Конкурс грантів «Зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства у протидії дезінформації та підвищенні медіаграмотності в умовах відновлення»

4 July 2024
Фото: Ярослава Немеш / UNDP в Україні

1. ВСТУП  

Це запрошення до подання грантових пропозицій здійснюється проєктом UNDP в Україні «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» (JSB FY2023), який фінансується урядом Японії та реалізується UNDP в Україні. 

Основною метою проєкту є сприяння трансформаційному відновленню внаслідок великої кількості людських втрат, руйнувань, переселень та страждань, спричинених війною в Україні, а також просування людської безпеки в Україні шляхом здійснення скоординованих негайних дій проти взаємопов'язаних і багатовимірних загроз, з якими наразі стикається Україна. 

Для максимального досягнення позитивних результатів у трансформаційному відновленні, заходи проєкту будуть зосереджені на наступних 6 пріоритетних тематичних напрямках: 

 1. Відновлення інфраструктури: Об’єкти критичної інфраструктури відновлюються для задоволення нагальних потреб у наданні основних громадських послуг і створення умов для трансформаційного відновлення. 

 2. Протимінна діяльність і допомога постраждалим: Розширення спроможностей органів з питань протимінної діяльності та аварійно-рятувальних служб для захисту цивільного населення від мін/вибухонебезпечних предметів і забезпечення безпечного середовища для життя та соціально-економічної діяльності. 

 3. Вивезення та переробка сміття: очищення від сміття, відходів і екологічно небезпечних матеріалів, безпечне знесення небезпечних пошкоджених конструкцій для швидкого відновлення житла та громадських соціально-економічних об'єктів. 

 4. Економічне відновлення: Відновлення місцевої економіки шляхом зміцнення та розширення приватного сектору в цільових секторах через негайні рішення щодо розвитку можливостей, покращення працевлаштування та підвищення умов для ведення бізнесу. 

 5. Координація відновлення уряду: Підвищення цілісності та прозорості урядових механізмів і процесів управління кризою та процесу відновлення на національному та місцевому рівнях. 

 6. Доступ до правосуддя та забезпечення прав людини: Зміцнення спроможностей національних і місцевих державних та недержавних суб'єктів для просування прав людини та забезпечення доступу до правосуддя для всіх людей, з особливим акцентом на ВПО та вразливих групах. 

Для підтримки цілі координації відновлення уряду важливо розв'язати поширену проблему дезінформації та сприяти розвитку медіаграмотності серед населення. Дезінформація становить значну загрозу цілісності та прозорості урядових механізмів, особливо в контексті кризового управління та процесів відновлення. Вона може підірвати довіру громадськості, завадити ефективній комунікації та спотворити уявлення громадян про зусилля з відновлення. Тому запобігання та протидія дезінформації є необхідними для забезпечення того, щоб достовірна та надійна інформація досягала громадськості, підтримуючи обґрунтоване ухваленння рішень та сприяючи стійкості суспільства. 

Розвиток навичок медіаграмотності є не менш важливим у цьому контексті. Медіаграмотність надає можливість людям критично оцінювати джерела інформації, розрізняти достовірну та хибну інформацію та відповідально взаємодіяти з медіаконтентом. 

Через тематичну активність 5.2, ціль проєкту підвищити цілісність та прозорість урядових процесів відновлення шляхом цифровізації, сприяти урядово-громадській взаємодії та зміцнити здатність протидіяти дезінформації на міжнародному, національному та місцевому рівнях. Цей комплексний підхід забезпечує прозорість та ефективність зусиль з відновлення, які підкріплюються освіченим, медіаграмотним, стійким до впливу дезінформації населенням, яке здатне активно сприяти та підтримувати ці ініціативи. Додатково, ця ціль відповідає Стратегії Міністерства культури та інформаційної політики України з розвитку медіаграмотності на період до 2026 року. Ця стратегія, що недавно була прийнята Міністерством та розроблена за підтримки UNDP в Україні та фінансування уряду Японії, акцентує у Цілі №2 необхідність зміцнення українського населення до впливу дезінформації. 

