Hedefler için İş Dünyası Platformu, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar konulu çevrim içi bir buluşmalar serisi düzenledi

23 June 2021

Japon Hükümeti tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından hayata geçirilen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık” Projesi kapsamında Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından düzenlenen Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE) Çevrim İçi Buluşmaları Serisi 16 Haziran’daki üçüncü buluşmasıyla sona erdi. Seri, COVID-19 ile mücadelede KKE yerli üretimini desteklemek ve bu sektörde yatırım yapan ve/veya yapmayı planlayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) ihtiyaç ve sorularına yanıt vermeyi amaçladı.

2 Haziran’da düzenlenen, serinin “Kişisel Koruyucu Ekipman Üretimine Finansal Bakış” başlıklı ilk çevrim içi buluşmasında, KKE üretiminde finansal bakış açısıyla kaynak ihtiyaçları ve kârlılık analizleri incelendi. KKE sektöründe yatırım planlayan girişimciler, KOSGEB, TÜBİTAK, Hibe Garanti Fonu gibi ulusal ve uluslararası hibe, kredi ve destek programları hakkında bilgilendirildi. Aynı zamanda, COVID-19 krizinin KOBİ’ler üzerindeki ekonomik etkisi, çıkarılması gereken dersler ve benzer krizlerde uygulanması gereken stratejiler ele alındı.

Serinin ikinci çevrim içi buluşması ise 9 Haziran’da yapıldı. “Kişisel Koruyucu Ekipmanları Sektöründe Pazarlama ve İş Geliştirme” başlıklı buluşmada COVID-19 sürecinde KKE sektöründe firmalar ve yatırımcılar tarafından hazırlık, cevap ve toparlanma dönemlerinde alınan aksiyonlar, adaptasyon süreci, ortaya çıkan yeni iş modelleri ve müşteri davranışlarındaki değişimler ele alındı. KKE tedarik ve üretim süreçlerinin revizyonu, ürün çeşitliliğinde artış, sertifikasyon gibi konulara dikkat çeken sunumda; KKE sektöründe daha rekabetçi bir pazarın oluşması, üretimdeki kontrolsüz büyüme ve stok oranlarının artması gibi COVID-19 krizinden öğrenilen deneyimlere de değinildi.

16 Haziran’daki "Kişisel Koruyucu Ekipman Sektöründe KOBİ’ler ve Küresel Pazar” çevrim içi buluşmasında KKE sektöründe bulunan KOBİ’lerin pandemi süreciyle birlikte artan arzı ve bunu takip eden süreçlerde yeni pazarlara açılımları konuşuldu. Serinin son buluşmasında aynı zamanda, pandemi sürecinde KOBİ’lerin küresel pazarlara yönelik yürüttükleri acil eylem planları ve sektörün pandemi sonrası izleyeceği yol haritası da ele alındı.

Birbirinden değerli konukların katılımlarıyla düzenlenen KKE Çevrim İçi Buluşmaları Serisi’nin kayıtlarına Hedefler için İş Dünyası Platformu web sitesi ve YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi olmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz: FacebookInstagramTwitterLinkedIn.