DigiBlog: Stvaranje uvjeta za inovacije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini

Kako zaposlenici u javnom sektoru Bosne i Hercegovine mogu oblikovati budućnost javne usluge putem inovacija?

4 April 2023

Sofija Bogeva i Milosh Sokolikj

 

Autori: Sofija Bogeva i Milosh Sokolikj

Uvođenje inovacija, koncept koji se obično povezuje sa razmišljanjem otvorebnog uma, kreativnošću i nepoštovanjem pravila, u okruženju koje se često smatra strogo hijerarhijskim i vrlo neprilagodljivim kao što je javni sektor, nije jednostavan zadatak. U BiH, sa svojim jedinstveno složenim javnim sektorom, to predstavlja još veći izazov.

Uzimajući u obzir činjenicu da većina zaposlenika u javnom sektoru smatra inovacije nespojivim sa rigidnom kulturom vođenom procesima na koju su navikli, ovo počinje izgledati kao nemoguća misija. 

“Kako bismo mogli na najbolji način predstaviti osnove inovacija i prenijeti potencijal inovacija zaposlenicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini?”

To je pitanje koje smo sebi postavili u SmartUp Social Innovation Lab (NMK), zajedno sa našim partnerima Dark Matter Labs (UK) i Korimako (Slovenija), kada smo krenuli na putovanje da pružimo sedmodnevnu obuku tokom marta 2022. godine o inovacijama u javnom sektoru (PSI) za grupu zaposlenika u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Inicirana od strane UNDP-a BiH, i podržana od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru projekta Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH, ova obuka imala je za cilj da uvede sudionike iz svih razina vlasti u najvažnije koncepte inovacija u javnom sektoru i opremi ih osnovnim alatima za pokretanje vlastitog putovanja inovacija.

BiH se pokazala da nije daleko od stvarnosti u Sjevernoj Makedoniji i našeg iskustva sa ostatkom Zapadnog Balkana. S jedne strane, postoje pitanja motivacije, podrške odlučujućih struktura, vještina i kapaciteta, hijerarhije i autoriteta, koji sprječavaju inovacije iznutra. S druge strane, politički utjecaji, borbe za moć i očekivanja građana su značajni vanjski utjecaji.

Oslanjajući se na prethodno iskustvo, fokusirali smo se na tri temelja našeg programa:

 • Stvaranje ugodne okoline u kojoj se sudionici mogu opustiti
 • Interaktivna i zabavna obuka
 • Poticanje pitanja i timskog rada

Još jedan važan sastojak bio je stvaranje veze između sudionika i materijala obuke. U našem slučaju, naglasili smo da inovacije nisu samo vježba slobodnog razmišljanja, već strukturirani, disciplinirani proces. U našem slučaju, potrudili smo se da naglasimo da inovacija nije samo vježba slobodnog razmišljanja, već strukturirani, disciplinirani proces. Da bismo se pozabavili izolovanim okruženjem sa niskim stepenom saradnje, također smo od samog početka jasno stavili do znanja da inovacije takođe zahtevaju posvećen međuinstitucionalni rad i veštine, kako bi bile zaista efikasne u javnom sektoru.
 

5 dana, 50 javnih službenika i 2 vrste treninga

S ukupno 5 dana za provedbu obuke, fokusirali smo se na strukturu koja se temeljila na trodnevnoj osnovnoj obuci i dvodnevnoj simulaciji Policy Lab-a.

Osnove

Prva tri dana bila su usmjerena na tri modula, svaki namijenjen da potakne naše sudionike od "da li se uopće isplati baviti inovacijama?" do "kada možemo početi?": s ciljem ne samo prenošenja znanja, već i inspirisanja sudionika da počnu razmišljati o tome kako bi mogli početi primjenjivati prakse inovacija na svom radnom mjestu.

Pokušali smo to učiniti počevši od pozicioniranja inovacija javnog sektora unutar šireg pejzaža izazova 21. stoljeća, uvođenja svrhe i različitih aspekata inovacija, do sužavanja obima fokusiranjem na:

 1. vrste inovacija i relevantne primjere,
 2. proces inovacija i alate, i
 3. pregled različitih uloga neophodnih za uspjeh inovacija.

Policy Lab

Policy Lab je bila dinamična, interaktivna radionica koja je omogućila učesnicima da primjene sva znanja koja su do tada stekli. Kako bismo se prilagodili različitim nivoima vlasti i vrsti posla koje su učesnici radili, osmislili smo dva programa – usluge i politike. Oboje su pratili sličan proces, uz prilagođavanje određenih alata, kako bi ih učinili relevantnijim za prirodu posla.

