Integrisani odgovor na COVID-19

UNDP-ova podrška odgovoru na COVID-19 u BiH

Čovječanstvu su potrebni liderstvo i
solidarnost za pobjedu nad COVID-19

Integrisani odgovor UNDP-a

Pandemija COVID-19 predstavlja zdravstvenu krizu ogromnih razmjera, ali i humanitarnu i razvojnu krizu koja prijeti da ostavi duboke socijalne, ekonomske i političke ožiljke u godinama pred nama, posebno kada je riječ o najsiromašnijim i najugroženijim zemljama. Globalna prijetnja ovih razmjera zahtijeva globalnu solidarnost za podršku najugroženijim zemljama u njihovom odgovoru na postojeću krizu.

Od pojave pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) aktivno podržava domaće vlasti i institucije zdravstvene zaštite na svim nivoima u rješavanju krize putem zajedničkog i koordiniranog odgovora Ujedinjenih nacija. U kontekstu svoje misije iskorjenjivanja siromaštva, smanjenja nejednakosti i izgradnje otpornosti na krize i udare, te kroz djelovanje u okrilju porodice Ujedinjenih nacija u bliskoj koordinaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), UNDP pruža podršku zemljama u pripremi, odgovoru i oporavku od pandemije COVID-19, fokusirajući se posebno na najugroženije.

Infografika: Integrisani odgovor na COVID (PDF)

UNDP je u potpunosti operativan na području 170 zemalja i teritorija i fokusiran na odgovor na COVID-19. Mobiliziramo sve svoje resurse kako bismo odgovorili na ovaj nezapamćeni izazov. Sve ključne operacije smo prebacili na digitalne i virtualne platforme, omogućavajući na taj način našim timovima da nastave sa učinkovitim radom i rezultatima, uprkos ograničenjima u kretanju i fizičkoj interakciji. Integrišemo politike i procedure u cilju veće agilnosti, povećavamo fleksibilnost kod prihvata i realizacije sredstava iz privatnog sektora i drugih izvora finansiranja, te poduzimamo korake kako bismo osigurali da naše koleginice i kolege koji su prvi na udaru imaju svu potrebnu podršku i brigu dok pomažu zemljama u krizi.

U okviru zajedničkih napora UN-a, u saradnji sa WHO-om i drugim međunarodnim agencijama i organizacijama, UNDP ima za cilj jačanje zdravstvenog sistema u cijeloj Bosni i Hercegovini kroz podršku za nabavke i isporuku najneophodnije medicinske opreme i potrepština potrebnih za testiranje i tretman zaraženih koronavirusom, kao i osiguravanje uslova za bezbjedan i nesmetan rad medicinskih radnika i drugih nadležnih službi u cijeloj zemlji. Za potrebe ostvarivanja ovog cilja, uspostavili smo interni tim za odgovor koji pokriva ključne oblasti rada u odgovoru na pandemiju COVID-19, kao što su podrška nabavci lijekova, koordinacija, procjena ekonomskih efekata i podrška procjeni socijalnih efekata. Na nivou cijele zemlje, putem Tima UN-a za upravljanje krizama osigurava se koordinacija sa Uredom rezidentne koordinatorice i drugim agencijama UN-a.

Blisko sarađujemo s vlastima i institucijama zdravstvene zaštite na različitim nivoima, od nivoa BiH, preko entitetskih do kantonalnih, radi ispravnog i sveobuhvatnog uvida u stvarne medicinske potrebe i prioritete, uz vodstvo i stručnost WHO-a. Postojeći kapaciteti zdravstvenih ustanova i potrebe najranjivijih i najugroženijih zajednica i stanovništva neće biti zanemareni, a kako bi se osiguralo da niko ne bude ostavljen po strani.

Takođe planiramo podršku kod uspostavljanja višesektorskog pristupa u cijelom društvu radi suočavanja sa izazovima i mimo zdravstvenog sektora, ograničavanja širenja COVID-19 i ublažavanja potencijalnih razornih efekata na ranjivo stanovništvo i privrede.

