanima“, rekla je po povratku Jelena Kulušić, koordinatorica MEG2 projekta iz Grada Trebinje.

MEG2 projekat trenutno se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Vlada Švicarske, Švedska, Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija, dok projekat provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.