З метою підтримки впровадження вищезазначеної Стратегії,  UNDP в Україні через цей конкурс проєктів має на меті залучити організації громадянського суспільства для запобігання та протидії дезінформації та розвитку навичок медіаграмотності шляхом співпраці з медіапрофесіоналами, професійними педагогами та громадськістю. Співпрацюючи з цими групами, проєкт має на меті створити добре поінформовану громадськість, яка підтримує та сприяє зусиллям з відновлення через довіру та прозорість. 

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ  

ЛОТ 1 

Зміцнення спроможності організацій громадянського суспільства, медіапрофесіоналів та професійних педагогів з розвитку медіаграмотності та протидії дезінформації 

Проєкти, подані в рамках цього Лоту, повинні зосереджуватися на підвищенні спроможності організацій громадянського суспільства, медіапрофесіоналів та професійних педагогів ефективно протидіяти дезінформації та сприяти медіаграмотності. Запропоновані заходи можуть включати, але не обмежуватися, такими напрямками: 

 1. Розробка навчальних модулів: створення спеціалізованих навчальних модулів (як офлайн, так і онлайн) та ресурсів, призначених для організацій громадянського суспільства (ОГС), медіапрофесіоналів та професійних педагогів з метою навчання їхньої аудиторії медіаграмотності та заходів протидії дезінформації. Ці модулі мають бути готові до використання ОГС, медіаорганізаціями чи медіапрофесіоналами, повинні бути адаптованими до різних контекстів та легко доступними для широкого кола організацій, як медіа так і навчальних закладів. Якість програм модулів повинна бути підтверджена оцінкою від ПРООН.  

 2. Тренінги для медійників: Проведення тренінгів для медійників із розслідувальної журналістики, етичного висвітлення подій та використання цифрових інструментів для перевірки інформації. Ці тренінги повинні також охоплювати стратегії виявлення та протидії дезінформації, тим самим підвищуючи якість та надійність медіаматеріалів. 

 3. Тренінги для педагогів: Організація тренінгових програм для професійних педагогів щодо того, як навчати медіаграмотності та розвивати навички протидії дезінформації їхніх учнів. Ці програми повинні включати розробку навчальної програми, методики викладання та інтеграцію медіаграмотності в існуючі предмети. 

 4. Дослідження та аналіз: Підтримка досліджень та аналізу рівнів медіаграмотності, наративів дезінформації та ефективності заходів протидії дезінформації, які реалізовуються громадськими організаціями, медіа та освітніми установами. Ці дослідження мають на меті оцінити поточний стан медіаграмотності серед різних груп населення, виявити поширені наративи дезінформації та оцінити вплив різних ініціатив. Отримані результати повинні використовуватися для виявлення найкращих практик та для створення майбутніх заходів. Якість дослідження повинна бути забезпечена розглядом UNDP. 

 5. Розробка цифрових рішень: Розробка цифрових рішень, таких як інструментів фактчекінгу та платформи верифікації для підвищення потенціалу громадських організацій, медійників та педагогів у виявленні та протидії дезінформації. Ці рішення повинні бути зручними для користування та доступними для широкого використання, щоб забезпечити їх широке впровадження. Заявник повинен чітко визначити, як забезпечиться сталість цих рішень. Якість рішення повинна бути забезпечена розглядом UNDP. 

 6. Підтримка медіа: Надання підтримки медіа для створення високоякісної журналістики, яка базується на фактах. Це може включати тренінги та ресурси для допомоги медіаорганізаціям ефективно функціонувати та протидіяти дезінформації. 

ЛОТ 2 

Підвищення рівня медіаграмотності населення та підтримка зусиль уряду у протидії дезінформації 

Проєкти, що подаються в рамках цього лота, повинні спрямовуватись на підвищення медіаграмотності серед жінок і чоловіків, а також на підтримку зусиль уряду у протидії дезінформації на всіх рівнях. Запропоновані заходи можуть фокусуватись на, але не обмежуються, такими напрямками: 

 1. Інформаційно-просвітницькі кампанії: Запуск інформаційно-просвітницьких кампаній з підвищення рівня медіаграмотності та освітніх програм для населення щодо видів інформаційних загроз, методів і інструментів перевірки інформації та ін. Щоб досягти широкої аудиторії, ці кампанії можуть використовувати різні медіаканали, включаючи соціальні мережі, телебачення, радіо та зовнішню рекламу. 

