Грантовий конкурс: Розширення можливостей працевлаштування та самозайнятості людей з інвалідністю у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Київській областях та м. Києві

16 November 2023
Фото: Marcus Aurelius / Pexels

1. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до загибелі людей, руйнування, та вимушеного переміщення українців, як наслідок, у 2023 році щонайменше 17,6 мільйона людей потребували комплексної гуманітарної допомоги. В тому числі, 6,3 мільйони внутрішньо переміщених осіб і 6,9 мільйонів людей, що проживають на територіях ведення бойових дій[1]. Масове руйнування інфраструктури призвело до припинення надання основних послуг та залишило людей без домівок і засобів до існування. Потреби є багатосекторальними, а гендерні фактори та фактори розмаїття – зокрема, вік, статус інвалідності та статус меншини – відіграють ключову роль у визначенні того, як на людей впливає війна.

Обсяг і масштаби пошкоджень критичної інфраструктури, спричинені війною, є руйнівними, включаючи житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садки та інші цивільні об’єкти. Збільшення кількості людей з інвалідністю, спричиненою війною – як ветеранів/екскомбатантів, так і цивільних – призвело до зростання особливого попиту на медичні та психосоціальні послуги, які з часом продовжуватимуть суттєво зростати. Уряд України має широкий набір інструментів, які регулюють сферу соціальних та медичних послуг, а також широкий спектр реабілітаційних центрів, однак система реабілітації відчуває нестачу потужностей, коштів та гостру потребу модернізації, стикається з труднощами при подоланні поранень та травм, спричинених війною.

Люди з інвалідністю є особливо вразливими під час війни та мають погіршений стан здоров’я. Вони також відчувають нерівність за низкою інших соціально-економічних показників, оскільки вони частіше, ніж ті, хто не мають інвалідності, зазнають бідності, насильства, соціальної ізоляції, незахищеності житла та мають менше можливостей на повноцінне працевлаштування. В Україні люди з інвалідністю були вразливими ще до початку війни, проте після масштабного вторгнення, вони стикаються з численними бар’єрами та величезними труднощами при виїзді з районів, охоплених війною, що призводить до ризику для їхнього життя, також, багатьом людям важко задовольнити щоденні потреби та отримати доступ до гуманітарної допомоги.[2]

У всьому світі люди з інвалідністю роблять значний внесок у національну економіку та суспільство як продуктивні працівники та підприємці в різних секторах та галузях. Люди з інвалідністю можуть виконувати більшість робіт, бути ефективними та задіяними в успішному бізнесі, за наявності сприятливого середовища. Різноманітність робочої сили, в тому числі й щодо наявності інвалідності, має добре задокументовані переваги для ефективності організації, покращує процес прийняття рішень, стимулює інновації та сприяє лояльності персоналу. Проте як у розвинених країнах, так і в економіках, що розвиваються, люди з інвалідністю працездатного віку продовжують відчувати широкий спектр викликів у доступі до економічних можливостей, у тому числі фізичні бар’єри та нестачу інформації[3]

Люди з інвалідністю становлять вищий відсоток безробітних порівняно з людьми без інвалідності[4], що свідчить про взаємозв’язок між інвалідністю і бідністю та необхідність термінового втручання для посилення підтримки працевлаштування таких людей, і забезпечення їм стабільного доступу до засобів до існування. Багато з цих вже наявних проблем економічної інтеграції людей з інвалідністю, які серед іншого, включають недоступність професійної освіти, робочої інфраструктури і процесів, дефіцит навичок, дискримінацію при працевлаштуванні, що обмежує підприємницькі можливості та доступ до послуг і ресурсів підтримки бізнесу, значно загострилися через війну. Люди з інвалідністю потребують підтримки у працевлаштуванні, пристосуванні робочого місця (з урахуванням їхніх потреб) та соціальної підтримки для адаптації на робочому місці.

