Запрошення до участі в конкурсі «Реагування на виклики у сфері Прав людини в Україні»

10 July 2024
Ілюстрація: UNDP в Україні

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Це запрошення до подання грантових пропозицій (ЗПП) надано проєктом ПРООН «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні». Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року продовжує мати глибокі та далекосяжні наслідки для життя цивільного населення та регіональної стабільності. Війна спричинила безпрецедентні соціальні та економічні потрясіння, внутрішнє та зовнішнє переміщення, а також проблеми у наданні державних послуг. У відповідь на цю багатогранну кризу Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) за підтримки Уряду Японії розпочала проєкт «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні», покликаний забезпечити трансформаційне відновлення та сприяти безпеці людей шляхом вжиття негайних заходів проти багатовимірних загроз, з якими наразі стикається Україна. Для максимального досягнення позитивних результатів у трансформаційному відновленні заходи проєкту будуть зосереджені на таких 6 пріоритетних тематичних напрямках:

Результат 1 (Відновлення інфраструктури): Об’єкти критичної інфраструктури відновлюються для задоволення нагальних потреб у наданні основних державних послуг і створення умов для трансформаційного відновлення.

Результат 2 (Протимінна діяльність та допомога постраждалим): Розширення спроможностей органів з питань протимінної діяльності та аварійно-рятувальних служб для захисту цивільного населення від мін/вибухонебезпечних предметів і забезпечення безпечного середовища для життя та соціально-економічної діяльності.

Результат 3 (Вивезення та переробка сміття): Очищення від сміття, відходів і екологічно небезпечних матеріалів, безпечне знесення небезпечних пошкоджених конструкцій для швидкого відновлення житла та громадських соціально-економічних об’єктів.

Результат 4 (Економічне відновлення):  Відновлення місцевої економіки шляхом зміцнення та розширення приватного сектора в цільових секторах через негайні рішення щодо розвитку можливостей, покращення працевлаштування та підвищення умов для ведення бізнесу.

Результат 5 (Координація дій уряду з відновлення): Підвищення цілісності та прозорості урядових механізмів і процесів управління кризою та процесу відновлення на національному та місцевому рівнях.

Результат 6 (Доступ до правосуддя та забезпечення прав людини): Посилення спроможності загальнонаціональних і місцевих державних і недержавних суб’єктів захищати права людини та забезпечити доступу до правосуддя для всіх людей, насамперед ВПО і вразливих груп населення.

Повномасштабна війна, що триває, продовжує негативно впливати на національну судову та адміністративну систему, права людини та доступ громадян до правосуддя. Судові установи та органи, що забезпечують здійснення правосуддя, також зазнають значного навантаження через правові проблеми, пов’язані з конфліктом, та суспільний попит на юридичні послуги. Ситуація з правами людини в умовах конфлікту, що триває, особливо в районах бойових дій і на територіях, підконтрольних Російській Федерації, є жахливою, що призводить до численних порушень, від яких страждають як цивільне населення, так і комбатанти.

У рамках Результату 6 буде надано підтримку для забезпечення реформи правосуддя, зокрема, якісної правової допомоги, зміцнення потенціалу поліції, прокуратури та суддів, а також комплексної і довгострокової національної програми підтримки постраждалих для покращення доступу до правосуддя на загальнонаціональному та місцевому рівнях. Така підтримка матиме ефект у короткостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки задоволення нагальних потреб допоможе розбудувати системи і структури на майбутнє.

Підтримка в рамках Результату 6 також сприятиме розширенню доступу до правосуддя та захисту прав людини, який буде сприятливим і орієнтованим на людей як під час поточного конфлікту, так і після нього, а також підтримає розробку та введення в дію механізмів перехідного правосуддя для притягнення до відповідальності за воєнні злочини та відшкодування збитків, відповідно до міжнародних стандартів. 

У рамках цього КПП UNDP прагне залучити організації громадянського суспільства (ОГС) до реагування на виклики у сфері прав людини в Україні та посилити спроможність національних суб’єктів розслідувати та розглядати справи про порушення прав людини, воєнні злочини, злочини проти осіб, які зазнали сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), та пов’язані зі збройним конфліктом майнові втрати та претензії, а також у наданні правових послуг особам, що постраждали від війни. 

 

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ: 

Проєктні пропозиції ОГС мають бути спрямовані на посилення спроможності національних суб’єктів, таких як Генеральна прокуратура України, Національна поліція України, система надання безоплатної правової допомоги, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та інші. 

Пропоновані заходи в рамках проєктних пропозицій ОГС можуть включати:

 • Навчання та розвиток спроможностей
 • Документування порушень прав людини та підготовка звітів про права людини
 • Розробка координаційних механізмів для полегшення комунікації та співпраці між різними установами
 • Підтримка постраждалих і свідків
 • Надання послуг постраждалим від конфлікту
 • Інформування громадськості та адвокація з метою зміцнення національної правової бази для розслідування та судового переслідування порушень прав людини та воєнних злочинів
 • тощо.

