Markaziy Osiyoda uran merosi

Markaziy Osiyoda uran merosi bilan bog`lik muammolarni xal qilishda manfaatdor tomonlarni jalb etish. II bosqich

Loyihaning qisqacha tavsifi:

Markaziy Osiyoda uran merosi bilan bog`lik muammolarni xal qilishda manfaatdor tomonlarni jalb etish Loyiha II -bosqichining maqsadi – O’zbekiston, Tojikiston va Qirg’izistondagi sobiq uran ob’ektlaridagi mahalliy jamoalarning xabardorligini oshirish va ijtimoiy yo’naltirilgan tadbirlarni qo’llab – quvvatlash orqali uran chiqindilarining odamlarga, yashash sharoitlariga va atrof-muhitga salbiy ta'siri xavfini kamaytirishdan iboratdir. 

Kutilayotgan natijalar:

Loyihaning maqsadi quyidagi asosiy rivojlanish natijalari orqali amalga oshiriladi:

Mahalliy qaror qabul qiluvchilar va jamoat a'zolari o'rtasida uran chiqindilarining zarari va uning odamlarga, ularning yashash sharoitlari va atrof-muhitga ta'siri to'g'risida xabardorlikni oshirish;

Sobiq uran ob’ektlarida qaror qabul qilish jarayoniga jamoatchilikni jalb qilish orqali normativ-huquqiy bazani samaradorligini oshirish;

Ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni tashkil qilish, jumladan kichik biznesni rivojlantirish, mahalliy infratuzilmani rivojlantirish, sog’liqni saqlash va atrof muhitni himoya qilish bo’yicha loyihalarni amalga oshirish;

Hududlarda hamkorlikni mustahkamlash;

Mintaqaviy komponent: transchegaraviy muvofiqlashtirish va bilim almashish.