Працевлаштування людей з інвалідністю важливе з багатьох причин: підвищення рівня життя, соціалізація в суспільстві, покращення психологічного стану. Ріст та збереження зайнятості людей з інвалідністю важливе не лише для них, але й для роботодавців та суспільства в цілому. Об’єднання зусиль приватного сектору, громадянського суспільства та державних установ для створення спільних ініціатив публічно-приватного партнерства може підвищити конкурентоспроможність людей з інвалідністю на ринку праці.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ:

ПРООН впроваджує проєкт «Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною», спрямований на те, щоби громади включно з вразливими верствами населення та ВПО, були більш стійкими та отримували справедливу користь від більшої соціальної згуртованості, якісних послуг та підтримки у відновленні.

У межах цього грантового конкурсу ПРООН прагне залучити громадські організації до подачі заявок за двома тематичними напрямками.

Лот 1

Підтримка ініціатив публічно-приватного партнерства, спрямованих на покращення соціально-економічної інтеграції людей з інвалідністю та сприяння їхньому працевлаштуванню у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях і місті Києві. Це включає громадські ініціативи з надання професійної підготовки на базі закладів професійно-технічної освіти (ПТО) та навчання на робочому місці на місцевих підприємствах, оплачуваного стажування, додаткової підтримки для сприяння працевлаштуванню чи можливостей самозайнятості, зокрема підвищення мотивації до підприємницької діяльності і розвитку соціального підприємства та сприяння рівному та недискримінаційному підбору кадрів серед роботодавців.

Проєктні пропозиції, підготовлені та подані на цей грантовий конкурс, мають сприяти створенню або покращенню можливостей працевлаштування людей з інвалідністю в цільових областях через ініціативи публічно-приватного партнерства. Проєкти мають пропонувати реалістичні та добре продумані заходи у сфері співпраці з державними установами, що надають підтримку у працевлаштуванні людей з інвалідністю (Державна служба зайнятості (ДСЗ) чи будь-які інші відповідні організації), підвищувати обізнаність людей з інвалідністю у цільових регіонах про можливості працевлаштування, створювати інструменти для ефективної співпраці між зацікавленими сторонами (закладами ПТО, роботодавцями, ДСЗ, місцевою владою, об’єднаннями роботодавців тощо). 

Проєкти, подані на грантовий конкурс, мають покращити можливості працевлаштування людей з інвалідністю/людей, які отримали травми внаслідок війни, шляхом їхнього навчання на робочому місці, стажування, підтримки працевлаштування та адаптації на робочому місці, створення інклюзивного робочого середовища, тощо. Прикладами такої діяльності, що базується на публічно-приватному партнерстві, можуть бути (але не обмежуючись цим): 

 • Пропозиції шляхів підтримки програм розвитку навичок, перепідготовки та наставництва для людей з інвалідністю
 • Посилення спроможності системи професійно-технічної освіти для забезпечення інклюзивності та актуальності освітнього процесу для людей з інвалідністю
 • Пропозиції щодо шляхів підтримки ініціатив, спрямованих на покращення працевлаштування та розвитку засобів до існування людей з інвалідністю від пошуку роботи до працевлаштування та адаптації, оплачуваного стажування, створення інклюзивного робочого середовища та сприяння рівному та недискримінаційному працевлаштуванню серед роботодавців
 • Проведення адвокаційної кампанії, створення та розповсюдження контенту, інформаційних та мотиваційних матеріалів, які інформують про переваги, долають відповідні стереотипи та іншим чином сприяють працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Лот 2

Сприяння створенню або покращенню можливостей працевлаштування та самозайнятості для людей з інвалідністю у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Київській областях та місті Києві. Такі ініціативи включають залучення людей з інвалідністю до самозайнятості та підприємництва через навчання та підтримку стартапів.

