Et oppdrag for å redde verden

29. January 2019

Et bredt spekter av samarbeidspartnere er nøkkelen til å oppnå bærekraftsmålene. Medlemmer av lokalsamfunnet, UNDP og EU arbeider sammen om å redusere konsekvensene av klimaendringer i Kaukasus. Bilde: UNDP Aserbajdsjan

Mer enn noen gang tidligere er internasjonalt samarbeid viktig for å ta tak i utfordringene knyttet til en bærekraftig framtid. Dessverre er det slik at nasjonalisme og proteksjonisme undergraver mye av arbeidet til FN, som jobber for en rettferdig og fremgangsrik verden for alle.

Hvordan arbeider vi i et mindre demokratisk rammeverk? UNDPs mandat er å bekjempe fattigdom, fremme demokratisk styresett, styrke rettssikkerhet, og inkluderende institusjoner. Dette er vårt mandat.

Vi må demonstrere at multilateralt samarbeid er nødvendig for å oppnå langsiktige goder for alle verdens land. Det er viktig at FN og UNDP fortsetter å gi positiv uttelling for mennesker og planeten gjennom åpne prosesser, som skaper tillit hos våre partnere. Vi må vise at det fortsatt er vitkig å investere i kostnadseffektive multilaterale løsninger.

Vi vet at når det internasjonale samfunnet setter felles mål for utvikling, som f. eks tusenårsmålene (forløperen til bærekraftsmålene), må det settes av målrettede og koordinerte ressurser for å oppnå konkrete og langsiktige resultater. Vi har vist at multilateralt samarbeidet skaper de riktige forutsetningene for effektiv og koordinert arbeid for bærekraftig utvikling.

Det er positivt at form og innhold i disse partnerskapene blir stadig mer omfattende. Paris-avtalen, som samlet alle nasjoner om et felles mål for å stoppe klimaendringer, vil trenge mer ambisiøse forpliktelser fra landene. Samtidig blir viktig arbeid utført på andre arenaer – i privat sektor og i sivilsamfunnet. Bærekraftsmålene er det mest tydelige handlingsdrivende rammeverk for multilateral utvikling. De er ambisiøse og kan omforme verden i mer bærekraftig retning, og jeg tror at målene kan oppnås hvis alle – regjeringer, privat sektor, sivilt samfunn eller akademia – trapper opp innsatsen. Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og inkludere målene i de strategier og budsjetter som utvikles, enten det er i privat eller offentlig sektor. Vi har veikartet – det eneste vi trenger å gjøre nå er å følge det.

Vi trenger ytterligere finansiering for at UNDP skal kunne gjøre sin del av arbeidet: det vi kaller kjerne- og fleksibel støtte. Vi kan utarbeide mer strategisk orienterte planer og respondere kjappere når givere stoler på oss og ikke trenger å spesifisere et enkelt program gjennom (ikke-) øremerket støtte. Vi kan utvikle langsiktige planer for å nå 2030-agendaen og stoppe klimaendringer. Mer kjernestøtte vil sikre bedre utviklingsresultater.

Vi vet at klimaendringer er det største hinderet for å oppnå bærekraftsmålene. Dersom vi ikke treffer de nødvendige tiltak, vil klimaendringene true vår og våre barns levemåte. Det vil også ødelegge mye av det vi har oppnådd så langt. UNDP implementerer hoveddelen av FNs klimahandling og vi har vist at å overvinne én utfordring, kan løse flere. Dette gjelder f. eks fornybar energi, som gir billig oppvarming og elektrisitet, men som også skaper økonomiske muligheter og nye markeder – dette er bare ett eksempel på hvordan bærekraftsmålene kobler sosial-, økonomisk og klimarelatert utvikling.

Vi er spesielt stolte av å være en del av FNs Green Climate Fund. Dette har vært avgjørende for en vellykket gjennomføring av Paris-avtalen, ettersom fondet tar for seg ulikheter – hvorfor er det slik at land som ikke har bidratt til klimautslipp opplever de største og mest alvorlige konsekvensene? Vi gjør vår del for å implementere programmer som fondet finansierer og vi har trappet opp støtte til land som arbeider med å redusere klimaendringer.

Fra å utrydde fattigdom og ulikheter, å fremme demokratisk styresett, til klimahandling: UNDPs mandat er bredt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Til tross for tendensen til å kutte bistand til FN, fortsetter vi å motta bidrag. Det viser at arbeidet vårt inngir tillit. Vi forsøker å opprettholde og videre forsterke denne tilliten gjennom effektive, strategiske og åpne programmer for å skape en bærekraftig fremtid der alle skal med.