Лот 1: Посилити спроможність національних суб’єктів розслідувати та розглядати справи про порушення прав людини, воєнні злочини, злочини проти осіб, які зазнали сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), на основі фактичних даних.

Лот 1 ЗПП підтримує діяльність ОГС, спрямовану на сприяння впровадженню механізмів правосуддя перехідного періоду для притягнення до відповідальності за воєнні злочини відповідно до міжнародних стандартів, зміцнення правової та інституційної бази для боротьби з порушеннями прав людини та воєнними злочинами, в тому числі з СНПК.

Діяльність в рамках цього лоту передбачає зміцнення інституційного середовища та ключової інституційної інфраструктури національних судових та правоохоронних органів з метою підвищення їхньої ефективності у спілкуванні та опитуванні потерпілих та свідків тяжких злочинів. Попередньо необхідно зосередитися на наданні підтримки постраждалим від воєнних злочинів та інших порушень прав людини, пов’язаних з конфліктом, у тому числі СНПК, яку в подальшому можна розширити до надання підтримки та захисту постраждалим і свідкам усіх насильницьких злочинів відповідно до міжнародних стандартів, зокрема, відповідно до Директиви ЄС 2012 року про встановлення мінімальних стандартів щодо прав, підтримки та захисту постраждалих від злочинів (Директива про права постраждалих від злочинів). Це створить умови для підходу орієнтованого на потерпілих та ґендерно чутливого процесу кримінального правосуддя, який дозволить уникнути повторної травматизації та вторинної віктимізації, посилить захист прав людини, зокрема доступ до правосуддя та засобів правового захисту для потрепілих, права на справедливий судовий розгляд, а також прав інших учасників кримінального провадження. В результаті, зокрема, заохочення та сприяння участі потерпілих і свідків у кримінальному провадженні та їх готовності давати заяви і свідчення, буде підвищена загальна ефективність процесу кримінального правосуддя. 

 

Лот 2: Посилення спроможності національних суб’єктів системи правосуддя надавати послуги постраждалим від конфлікту з метою полегшення доступу до правосуддя

Лот 2 ЗПП підтримує діяльність ОГС, спрямовану на посилення спроможності національних суб’єктів правосуддя надавати послуги доступу до правосуддя, спілкуватися та працювати з потерпілими та свідками у ґендерно чутливий спосіб, орієнтований на потерпілих. Загальна мета цього лоту — полегшити доступ до правосуддя та забезпечити підтримку, яка є більш доступною та адаптованою для особливо вразливих груп (сильно травмовані постраждалі, особи, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом або ґендерно зумовлене насильство, діти, особи з інвалідністю, люди похилого віку тощо). Діяльність в рамках цього лоту має забезпечити практичну реалізацію таких принципів:

 • Підхід, орієнтований на постраждалих: створення сприятливого середовища, в якому поважаються права та побажання постраждалих, забезпечується їхня безпека, створюються умови для їхньої участі, до них ставляться з гідністю та повагою.
 • Не нашкодь: Враховуючи тяжкість злочинів СНПК, а також те, що постраждалі стають свідками масових звірств проти своїх родин, друзів та громад, особлива увага приділятиметься уникненню повторної травматизації та протидії стигматизації, беручи до уваги переважаюче культурне середовище та норми.
 • Дотримання міжнародних стандартів та кращих практик: ООН та інші міжнародні стандарти щодо відшкодування збитків за порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, а також міжнародні стратегії, кращі практики та досвід роботи із СНПК.
 • Чутливість до конфлікту: У цьому середовищі жодне втручання не є нейтральним, а це означає, що діяльність проєкту, незалежно від його цілей, майже напевно матиме позитивний або негативний вплив на динаміку конфлікту. Тому всі кроки проєкту будуть побудовані на аналізі конфлікту, аналізі взаємодії проєкту з динамікою конфлікту та плануванні максимізації позитивних і мінімізації негативних наслідків. На всіх етапах зазначений аналіз буде здійснюватися із врахуванням ґендерних особливостей. 

 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

У конкурсі можуть брати участь неурядові громадські або благодійні організації, громадські спілки або асоціації ОГС/НУО, які офіційно зареєстровані в Україні не менше року та/або мають підтверджений досвід реалізації аналогічних проєктів за підтримки міжнародних донорів або проєктів технічної допомоги. У рамках конкурсу не надаються гранти прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам і підприємцям.

3.1. Організації, які мають право на участь

Критерії, які визначатимуть, чи має громадська організація право на отримання фінансування від ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінювання потенціалу CACHE (Додаток 5).