Проєкти повинні пропонувати реалістичні та продумані заходи підтримки людей з інвалідністю у самозайнятості або започаткуванні бізнесу, підвищення обізнаності людей з інвалідністю у цільових регіонах про можливості самозайнятості; створення інструментів для ефективної економічної інтеграції людей з інвалідністю тощо.

Проєкти, подані в межах Лоту 2, мають покращити можливості самозайнятості осіб з інвалідністю/пораненнями, спричиненими війною, шляхом навчання бізнес-навичкам, здійснення менторських програм, підтримки у створенні та веденні бізнесу, створення інклюзивного бізнес-середовища тощо. Подані проєкти можуть включати такі види діяльності (але не обмежуються ними):

 • Пропонування шляхів підтримки розвитку бізнес-навичок у людей з інвалідністю (як soft, так і hard навичок)
 • Сприяння розвитку підприємництва серед людей з інвалідністю
 • Пошук шляхів підтримки бізнес-ініціатив, запропонованих людьми з інвалідністю (включно з наданням грантової підтримки в негрошовій формі)
 • Проведення адвокаційної кампанії, підготовка та розповсюдження контенту, інформаційних та мотиваційних матеріалів, які інформують про переваги самозайнятості, долають відповідні стереотипи та іншим чином сприяють веденню бізнесу людьми з інвалідністю.
   

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ/-ЦЬ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ ТА ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ

3.1. Громадські та благодійні організації, спілки та асоціації, які діють на території Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Київської областей та міста Києва.

Щоб подати заявку на грант, організація повинна:

 • бути офіційно зареєстрованою юридичною особою зі статусом неприбуткової або благодійної організації (мати коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, або підпадати під дію Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні");
 • бути готовими та мати підтверджену організаційну, технічну та кадрову спроможність розробляти, організовувати та здійснювати заходи на території реалізації проєкту, зазначеної в поданій на конкурс проєктній пропозиції;
 • дотримуватись інновацій у своїй діяльності, бути спрямованою на сприяння досягненню цілей сталого розвитку, дотримуватись гендерно орієнтованого підходу та принципів нульової дискримінації;
 • параметри, які визначатимуть, чи відповідає організація праву на отримання фінансування від ПРООН, базуватимуться на контрольному списку оцінювання спроможності CACHE (Додаток 5).
 • партнерство некомерційної організації з державною та приватною установою має бути задокументовано листом про партнерство, меморандумом, листом-зобов’язанням щодо реалізації проєкту або іншим документом, який чітко демонструє намір співпраці, обізнаність усіх сторін із змістом проєктної пропозиції та розподіл обов’язків між партнерами.
 • асоціації та спілки підприємців та бізнес-асоціації можуть виступати претендентами на участь у цьому конкурсі (якщо вони відповідають усім вимогам) і водночас представляти роботодавців.

Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних органів та організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій розглядатися не будуть.

3.2. Територія реалізації грантових проєктів:

Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та Київська області і м. Київ.

3.3. Вимоги до персоналу проєкту:

 • команда проєкту має складатися щонайменше з: Менеджера/-ки проєкту (відповідає за загальну координацію реалізації проєкту та подання відповідних звітів ПРООН) та Бухгалтера/-ки (відповідає за бухгалтерський облік та фінансову звітність);
 • до складу проєктної групи можуть належати також інші особи, які безпосередньо беруть участь у реалізації проєкту;
 • для Керівника/-ці проєкту бажана вища або післядипломна спеціальна освіта за цільовими напрямками проєкту та/або досвід управління проєктом, вільне володіння українською мовою є обов’язковим;
 • бухгалтер/-ка повинен мати відповідну сертифіковану освіту/навчання, а також бухгалтерський стаж не менше двох років;
 • для інших членів команди – досвід роботи у відповідній сфері не менше одного року;
 • заявка має містити резюме членів команди проєкту та, якщо персонал наймається на час реалізації, основні вимоги до такого персоналу. Кандидатури членів команди проєкту будуть остаточно затверджені ПРООН, відповідно до їхньої кваліфікації та досвіду роботи, якщо проєктну пропозицію буде підтримано.
 • якщо набір спеціалістів передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, то основні вимоги до таких членів команди мають бути зазначені в описовій частині анкети (профільна освіта, досвід роботи тощо). Також мають бути представлені програми навчання, досліджень та інших заходів, до яких планується долучити спеціалістів. Кандидатури членів команди проєкту повинні бути подані до ПРООН для затвердження, якщо грант буде надано.

