Försörjning viktigare än religion vid rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper i Afrika söder om Sahara

7 February 2023

Förebyggande insatser som skapar jobb och försörjningsmöjligheter är viktiga i kampen mot rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper.

UNDP Nigeria / Rejoice Emmanuel

En ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) utmanar tidigare antaganden om vad som driver människor till våldsbejakande extremism och lyfter fram det akuta behovet av att prioritera förebyggande insatser.

New York, 7 februari 2023 — Möjligheter till försörjning är den främsta drivkraften för personer som ansluter sig till snabbt växande våldsbejakande extremistgrupper i Afrika söder om Sahara. Det visar en ny studie från UNDP som lanseras i dag.

I studien angav en fjärdedel av de som frivilligt anslutit sig till våldsbejakande extremistgrupper möjlighet till arbete och försörjning som sina viktigaste skäl. Detta är en ökning med 92 procent jämfört med UNDP:s banbrytande studie om våldsbejakande extremism från 2017. Hela 40 procent angav att de var i akut behov av försörjning vid tidpunkten för rekrytering.

I motsats till tidigare antagande angav endast 17 procent av de svarande att de anslöt sig av religiösa skäl – en minskning med 57 procent från 2017 års resultat. En majoritet av de svarande uppgav att de har begränsad kunskap om religiösa texter.

"Afrika söder om Sahara har blivit ett nytt globalt epicentrum för våldsbejakande extremism med nästan hälften av alla dödsfall globalt på grund av terrorism under 2021. Denna ökning påverkar inte bara människors liv och säkerhet negativt, utan hotar också att rasera svårvunna framsteg för hållbar utveckling för kommande generationer. I nuläget är förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism rejält underfinansierade, ofta till förmån för kostsamma säkerhetsinsatser. Vi måste ta itu med grundorsakerna till våldsbejakande extremism och återställa förtroendet mellan stater och dess medborgare”, säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Den nya rapporten utforskar vägar ut ur våldsbejakande extremism, och identifierar faktorer som får rekryter att lämna. Bland personerna som intervjuades i studien lyftes ouppfyllda förväntningar – i synnerhet ekonomiska – och bristande förtroende för gruppens ledarskap som viktiga skäl till varför de valt att lämna. Rapporten presenterar också könsbaserade data för att förstå våldsbejakande extremism ur kvinnors perspektiv.

För att motverka och förebygga våldsbejakande extremism rekommenderar rapporten större investeringar i grundläggande åtgärder så som utbildning och försörjningsmöjligheter samt direkta satsningar gentemot särsklit utsatta unga män och kvinnor. Det krävs även ökat stöd för avhoppare och rehabiliterings- och återanpassningsåtgärder.

 


Om rapporten

"Journey to Extremism in Africa: Pathways to Recruitment and Disengagement" bygger på intervjuer med nästan 2 200 personer i åtta länder: Burkina Faso, Kamerun, Tchad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia och Sudan. Mer än 1 000 av dessa är före detta medlemmar i våldsbejakande extremistgrupper, både som frivilliga och tvångsrekryterade.

Rapporten bygger vidare på UNDP’s banbrytande rapport från 2017 Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives, and the Tipping Point for Recruitment” och är en del av en ny trilogi rapporter från UNDP om förebyggande av våldsbejakande extremism i Afrika söder om Sahara.

Läs mer om de olika rapporterna och dess innehåll här.

Relaterade länkar

PRESSKONTAKT
Stina Amnebjer
Project Manager
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462