3.2. Географічне розташування:

Для діяльності в рамках лотів 1 та 2 ПРООН прийматиме заявки з усіх областей України.

 

4. ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Етап I. Подання концепції проєктної пропозиції згідно з такою структурою:

●          назва організації, що подає заявку, та запропонована назва проєкту;

●          контактні дані, включаючи електронну пошту та номер телефону координатора проєкту;

●          пріоритетна(-і) сфера(-и)

●          головна(-і) мета(-и) та завдання;

●          попередній перелік заходів для досягнення мети (цілей);

●          кількісні (кількість прямих і непрямих отримувачів допомоги, зокрема постраждалих від НХ, осіб з інвалідністю, пацієнтів, отримувачів послуг, населення громад, що постраждали від ВНБ тощо) та якісні очікувані результати,

●          партнери;

●          терміни реалізації;

●          приблизний загальний бюджет без деталей.

Концепції проєктів мають бути подані у довільній формі, загальним обсягом не більше 2 сторінок формату А4. Конкурс грантів проводитиметься на постійній основі, перший раунд концепцій подається не пізніше, ніж через 2 тижні після оголошення конкурсу. Усі концепції, подані після початкового дедлайну, будуть розглядатися щомісяця до повного розподілу бюджету. Команда проєкту перевіряє та аналізує концепції на відповідність критеріям прийнятності та актуальності ЗПП.

Етап ІІ. Подання проєктних пропозицій

На основі аналізу результатів та після попереднього оцінювання концепцій відібраним організаціям буде запропоновано подати доопрацьовані проєктні пропозиції. Організація-учасник матиме до тижня на подання завершеної проєктної пропозиції.

ОГС, які будуть рекомендовані для отримання грантової підтримки, будуть відібрані за результатами оцінювання проєктних заявок Конкурсною комісією. UNDP укладе грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування.

 

5. БЮДЖЕТ І ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ:

Допустимі витрати повинні:

 • бути необхідними для здійснення заходів у межах проєкту;
 • бути зазнані заявником впродовж періоду реалізації проєкту;
 • відповідати принципам раціонального управління фінансами, таким як співвідношення між ціною та якістю і ефективність витрат;
 • належним чином фіксуватися, піддаватися встановленню та перевірці і супроводжуватися підтвердними документами.
 • комунікаційні та інформаційні послуги;
 • закупівля консультативних послуг та укладення контрактів за умови, що вони є доцільними для досягнення цілей і виконання завдань проєкту;
 • закупівля обладнання для надання екстреної медичної допомоги, медичних послуг, телемедицини, реабілітації, психологічної підтримки, надання соціальних послуг, протезних майстерень, закладів інклюзивної освіти, доступного спорту, дозвілля та культури; 
 • закупівля транспортних засобів для надання екстреної медичної допомоги, мобільної реабілітації та соціальних послуг; 
 • закупівля обладнання та проведення дрібних ремонтних робіт для забезпечення доступності та безбар’єрності громадських місць, адміністративних будівель та послуг; 
 • закупівля допоміжних засобів та протезів;
 • оренда, харчування та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю;
 • друк і копіювання;
 • витрати на створення аудіо, відео: 
 • розміщення та просування у ЗМІ:
 • комунальні послуги;
 • витратні матеріали та ресурси;
 • витрати на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім нормативним документам UNDP).

 

Кошти грантів від UNDP можуть бути використані лише для покриття таких витрат:

 • зарплати працівників та гонорари експертів;

 

Не більше 75% коштів гранту можуть бути витрачені на обладнання за умови надання чіткого обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проєкту. 

 

Грант не охоплює такі витрати:

 • витрати на підготовку заявки на отримання гранту для реалізації проєкту;
 • наукові дослідження;
 • оплата боргів;
 • втрати при обміні валют.

 

6. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ:

Передбачається, що бюджет проєктної пропозиції не повинен перевищувати 150 000 доларів США.

Не більше 75% коштів гранту можуть бути витрачені на обладнання за умови надання чіткого обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проєкту.

Всі гранти в рамках лотів 1,2 повинні завершитися до 1 лютого 2025 року.

Транші гранту виплачуються UNDP авансом, за винятком останнього траншу. Останній транш, мінімальна сума якого має становити не менше 10% від загальної суми бюджету гранту, має бути покритий за рахунок власних коштів ОГС. Після успішного подання та схвалення фінального фінансового звіту UNDP компенсує відповідні витрати, зазнані в рамках третього траншу.

 

7. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ:

Оголошення про КЗ будуть розміщені на вебсайтах таких організацій:

 • UNDP в Україні: www.undp.org.ua і її сторінка на Фейсбуці.
 • а також в інших відповідних соціальних мережах та на інформаційних порталах.

Заявки (проєктні пропозиції) подаються українською мовою за шаблонами, що містяться у ЗПП.