 2. Розробка навчальних матеріалів: Створення та поширення навчальних матеріалів, таких як посібники, інструментарії та інтерактивний контент, щоб допомогти населенню розвивати навички медіаграмотності. Щоб досягти широкої аудиторії, ці матеріали повинні бути доступні в різних форматах, включаючи друковані, цифрові та мультимедійні. 

 3. Майстер-класи та тренінги: Організація майстер-класів та тренінгів для різних демографічних груп, включаючи студентів, педагогів, батьків та літніх людей. Ці сесії мають на меті навчити учасників критично аналізувати медіаконтент, розпізнавати дезінформацію та розуміти вплив неправдивої інформації. 

 4. Співпраця з освітніми установами: Партнерство з освітніми установами для інтеграції медіаграмотності в навчальну програму на всіх рівнях освіти. Це може включати розробку нових курсів, впровадження медіаграмотності в існуючі предмети та підготовку вчителів до ефективного навчання медіаграмотності. 

 5. Співпраця з урядовими органами: Партнерство з урядовими органами та проєктами, спрямованими на боротьбу з дезінформацією та розвиток медіаграмотності. Ця співпраця може допомогти узгодити зусилля, залучити ресурси та забезпечити координацію у заходах протидії дезінформації та підвищенні медіаграмотності по всій країні. 

 6. Інноваційні підходи до медіаграмотності: Дослідження та впровадження інноваційних підходів до медіаграмотності та протидії дезінформації, таких як гральні технології, доповнена та віртуальна реальності. Це може включати проведення пілотних проєктів для оцінки ефективності таких підходів та збирання відгуків учасників. 

Кожна організація, яка подає заявку, може обирати одну чи кілька з цих діяльностей для впровадження в рамках запропонованого проекту. 

Усі відповідні події та активності мають бути завершені до 1 лютого 2025 року, і максимальне співфінансування з боку UNDP не повинно перевищувати 60 000 USD. 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:  

У конкурсі можуть брати участь неприбуткові організації, зокрема благодійні організації та громадські об'єднання (включаючи громадські організації та профспілки), які офіційно зареєстровані в Україні не менше трьох років і мають досвід реалізації проєктів у запропонованому пріоритетному напрямку.  

У рамках конкурсу не надаються гранти прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам і підприємцям.  

3.1. Організація, яка має право на участь 

Критерії, які визначатимуть, чи має громадська організація право на отримання фінансування від UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE (Додаток 5). 

3.2. Специфічні вимоги (для кожного лоту): 

Лот 1 і Лот 2: громадська організація має мати принаймні два проєкти з протидії дезінформації або розвитку медіаграмотності у своєму портфоліо, а також не менше трьох років досвіду в цій сфері. 

3.3. Географія конкурсу: 

UNDP прийматиме заявки з усіх регіонів України. 

4. ЕТАПИ КОНКУРСУ: 

Етап І – Подання концепцій проєктних пропозицій згідно з наступною структурою: 

 • мета, основні цілі та завдання, 

 • попередній перелік заходів для досягнення цілей, 

 • очікувані результати, 

 • партнери, 

 • терміни реалізації, 

 • приблизний загальний бюджет без деталей. 

Концепції проєктів мають бути подані у довільній формі, загальним обсягом не більше 2 сторінок формату А4. 

Кінцевий термін подання концепцій — 22 липня 2024 року. 

Етап II – Подання проєктних пропозицій 

На основі результатів розгляду та попередньої оцінки концепцій, обрані організації будуть запрошені подати завершені проєктні пропозиції. Організація-учасник матиме до тижня на подання завершеної проєктної пропозиції. 

Переможці конкурсу будуть вибрані на основі результатів оцінки проєктних пропозицій Грантовим відбірковим комітетом. UNDP укладатиме грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування. 

5. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ: 

Прийнятними вважаються витрати, які:   

 • необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди;   

 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;   

 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.  

