UNDP 2022 Yıllık Raporu

English

pdf (1MB)

İndir

UNDP 2022 Yıllık Raporu

25 April 2023

2023 yılında umutlu olmak zor görünüyor olabilir. Ana haberlerde çatışmalar, yerinden edilen insan kitleleri ve yükselen hayat pahalılığıyla mücadeleyi içeren ümitsiz bir dünya resmi çiziliyor. Yoksulluk artıyor, güven azalıyor. Ekosistemlerin dengesinin bozulması nedeniyle doğa adeta isyan ediyor.

Birleşmiş Milletler’in merkezinde yer alan kalkınma örgütü UNDP’de bizler, tüm bu sorunların ve daha fazlasının çözümü için gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Sorunların ağırlığını biliyoruz, aynı zamanda elde mevcut çözümlerin bazılarını da biliyoruz. Bu da bize iyimserlik katıyor ve bir yandan da, salt bir arzudan ibaret olmayan, şu anda ulaşmaya çaba gösterdiğimiz gelecek vizyonunu da veriyor.

UNDP’nin yapmakta olduğu her şey, ülkelerin kendi halklarına ve birbirine taahhüt ettikleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda özetleniyor. Amaçlar bizi, hiç kimsenin geride bırakılmadığı, gezegenimizin korunduğu, kapsayıcı kalkınmanın kökleşmesiyle çatışma döngüsünün kırıldığı bir geleceğe götürüyor.

UNDP, 2022 yılında dünyanın her yerinde karşıtlıklara ve zorluklara rağmen 4,8 milyar ABD Dolarına ulaşan rekor düzeyde hizmet ile anılan vizyona doğru ilerlemeyi destekledi. Böylece, 170’i aşkın ülkede kalkınma sonuçları ve milyonlarca insanın yaşamında iyileştirme gerçekleştirildi. Hayat veren sağlık, su ve diğer hizmetler, 25 milyon insanın gelişmesi ve daha iyi yaşaması için ortam oluşturdu. İşler ve geçim kaynakları, krizlere sıkışıp kalmış ve çok az çıkış yolu olan 11 milyon insanın yaşama tutunmasını sağladı. UNDP, Afrika’nın 21 ülkesinde yaklaşık 265 milyon insan için sağlık hizmetleri, eğitim, işletmeler ve bir bütün olarak ekonomilere yarar sağlaması beklenen, temiz enerji sağlayabilecek yeni teknolojilerin kullanılmasının temelini attı. 

Bu yıllık rapor, kalkınmanın işe yaradığını gösteren pozitif kanıttır. Bu bile tek başına, umut dolu bir geleceği müjdeliyor; ayrıca biliyoruz ki, bugün elimizde var olan araçlar ve bilgi birikimi ile daha iyisine de ulaşmamız gerekiyor. UNDP, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünü kamu yararına kullanıyor. Hızlandırıcı Laboratuvarları Ağımız 2022 yılında 115 ülkede, diğer birçok ilerlemenin yanı sıra hava kalitesini iyileştiren, insan haklarını koruyan, gıda güvenliğini artıran inovasyonları destekledi. Dijital hizmetler, altyapı ve açık kaynak çözümleri, bir milyar COVID-19 aşısının acilen ulaştırılması örneğinde olduğu gibi, dijital eşitsizliği ve kalkınma eşitsizliğini azaltıyor. 

Document Type