Пакет документів заявки повинен включати:

 1. Заповнену форму заявки (виконану на комп’ютері у форматі Microsoft Word);
 2. Копію статуту організації-заявника (файл PDF);
 3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (файл PDF);
 4. Банківські реквізити (файл PDF);
 5. Резюме спеціалістів, запропонованих для реалізації проєкту (файл Microsoft Word або PDF)
 6. Форма самооцінювання (шаблон буде надано, PDF) 
 7. Лист підтримки від відповідних отримувачів допомоги;
 8. Інші відповідні підтверджуючі документи, у тому числі рекомендаційні листи, зразки звітів тощо (у форматі Microsoft Word або PDF).

Пакет документів повинен бути заархівований у форматі *.zip або *.rar, не бути захищеним паролем і сукупно не перевищувати 35 Мб. Пакет надсилається на вказану адресу електронної пошти із супровідним листом, у якому міститься назва конкурсу, вказана у ЗПП («Реагування на виклики в сфері прав людини в Україні»). Заявки, надіслані засобами, іншими ніж вказаний засіб, розглядатися не будуть.

Концепції проєктних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org  та olena.kryvko@undp.org,  із зазначенням у темі листа назви конкурсу «Реагування на виклики в сфері прав людини в Україні». 

Контактні особи:

Ксенія Семьоркіна kseniia.semorkina@undp.org 

Олена Кривко  olena.kryvko@undp.org 

 

8. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

8.1. Процедури оцінювання

Для забезпечення повної прозорості та рівності процесу UNDP формує Конкурсну комісію (КК), яка оцінюватиме пропозиції, що пройшли перший етап. КК є тимчасовим уповноваженим органом, відповідальним за розгляд, відбір та надання рекомендацій щодо фінансування заявок. Під час процесу відбору КК може ухвалити рішення про отримання висновку незалежного експерта.

Оцінювання заявок здійснюватиметься у такій послідовності:

 • команда проєкту попередньо перевіряє концепції проєків  на отримання МГ відповідно до відповідності пріоритетам конкурсу та повідомляє успішних кандидатів, що вони можуть подавати повні пакети проєктних пропозицій (етап І); 
 • Комітет з відбору грантів проводить засідання, на якому розглядає прийнятні пакети проєктних пропозицій на отримання МГ, керуючись критеріями оцінювання, та рекомендує ті, що набрали найбільшу кількість балів, до укладення грантових угод (етап ІІ). Крім того, для оцінки спроможності та потенціалу заявників реалізувати запропонований грант буде використано інструмент оцінки спроможності партнера (РСАТ), а також перевірку щодо питань боротьби з відмиванням коштів та PSEA спроможностей. Попередньо відібрані заявники також будуть зобов’язані надати команді проєкту сертифікати про проходження навчання з PSEA (UNDP надасть посилання на онлайн-курс додатково) для всіх співробітників організації-заявника;
 • відповідно до результатів оцінювання Комітетом з відбору грантів спроможності відібраних організацій, складається протокол, в якому зазначаються проєктні пропозиції, які було включено до списку рекомендованих до фінансування;
 • UNDP укладає грантові угоди з громадськими організаціями. 

 

8.2. Критерії оцінювання пропозицій

Конкурсна комісія оцінює пропозиції відповідно до таких критеріїв:

#КритерійМаксимальні бали
1Відповідність заявки на МГ для реалізації проєкту основній темі КЗ25
2Здатність запропонованої команди проєкту МГ (персонал та запропоновані консультанти) впоратися з обсягом роботи, описаним у заявці на грант для реалізації проєкту20
3Якість запропонованих мереж та інструментів для розповсюдження результатів10
4Підтверджений досвід впровадження МГ15
5Підтверджені міркування щодо сталості проєкту10
6Якість та реалістичний характер проєкту бюджету20
 Максимум:100 балів

 

9. ПРОЗОРІСТЬ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

9.1. Моніторинг та оцінювання, рамки імплементації проєкту

Отримувач/-ка гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг проєкту за допомогою звітів грантоотримувачів/- ок, онлайн-консультацій, візитів на місця, зустрічей з персоналом проєкту та стейкхолдерами/-ками, а також беручи участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Грантоотримувач/-ка подає такі звіти у форматі UNDP:

 • Проміжні звіти, що включають опис заходів, результатів та узгоджених індикаторів моніторингу, а також фінансові звіти — залежно від тривалості запропонованого проєкту (має бути зазначено у відповідній угоді);
 • Короткі звіти на вимогу, які періодично надаються UNDP у випадках, коли інформація про виконання Програми необхідна між звітними періодами;
 • Звіт про завершення проєкту, що включає короткий опис діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за весь період дії угоди.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Додатки 2, 3, 4

Додаток 5

Додаток 6