İngiliz uzmanlar etki yatırımı konusundaki deneyimlerini Türk meslektaşlarıyla paylaştı

Posted 24 March 2022

UNDP ve EYDK iş birliğinde düzenlenen çevrim içi panelde uzmanlar, sürdürülebilir gelecek için özel sektör sermayesini harekete geçirmenin çok önemli olduğunu belirtti.

24 Mart 2022, İstanbul - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) iş birliğiyle bugün düzenlenen etki yatırımı konulu panelde, İngiliz uzmanlar Türk finans, sanayi ve ticaret sektörlerinin liderlerine deneyimlerini aktardı. Panel, UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda (SKA'lar) belirtilen çevresel ve sosyal hedefler için dört yılda 1 trilyon ABD doları tutarında yeni bir fon geliştirmeyi amaçlayan küresel girişiminin bir parçası olarak, Birleşik Krallık Refah Fonu’nun katkılarıyla düzenlendi.

Küresel Sosyal Etki Yatırım Yönlendirme Grubu (GSG) ve Portland Trust Başkanı Sir Ronald Mourad Cohen, etkinlikte açılış konuşmacısı olarak yer aldı. Cohen, 1972’de öncü bir İngiliz risk sermayesi şirketi olan Apax Partners'ı kurdu. İngiltere'nin G8 başkanlığında (2013-2015) kurulan Sosyal Etki Yatırım Görev Gücü'ne başkanlık etti. Cohen, finansal getirileri somut sosyal ve çevresel ilerleme ile birleştirmeyi amaçlayan Birleşik Krallık sosyal yatırım hareketine öncülük ediyor.

Sir Ronald Cohen, konuşmasında şunları söyledi: "Etki yatırımı artık her yerde ana akım bir konu haline geldi, çünkü hükümet liderleri ve diğer sektörlerden liderler, hükümetlerin sosyal önceliklerini yerine getirmeleri ve çevresel hedeflerine ulaşmaları için özel sermayeyi getirmeden, zorlukların üstesinden gelme çabalarının finanse edilmesinin çok zor olduğunun artık farkındalar. Özel sermayeyi çekmek için yenilikler yapmaya başlayabiliriz. Bu yenilikler; sosyal etki tahvilleri veya kalkınma etki tahvilleri şeklinde olabilir, bu tahvillerle elde edilen sonuçların ödenmesi için sonuç fonlarının yaratılması yoluyla olabilir, özel sermaye ve etki risk sermayesi yoluyla olabilir. Şu anda 3 trilyon dolar değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller geliyor. Bu araçların tümü, karşılaşılan büyük sosyal zorlukların üstesinden gelmek için kullanılabilir. Umarım bu paneliniz bu araçları geniş ölçekte kullanmanın yolunu gösterecektir.” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Etki yatırımı, SKA’ların iddialı hedefleri ile dünyanın bunları karşılamak için sahip olduğu mali kaynaklar arasındaki uçurumu kapatmanın önemli bir yolu. SKA’lara ulaşmak için özel sermayeyi harekete geçiremezsek, gezegeni ve insanları koruma şansımız olmayacak” dedi.

Panele; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Etki Yatırımı için Küresel Yönlendirme Grubu (GSG) CEO’su Cliff Prior, Uluslararası Sosyal Fayda (SVI) Etki Yöneticisi Adam Richards, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Bürosu Baş Proje Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk,  Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Başkanı Şafak Müderrisgil, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Refah Fonu’ndan Jamie Banks ve UNDP SKA Etki Programı Yöneticisi Fabienne Michaux katıldı.

Panel, özel yatırım finansmanını insanlar ve gezegen için daha iyi çözümler sunan girişimlere yönlendirme konusunda İngiltere ve Türkiye’deki deneyimleri ve bilgi birikimini paylaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Tartışma konuları arasında yatırımın etkisinin ölçülmesi, küresel standartların belirlenmesi ve yatırımcıların farkındalığının artırılması yer aldı. Konuşmacılar ayrıca, Etki Yatırımı için Küresel Yönlendirme Grubu (GSG) ve İngiltere ile GSG’nin ortak liderliğindeki G7 Etki Görev Gücü ve gündemleri hakkında bilgilendirildi.


Bilgi için:

Sezin Bulum, Marjinal Porter Novelli +90 533 282 2970 sezinb@marjinal.com.tr

Deniz Şilliler Tapan, UNDP Türkiye, deniz.tapan@undp.org