Konferencija "Podrška Zelenoj tranziciji Bosne i Hercegovine"

Završni događaj projekata URBANLED i SolarCET

15 May 2024

U Sarajevu je održana Konferencija "Podrška Zelenoj tranziciji Bosne i Hercegovine", koja je označila kraj UNDP projekata „Pokretanje okolišnog finansiranja za nisko-karbonski urbani razvoj – URBANLED“ finansiranog od strane Zelenog klimatskog fonda (GEF), i “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u BiH – SolarCET“ kojeg je finansiralo Ministarstvo finansija Republike Slovačke. 

Konferencija je okupila predstavnike nadležnih ministarstava i institucija, donatore, općine i gradove koji su učestvovali u aktivnostima ovih projekata, kao i domaće i međunarodne partnere.

Projekt URBANLED pružio je tehničku podršku za realizaciju niskokarbonskih rješenja u ključnim urbanih sektorima i promovirao njihovu širu prihvaćenost od strane lokalnih vlasti i privatnog sektora, kroz posebne finansijske mehanizme, uključujući primjenu inovativnih i pilotskih rješenja poput ESCO modela za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. 

Projekt SolarCET radio je na razvoju finansijskih mehanizama i subvencioniranju ugradnje solarnih sistema na objektima individualnog stanovanja u Mostaru, Cazinu, Gradiški i Prijedoru, te na razvoju Interaktivnog Solarnog Atlasa (ISA), prvog javno dostupnog alata koji pruža sve potrebne informacije o solarnom potencijalu u Bosni i Hercegovini.

Raduška Cupać, šefica Sektora za energiju i okoliš, UNDP u BiH

"URBANLED i SolarCET projekti su dali značajan doprinos sistemskim i strukturnim promjenama u dekarbonizaciji, održivom razvoju i unapređenju životnih uslova u BiH. Fokus ovih intervencija bio je na urbanim područjima, zbog visokog zagađenja s kojim se suočavamo, a koje prevazilazi zdravstveno prihvatljive granice. Modernizacija javnih zgrada, infrastrukture i usluga doprinijet će poboljšanju kvaliteta urbanog života i održivom razvoju u BiH i globalno. UNDP sa svojim partnerima ostaje posvećen ovom pitanju i nastavlja i dalje raditi u ovoj oblasti."
Raduška Cupać, šefica Sektora za energiju i okoliš u UNDP-u u BiH, poželjela je dobrodošlicu svim prisutnima i ukratko predstavila ključni značaj ova dva projekta, izražavajući nadu da će se uspješne prakse postignute kroz ove projekte što više replicirati.

Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

"Kroz zajednički rad uspješno smo realizirali ova dva značajna projekta. Projekti poput URBANLED-a, koji je ulagao u razvoj niskokarbonskih tehnologija u BiH, te SolarCET-a, koji je potaknuo građane na korištenje solarnih panela, ključni su tranziciji ka čistoj energiji i u ostvarenju cilja da BiH postane energetski neovisna i oslanja se na obnovljive izvore energije, u skladu s brojnim pozitivnim primjerima.“
Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, izrazio je zahvalnost UNDP-u na saradnji kroz ove i druge projekte i inicijative.

Michal Holík, specijalista za privatni sektor, Slovačko partnerstvo, UNDP Evropa i Centralna Azija

"Važno je naglasiti ulogu privatnog sektora u ostvarivanju energetske nezavisnosti. Bez njihove podrške i ulaganja, teško je ostvariti cilj samoodržive energetske politike. Saradnja je ključna za rast vlastitih energetskih resursa, a isto tako i za osiguranje potrebnih finansijskih sredstava za ostvarenje ovih ciljeva."
Prisutnima se obratio i Michal Holík, specijalista za privatni sektor, Slovačko partnerstvo, UNDP Evropa i Centralna Azija.

 

Predstavljajući ključne rezultate, Aldin Međedović na čelu tima koji je realizirao ove projekte u UNDP-u u BiH je istakao da je provedba projekta URBANLED započela 2018. godine i obuhvatila 165.000 korisnika/ca u cijeloj BiH, i realizaciju 65 projekata. Uveden je ESCO model zelenog finansiranja koji podrazumijeva privatno-javno partnerstvo, te pružen snažan doprinos u izradi regulatornog okvira za primjenu ovog modela. Uspješno je proveden i prvi ESCO projekat za javne zgrade i javnu rasvjetu, te pripremljena dokumentacija za realizaciju ESCO projekata za školske objekte na području Srednjobosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona. Pored toga, kroz URBANLED je podržano uspostavljanje dvije ESCO asocijacije na nivou entiteta. U dijelu projekta koji se bavio unapređenjem upravljanja otpadom, uspostavljen je sistem koji je predat na upravljanje i dalje korištenje entitetskim fondovima za zaštitu okoliša, te je unaprijeđena komunalna infrastruktura u osam gradova. Nadalje, projekt je podržao razvoj Akcionih planova održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) u 42 jedinice lokalne samouprave širom BiH. 

Projekt SolarCET je bio pilot, s fokusom na promociju i ugradnju solarnih elektrana na domaćinstvima. Obuhvatio je 300 korisnika/ca, ugradnju 60 solarnih elektrana, pored brojnih benefita je radio na generiranju ušteda u tim domaćinstvima. Paralelno, razvijen je ISA, dostupan za sve građane u donošenju odluka u investiranje u solarnu energiju, koji je predat na daljnje korištenje i upravljanje Neovisnom operatoru Sistema (NOS).

Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac

Govoreći iz iskustva općine Bratunac, načelnik ove općine Lazar Prodanović, predstavio je najbolje prakse na lokalnom nivou i naučene lekcije, te se također zahvalio UNDP-u, donatorima i institucijama koje su bile uključene u provedbu projekata. Kroz URBANLED projekt, primjenom ESCO modela finansiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti, izvršena je zamjena 550 sijalica za uličnu rasvjetu sa LED sijalicama, koja je savremena i energetski učinkovita. Načelnik je istakao da su u protekla četiri mjeseca pratili rezultate te da je već zabilježeno smanjenje potrošnje energije, što nije zanemarivo za male zajednice koje su do sada trošile velike količine energije uz loše osvjetljenje. Pored toga, uveden je inovativni sustav za automatsko i daljinsko upravljanje javnom rasvjetom koje omogućava precizno upravljanje pojedinačnim svjetiljkama.

 

Konferencija je završena panel diskusijom o stvaranju okruženja za urbani razvoj s niskim emisijama ugljika, kao i izazove i prilike. U zaključku je istaknuta potreba za većim stepenom edukacije o ovim temama na lokalnom nivou, kao i projekata u ovoj oblasti. Pored potrebe za povećanjem i unapređenjem postojećih kapaciteta u nadležnim institucijama, neophodno je osigurati dodatno finansiranje za investicije u ovoj oblasti. Također je istaknuta važnost očuvanja resursa, kao i uspostavljanje nacionalnih ciljeva i strateških okvira. Naglašeno je da ovi projekti doprinose i podržavaju proces evropskih integracija zemlje.