Masterclass

BMTTD O'zbekiston

Moliyalashtirish va o'zlashtirish

Moliyalashtirish va o'zlashtirish

BMTTD dasturlariga hissa qo‘shayotgan donorlarning soni va xilma-xilligi milliy hukumat hamda xalqaro va mahalliy hamjamiyatning barqaror rivojlanishi uchun tanlagan hamkor sifatidagi rolimizga ishonchini tasdiqlaydi.

Quyidagi grafiklar bizning moliya manbalarimiz qayerdan kelganini va qanday sarflanishini ko'rsatadi. Ushbu ma'lumotni almashish BMTTDning donorlari, hamkorlari, loyiha ishtirokchilari va jamoatchilik oldidagi shaffoflik va hisobot berish majburiyatlarining bir qismidir.

Bizning moliyalashtirish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot olish uchun open.undp.org saytiga murojaat eting.