Procesom inovacija, učesnici su nas iznenadili svojim entuzijazmom i visokim nivoom uključenosti, jer su uložili impresivan napor da se angažuju u svakoj vježbi i razumiju vrijednost svakog alata koji su koristili.

Ono što nas je učinilo ponosnim je spremnost da se stvari propitaju, što nije uobičajeno u administrativnoj kulturi u zapadnom Balkanu. Imajući taj nivo angažmana i otvorenosti, bilo je veoma uzbudljivo jer nam je omogućilo bolje kontekstualiziranje posla, a učesnicima bolje razumijevanje inherentne vrijednosti prakse inovacija za njihov posao.
 

Počevši od nadanja

Započinjanje procesa i jasno vizualiziranje budućnosti zaista počinje iznutra - nadanja i strahovi koje držimo su naši pokretači akcije. Kada smo svjesni naših strahova, možemo bolje razmišljati o našim željenim budućnostima - stoga smo kreirali vježbu koja će ljude staviti u pravi mindset i stvoriti siguran prostor za suradnju i snove!

... do stvaranja vizije i pokušaja osmišljavanja akcije

Nade i strahovi sudionika odrazili su se u tri nova tematska područja - digitalizacija, zapošljavanje i strateško planiranje. Osim digitalne transformacije usluga i procesa, privlačnost zapošljavanja u javnom sektoru i transparentnost tog procesa prepoznati su kao neki od izazova koje inovacije mogu podržati u rješavanju. Laboratorij za politike rezultirao je sa 7 koncepta usluga i politika, usmjerenih na rješavanje izazova s kojima se suočava javni sektor u BiH.

Pregled onoga što smo naučili i izazovi koji su pred nama

 • Angažujući učesnike od samog početka i dajući im priliku da iznesu svoja mišljenja i podijele svoja iskustva, možemo stvoriti produktivno okruženje pogodno za aktivno učešće
 • Izuzetno je važno stvoriti siguran prostor za interakciju, bez osude i straha od pogreške ili neuspjeha! Prostor u kojem se eksperimentiranje i neuspjeh slave i tretiraju kao lekcije koje će nam pomoći u daljem napredovanju! To je bit inovacije!

Ljudi uživaju u zajedničkom, međuinstitucionalnom i multidisciplinarnom radu. Inovacija zahtijeva više perspektiva koje rade zajedno kako bi se dobilo holističko rješenje za određeni izazov.

 • Rad na stvarnim pitanjima bliskim učesnicima osigurava da oni vide vrijednost procesa i svakog alata u kontekstu relevantnom i poznatom za njih.
 • Traganje za pravim uzrokom, problemom koji je većinu vremena van vidokruga, nije lak zadatak! Podrška, alati i smjernice su potrebni kako bi ljudi identificirali pravi problem. Potrebne su nam mreže trenera za podršku administraciji ako želimo riješiti stvarne izazove!
 • Inovacija protiv digitalizacije – Više je nego važno napraviti razliku između inovacije kao procesa i digitalizacije kao mehanizma ka inovaciji, a ne cilja. Inovacije u javnom sektoru moraju se fokusirati na poboljšanje procesa, usluga i politika i učiniti ih više usmjerenim na korisnike; digitalizacija je samo jedan alat koji im je na raspolaganju za to.
 • Dodatna vs integrisana inovacija. Dodatna inovacija je efikasan mehanizam za uvođenje inovativnih praksi ili njihovih prednosti u okruženje koje ranije nije imalo taj aspekt. To, međutim, nije dugoročno rješenje. Da bismo postigli dugotrajnu promjenu, potrebno je raditi na integraciji inovativnih praksi u radne procese i organizacionu kulturu. Ovo je način da se osigura kontinuitet u praksi.

Napravili smo prvi korak!

Ova obuka je bila početni napor da se uvedu osnove inovacija za javni sektor u Bosni i Hercegovini. Uspeli smo da inspirišemo učesnike da ne samo shvate inovaciju i njen značaj, već i da se počnu pitati kako bi to moglo da izgleda u njihovom svakodnevnom radu, koje bi koristi mogle biti i kako bi mogli da počnu da je primenjuju.

Ali da bi se istinski postigla promjena u načinu rada javnog sektora, ima još mnogo toga da se uradi. Od uspostavljanja jasnih misija do izgradnje vještina i kapaciteta do promjene procesa i struktura kako bi se omogućilo eksperimentiranje i slavilo neuspjeh!

Pozivamo vas da nam se pridružite na ovom putovanju u bolje sutra!