Персонал, залучений до реалізації проєкту, повинен продемонструвати готовність відповідати правилам і положенням ПРООН.

 

4. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не перевищуватиме двох місяців.

Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 26 листопада 2023 року, 23:59.

Реалізація проєкту розпочнеться 1 грудня 2023 року.

Реалізація проєкту завершиться 25 січня 2024 року.

 

5. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Очікується, що отримані проєктні пропозиції будуть профінансовані в середньому у розмірі від 10 000 доларів (в гривневому еквіваленті).

Прийнятні витрати повинні:

• бути необхідними для здійснення проєктної діяльності;

• були понесені заявником протягом періоду впровадження;

• дотримуватись принципів раціонального фінансового менеджменту, зокрема співвідношення ціни та якості, та економічної доцільності;

• бути належним чином зафіксованими та такими, що можна ідентифікувати та перевірити, і засвідчити оригінальними підтверджуючими документами.

Грант ПРООН може бути використаний лише для покриття таких витрат:

• заробітна плата персоналу (до 10% загального бюджету) та гонорари експертів;

• комунікаційні та інформаційні послуги;

• закупівля консультаційних послуг і укладення контрактів за умови, що вони є істотними для досягнення цілей і завдань проєкту;

• закупівля обладнання;

• оренда, кейтеринг та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю;

• друк і копіювання;

• допоміжні послуги;

• витратні матеріали та комплектуючі;

• транспортні та інші витрати, пов'язані з проєктною діяльністю;

Не більше 30% грантових коштів може бути витрачено на обладнання, за умови надання чіткого обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проєкту.

Наступні витрати є неприйнятними:

• розробка проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

• академічні дослідження;

• виплата боргів;

• відшкодування втрат від коливань валютного курсу;

• ділові поїздки по Україні, які не були погоджені в проєктній пропозиції на початку проєкту, та міжнародні ділові поїздки;

• оренда офісу та комунальні послуги;

• витрати на реалізацію інших проєктів/робіт поза цілями цього конкурсу.

 

 1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Повний Аплікаційний пакет має включати перераховані нижче документи та матеріали.

Онлайн аплікаційна форма – заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

 1. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описані
  організаційний план, план впровадження проєкту, заплановані заходи, тощо (*.docx/*.doc).
 2. Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel).
 3. Актуальні електронні копії таких документів (виданих не раніше 2020 року, файл *.PDF, *.JPG):

• свідоцтво про реєстрацію або витяг;

• довідка з податкової інспекції про включення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;

• довідка з банку про відкриття рахунку;

• стислі положення стратегії розвитку на найближчі 2-3 роки або електронні посилання на ці документи, якщо такі є;

• документальне підтвердження партнерства (меморандум, партнерські листи або інше).

4. Заповнена форма запиту на інформацію. 

5. Лист-згода на обробку даних

6. Контрольний список з оцінювання спроможності (CACHE) для ГО.

Повний аплікаційний пакет заявки, який складається з документів, вказаних в пунктах 1-6 та заповненої онлайн-форми потрібно подати до 23:59, 26 листопада 2023 року

Як подати:

 • повна аплікаційна форма (пункт 1), фінансова пропозиція (пункт 2) та інші документи в пунктах 3-6, необхідно надіслати одним листом в архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не повинен перевищувати 15 Мб, на електронну адресу grants.ua@undp з темою повідомлення: UNDP_1_2023_PPP_Grant Call; 
 • онлайн-аплікаційна форма заповнюється за посиланням.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться. 

