UNDP:s Strategiska Plan 2022-2025

UNDP:n Strategisen suunnittelun julkaisun kansikuva

UNDP strategic Plan 2022 - 25

pdf (1MB)

Download

UNDP:s Strategiska Plan 2022-2025

15 June 2022

Den strategiska planen för 2022-2025 beskriver hur UNDP kommer att samarbeta med våra partner för att uppnå nödvändig utveckling under extraordinära tider. Under de kommande fyra åren kommer UNDP att arbeta för att avskaffa fattigdom i alla dess former, påskynda strukturella samhällsförändringar mot hållbar utveckling och stärka ländernas motståndskraft så att de bättre kan hantera kriser.

Document Type