Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek

İngilizce

pdf (1MB)

İndir

Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek

2 October 2018

 “Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek” Raporu, 3RP ortaklarının, dünyadaki en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmesi ve kurulan ulusal iltica çerçevesini uygulaması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne desteklerini nasıl arttırdığını ortaya koymaktadır. 2017 ve 2018 yıllarında, yerel ve ulusal düzeylerde kamu sistemlerinin kapasite ve dayanıklılığının güçlendirilmesi için 430 milyon dolar doğrudan uluslararası finansman yatırımı yapılmıştır. Bu desteğin seviyesi ve yıllık kademeli artışı, 3RP’de, bir yandan gerekli durumlarda insani desteğe devam ederken, diğer yandan ulusal kapasitelere ve kurumsal dayanıklılığa sağlanan desteğe daha fazla odaklanılmasına doğru nitel bir kayma yaşanmasını sağlamıştır. Türkiye’deki 3RP ortaklarının, önümüzdeki süreçte hükümet ve donörler ile ortak bir şekilde, sonuçları takip ederek eksiklikleri bulmaları, çözülmesi gereken boşlukları ve öncelikleri tespit etmeleri için bu analiz kritik öneme sahip olacaktır.

Regions and Countries