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що
відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Відбірковій комісії. 

ПРООН залишає за собою право уточнювати подані заявки, запитувати додатково документи покращеної якості. Якщо проєктна пропозиція надійшла вчасно, що дозволяє внести уточнення, то такий запит на доопрацювання буде зроблено учаснику/-ці Конкурсу.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних
пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено дистанційні консультації, що відбудуться 21 та 23 листопада 2023 року. Реєстрація за посиланням

Про результати розгляду заявок учасники будуть повідомлені після їх розгляду Відбірковою комісією.

Зверніть увагу!

Подані на грантовий конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсів учасники/-ці будуть повідомлені електронною поштою.

Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.

Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

 

7. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Фахівці ПРООН розглянуть проєктні концепції, подані на І етап конкурсу, та відберуть організації, яким буде запропоновано подати доопрацьовані проєктні пропозиції.

Проєктні пропозиції, подані на етапі II (Подання доопрацьованих проєктних пропозицій), будуть перевірені на відповідність критеріям оцінки проєктних пропозицій. На цьому етапі Програма може запитати у заявників додаткову інформацію.

Для забезпечення повної прозорості та справедливості процесу ПРООН формує Грантовий Відбірковий Комітет (ГВК), який оцінюватиме заявки, що пройшли перший етап. ГВК є тимчасовим уповноваженим органом, який відповідає за розгляд, відбір та надання рекомендацій щодо фінансування заявок. ГВК може вирішити додатково запитати про незалежну експертну думку під час процесу відбору. ГВК складатиметься з представників ПРООН відповідно до їхніх ключових напрямків роботи та залучених експертів. Водночас, ГВК має право запитувати незалежну експертну думку під час відбору проєктних пропозицій або думку місцевих органів влади, на території яких передбачається реалізація проєктної діяльності.Пропозиції будуть оцінюватися ГВК відповідно до таких критеріїв:

 Узагальнена форма оцінювання технічної пропозиціїМаксимальний бал
 1.Відповідність проєктної пропозиції основній темі грантового конкурсу 25
 2.Спроможність запропонованої команди проєкту (персонал та залучені консультанти) впоратися з обсягом робіт, описаних у проєктній пропозиції 20
3.Якість запропонованих каналів та інструментів поширення результатів проєкту10
 4.Продемонстрований досвід надання послуг людям з інвалідністю15
5.Продемонстровані аспекти сталого розвитку проєкту10
6.Якість та реалістичність бюджетної пропозиції 20
 Загальний бал100
 Примітки 

 

 1. МОНІТОРИНГ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ, ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

Моніторинг та оцінювання 

Отримувач/-ка гранту відповідає за фактичний моніторинг реалізації проєкту, та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації та валідації результатів і якості виконання грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проєкту

Звітування

Отримувач/-ка гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди з первинними фінансовими документами та банківською випискою, що підтверджує виконання фінансових зобов’язань за весь період реалізації проєкту.

9. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає кошти на заплановану діяльність за грантовою угодою у розмірі 100%, розділені на два транші. Другий транш буде перераховано після подання та прийняття заключного звіту за використання коштів першого траншу та повне виконання проєкту. Загальна сума авансового внеску кожного з траншів буде зазначена в грантовому договорі.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Аплікаційна форма

Додаток 2. Фінансова пропозиція

Додаток 3. Форма запиту про надання інформації (RTI Form)

Додаток 4. Лист-згода на обробку даних

Додаток 5. Контрольний список оцінки потенціалу (CACHE) для ГО


[1] Ukraine Humanitarian Needs Overview 2023 

[2] EBRD_Report_Economic inclusion for people with disabilities.pdf

[3] EBRD_Report_Economic inclusion for people with disabilities.pdf

[4] Disability and Employment | United Nations Enable