Uttalande av UNDP:s chef om situationen i Israel och Gaza på ockuperat palestinskt territorium

8 October 2023

Medan våldet trappas upp och antalet civila offer ökar, är jag djupt sorgsen över den tragiska förlusten av liv och oroad över människors välbefinnande i Israel och Gaza. Jag vill framföra mina kondoleanser till alla drabbade familjer och deras anhöriga.  

Som vi sett tidigare får konflikter och krig allvarliga konsekvenser för människor och påverkar hela samhällen under lång tid vilket kräver ett starkt engagemang från det internationella samfundet och FN. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är närvarande på plats och står redo att ge det stöd som behövs i de påverkade samhällena. 

Vi ansluter oss till FN:s generalsekreterares uppmaning om ett omedelbart stopp på alla stridigheter. Alla ansträngningar måste göras för att förhindra ytterligare våld och förstörelse av liv och uppehälle.