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:  

 • заробітної плати персоналу та гонорарів експертів;   

 • закупівлі консультаційних послуг за умови, що вони є необхідними для досягнення цілей і завдань проекту;   

 • витратних матеріалів, включаючи незначні засоби індивідуального захисту;   

 • друку та копіювання;   

 • комунальних послуг;   

 • оренди, харчування та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;   

 • витрат на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам UNDP).  

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:  

 • витратами на підготовку проектної пропозиції;   

 • сплатою боргів;   

 • міжнародними поїздками;   

 • відшкодуванням витрат, пов'язаних з коливаннями валютних курсів;   

 • створенням та реєстрацією організації;   

 • прямою фіскальною підтримкою органів державної влади;   

 • політичною діяльністю;   

 • релігійною пропагандою;   

 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;   

 •  проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;   

 • будівництвом або ремонтними роботами;   

 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг.  

6. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ  

Максимальний термін реалізації проекту — 6 місяців. 

Внесок від організації-виконавця або з інших джерел буде розглядатися і вважатиметься перевагою для заявника. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання офісу або обладнання для виконання завдань проєкту тощо).  

7.  ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

Проєктні пропозиції подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org  із зазначенням у темі листа назви конкурсу «Зміцнення громадянського суспільства: протидія дезінформації та підвищення медіаграмотності задля відновлення», а також заповнивши відповідьну гугл-форму.  

Контактні особи: 

 • Валентина Аксьонова, комунікаційна спеціалістка, UNDP в Україні  

valentyna.aksonova@undp.org 

 • Тетяна Дуднік, спеціалістка з управління соціальними мережами та залучення громади, UNDP в Україні 

tetiana.dudnik@undp.org 

8. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ  

Спеціалісти UNDP розглянуть концепції проєктів, подані на перший етап конкурсу, і відберуть організації, які будуть запрошені подати завершені проєктні пропозиції. 

Проєктні пропозиції, подані на другий етап — Подання проєктних пропозицій буде перевірене за критеріями оцінки пропозицій. На цьому етапі UNDP може запросити додаткову інформацію на свій розсуд.   

Для забезпечення повної прозорості та рівності у процесі UNDP формує Оцінковий Комітет (ОК), який буде оцінювати пропозиції, які пройшли перший етап. ОК є тимчасовим уповноваженим органом, який відповідає за розгляд, вибір та рекомендації проєктів для фінансування. Грантовий Оцінковий комітет може вирішити запросити додаткову незалежну експертну думку під час процесу відбору. 

Крім того, буде проведена оцінка спроможності заявників, їхнього потенціалу для реалізації запропонованих грантів, у тому числі з точки зору положень захисту від сексуальної експлуатації та насильства.  

Відібрані грантери також будуть зобов'язані надати проектній команді сертифікати, що підтверджують проходження тренінгу із захисту від сексуальної експлуатації та насильства (посилання буде надано ПРООН) для всіх співробітників організації. 

8.2. Критерії оцінки письмових пропозицій  

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:   

Узагальнена форма для оцінки технічної пропозиції  

Максимальний бал  

 

1.  

Якість та відповідність проєктної пропозиції широким темам, виділеним у пункті 2 цього Конкурсу   

25  

2.  

Конкретність, доцільність та ефективність запланованих заходів проєкту  

25  

3.  

Продемонстрована здатність запропонованої команди впоратися з обсягом робіт, описаним у проєктній пропозиції;  

25  

4.  

Відповідність запланованих витрат і необхідних ресурсів очікуваним результатам;  

15  

5.  

Якість запропонованих мереж (включаючи кількість партнерів, запропонованих для впровадження, та вже існуючі мережі, пов’язані з головним заявником)  

10  

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ  

9.1. Моніторинг та оцінка, рамки для реалізації проєкту  

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн-консультації, виїзди на місця, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проєкту. 

9.2. Звітування  

Організація подає такі звіти у форматі наданому UNDP:  

 • короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає UNDP у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами;  

 • фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість угоди.  

Завантажуйте форму проєктної пропозиції тут.  

Завантажуйте додатки тут