Kritisk rapport fra UNDP om de forventede sosioøkonomiske konsekvensene for Palestina

16 år med utvikling står i fare for å bli totalt utslettet i Palestina som følge av krigen i Gaza

9. November 2023

Den humanitære katastrofen som utspiller seg i Gaza, viser mørke tall for framtidsutsiktene i Palestina. Fattigdom i Palestina vil øke med over en tredjedel dersom krigen fortsetter enda en måned.

UNDP

New York, 9. november 2023 – Ifølge en ny rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og den økonomiske og sosiale kommisjon for Vest-Asia (ESCWA), vil fattigdom i Palestina øke med hele 34 prosent dersom krigen i Gaza fortsetter i fire nye uker. En halv million flere Palestinere vil bli ført inn i fattigdom. Samtidig, vil brutto nasjonalprodukt (BNP) synke 8,4 prosent med samlede tap på 1,7 milliarder amerikanske dollar.  

UNDP og ESCWA utga en hasterapport i dag, med tittelen “The Gaza War: Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine”. Rapporten anslår at etter en måned med krig, har fattigdom allerede økt med 20 prosent, 390 000 jobber er tapt, og BNP er redusert med 4,2 prosent.  

“Det ufattelige tapet av liv, den menneskelige lidelsen og ødeleggelsen på Gazastripen er uakseptabelt. UNDP støtter FNs generalsekretærs’ krav om øyeblikkelig humanitær våpenhvile, løslatelse av alle gisler og humanitær tilgang for å muliggjøre livreddende hjelp til sivilbefolkningen i den skalaen som er nødvendig”, uttalte UNDPs Administrator, Achim Steiner. Steiner advarer videre om de langvarige innvirkningene krigen vil ha både for Gaza, og for utvikling generelt og legger til; “I tillegg til den humanitære katastrofen vi ser utspille seg, står vi også overfor en utviklingskrise. Krigen forsterker fattigdom blant en befolkning som allerede var sårbar før denne krisen”.  

“I tillegg til den humanitære katastrofen vi ser utspille seg, står vi også overfor en utviklingskrise. Krigen forsterker fattigdom blant en befolkning som allerede var sårbar før denne krisen”
- Achim Steiner, UNDP administrator

Rapporten innhenter data og bruker ulike analytiske verktøy, som for eksempel, skadevurderinger fra satellitt og økonomisk CGE-modellering.  Dette simulerer konsekvensene av krigen i Gaza på det okkuperte palestinske området etter fire uker med krig, og simulerer scenarier for to og tre måneder med krig.

Ifølge rapporten vil en tredje måned med krig i Gaza føre til hele 45 prosent økning i fattigdom, og tvinge 660 000 personer i fattigdom. Samtidig vil BNP synke med 12,2 prosent, med samlede tap på 2,5 milliarder amerikanske dollar. Rapporten advarer om en betydelig nedgang i UNDPs utviklingsindeks (HDI), som vil sette utviklingen i Palestina tilbake med hele 11 til 16 år. I Gaza vil nedgangen være på 16 til 19 år, avhengig av konfliktens intensitet. Med nesten 1,5 millioner mennesker i Gaza internt fordrevet siden begynnelsen av krigen og massive ødeleggelser av infrastruktur, forutser rapporten at den økonomiske nedgangen vil ytterligere forverre den katastrofale humanitære situasjonen.

Litt over 400 lastebiler med humanitær nødhjelp har kommet seg inn i Gaza de siste 2 ukene. – Dette er sammenlignet med 500 lastebiler med humanitær nødhjelp per dag før krigen. “Strømmen av humanitær bistand må være i storskala og opprettholdes”, advarer Gadgil. En våpenhvile vil være kritisk for å få nødvendig nødhjelp inn til de som trenger det.