COVID-19 - Više od zdravstvene krize

Nesumnjive su ogromne razmjere pandemije, kao zdravstvene krize. COVID-19 je poremetio milijarde života i ugrozio globalnu ekonomiju. Istovremeno je to i humanitarna i razvojna kriza koja prijeti da ostavi duboke socijalne, ekonomske i političke ožiljke u godinama pred nama, posebno kada je riječ o najsiromašnijim i najugroženijim zemljama. Gotovo je izvjesna globalna recesija, potencijalno rekordnih razmjera.

UNDP već radi na razumijevanju socijalnih, ekonomskih i političkih efekata krize i iznalaženju načina za njihovo ublažavanje kroz izradu održivih i otpornih rješenja, temeljenih na pravima, u saradnji s javnim i privatnim sektorom.

Na taj način maksimalno koristimo naše kapacitete u inovacijama, digitalnim rješenjima, sistemima socijalne zaštite, odgovoru na pojačano rodno uslovljeno nasilje, hitno otvaranje radnih mjesta i sanaciji privrede. Primjeri uključuju proširenje digitalnih rješenja za zdravstvenu zaštitu, finansiranje i druge usluge, osmišljavanje ciljane socijalne zaštite za marginalizirane grupe, izradu strategija ekonomskog osnaživanja žena i izradu, zajedno sa partnerskim vladama, fiskalnih politika i mehanizama finansiranja usklađenih sa Ciljevima održivog razvoja.

U odgovoru na ubrzanu dinamiku COVID-19 krize u Bosni i Hercegovini, Tim UN-a u BIH pruža podršku vlastima i zemlji kroz procjene socioekonomskih efekata COVID-19 krize. Osnovana je Radna grupa za socioekonomske efekte COVID-19, u skladu sa smjernicama navedenim u Partnerskoj platformi WHO-a za COVID-19. Radna grupa, kojom predsjedavaju UNDP i UNICEF, uključuje se u sve relevantne tokove rada, kao što su, socijalni, ekonomski, zdravstveni aspekti i ljudska prava.

Digitalna transformacija – nova prilika

Digitalna transformacija je već sada stvarnost u Evropi i centralnoj Aziji, imajući u vidu da su UNDP i mnoge vlade počele prebacivati na internet pravne, socijalne i usluge uprave. UNDP pomaže zemljama i preduzećima da brzo iskoriste digitalne tehnologije i prebace potrebne usluge na internet, tako da svi mogu nastaviti sa poslovanjem uprkos sve većoj potrebi za izolacijom i ograničenjem izloženosti.

Može se očekivati da će ubrzana digitalizacija stvoriti nove poslovne modele i mogućnosti za digitalne iskorake u tradicionalnim industrijama. UNDP aktivno podržava Kanton Sarajevo sa digitalnim rješenjima kako bi se javnim organima u rješavanju krize pomoglo da imaju bolje podatke, bolji monitoring te podržalo donošenje odluka. Nakon njihove ogledne primjene, ista digitalna rješenja se mogu primijeniti u cijeloj zemlji.

Finansijski doprinos odgovoru na pandemiju COVID-19

Globalno je pokrenut Instrument za brzo reagovanje na COVID-19, finansiran sredstvima iz postojećih resursa i inicijalnim sredstvima u vrijednosti od 20 miliona američkih dolara. Instrument treba osigurati do 250.000 US dolara po državi za inicijalne aktivnosti, sa isplatama putem ubrzanog mehanizma i odobrenjima sredstava u roku od jedne sedmice. UNDP namjerava aktivirati dodatna sredstva preraspodjelama neutrošenih programskih sredstava, uz konsultacije s vladama zemalja domaćina i donatorima, po potrebi.

U Bosni i Hercegovini, UNDP pruža podršku kod hitnih nabavki medicinske opreme i potrepština zahvaljujući finansijskim sredstvima različitih međunarodnih i domaćih donatora, vlasti i partnera, što je potvrda njihovog povjerenja u ulogu UNDP-a kao odabranog partnera za izvršavanje složenih zadataka u vrijeme krize.

Vlada Posavskog kantona

400.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo  / Zavod zdravstvenog osiguranja KS

7.565.000 KM

Vlada Srednjobosanskog kantona

500.000 KM

Institut javnog zdravstva Srednjobosanskog kantona

100.000 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona

37.458 KM

Vlada Zapadnohercegovačkog kantona

35.121 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona

2.362.998,15 KM

Vlada Tuzlanskoog kantona

915,278.69 KM

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

3.375.000 KM

Grad Doboj

47.539 KM

Grad Visoko

170,000 KM

Ministarstvo civilnih poslova BiH

27.000 KM

Evropska unija (EU)

7.764.211,50 EUR

  SDC (Vlada Švicarske)

200.000 USD

Vlada Norveške

10.821.216 NOK

The Giving Back Fund – The Jusuf Nurkic Fund

101,722.15 USD

NOVARTIS Pharma Services Inc.

150.000 KM

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

488.000 USD

   
* tabela reflektuje potpisane sporazume o finansiranju, ažurirano 17. januara 2022. godine  

Nakon pandemije

Kriza će dugoročno ostaviti duboke socijalne i ekonomske efekte. Međunarodni monetarni fond očekuje još težu globalnu recesiju od globalne finansijske krize iz 2008. godine, s dvije trećine izgubljenih prihoda i egzistencija usljed gubitka poslovanja i povjerenja potrošača te pooštrenim financijskim tržištima, prije nego samom pandemijom. Ali kroz princip bolje ponovne izgradnje, ovakvi gubici također pružaju priliku za preusmjeravanje kretanja naše planete u pravcu ostvarivanja Agende za razvoj do 2030. godine i klimatski otporne budućnosti.

Nakon zaustavljanja pandemije, UNDP će se fokusirati na rješavanje socioekonomskih efekata COVID-19 i očuvanje održivog razvoja. Od najveće je važnosti da svijet planira oporavak od pandemije COVID-19 i da nauči lekcije koje će pomoći kod prevencije i rješavanja budućih sličnih kriza.

UNDP ostaje posvećen pružanju podrške Bosni i Hercegovini, kao što smo to činili u saradnji s brojnim partnerima i donatorima tokom i nakon poplava 2014. godine. Sve naše aktivnosti se planiraju i provode u skladu s prioritetima nadležnih organa u BiH i kroz blisku saradnju sa drugim agencijama UN-a, međunarodnim organizacijama i donatorima.

Radimo u potpunoj usklađenosti sa WHO kroz njihov Strateški plan pripremljenosti i odgovora, kao i na nabavkama i koordinaciji medicinskih potreba entiteta. UNDP će pomoći BiH i drugim zemljama da brzo i učinkovito odgovore na COVID-19 u okviru naše misije iskorjenjivanja siromaštva, smanjenja nejednakosti i izgradnje otpornosti na krize i udare.

Tel: +387 (33) 293 400
Fax: +387 (33) 552 330
e-mail: registry.ba@undp.org

Kontakt samo za upite medija:

Tel: +387 (33) 293 400 communications.ba@undp.org

Odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini – 2020 Activity Report

Ažurirano 26. februara 2021. godine

Pandemija koronavirusa je predstavljala test za saradnju i partnerstva, te je jasnije neko ikad pokazalada zajednički i na nove, fleksibilnije načine, moramo odgovoriti na kompleksne i novonastale izazove.


Naš rad i ostvareni rezultati su bili mogući zahvaljujući snažnim partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i domaćim institucijama okupljenim oko zajedničkog cilja: da sačuvamo i zaštitimo živote svih ljudi u državi.

Preuzmite 2020 Activity Report - engleski jezik, pdf.