Blue Justice Caribbean Hub

De karibiske øyene forener seg i bekjempelsen av fiskerikriminalitet

18. December 2023
UNDP Jamaica

Det internasjonale samarbeidet mot fiskerikriminalitet tok et viktig steg fremover med lanseringen av Blue Justice Caribbean Hub på Jamaica. Dette initiativet, støttet av Norge og FNs utviklingsprogram (UNDP), viser hvordan globalt samarbeid og norske teknologiske løsninger bidrar til bekjempelsen av ulovlig fiske. 

Private

I 2018 ble Københavnerklæringen signert av Norge og åtte andre land. Denne erklæringen, som nå har støtte fra 61 land, viser den internasjonale anerkjennelsen av trusselen fra organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Denne erklæringen danner grunnlaget for Blue Justice-initiativet, som bistår land med å forebygge fiskerikriminalitet internasjonalt. UNDPs Blue Resilience-prosjekt er et nøkkelelement i Blue Justice-initiativet. I november var Blue Resilience-prosjektarbeiderne på Jamaica for å bistå det lokale UNDP-kontoret og lokale fiskerimyndigheter med lanseringen av det nye regionale samarbeidet i bekjempelse av fiskerikriminalitet, Blue Justice Caribbean Hub (BJCH).

Under lanseringen av BJCH understreket Jamaicas landbruks-, fiskeri- og gruvedriftsminister, Floyd Green, regjeringens engasjement og utnyttelsen av digitale verktøy for å overvåke og bekjempe fiskerikriminalitet. Olav Nordheim, visedirektør i handels- og fiskeridepartementet, og den norske ambassadøren til Karibia, H.E. Beate Stirø, understrekte også betydningen av samarbeid mellom institusjoner og på tvers av regioner i bekjempelsen av ulovlig fiske og fiskerikriminalitet. 

Med etableringen av BJCH på Jamaica, står Karibia sterkere i sin kamp mot fiskerikriminalitet. Hub'en blir et regionalt kraftsenter for samarbeid og innovativ teknologi i kampen for bærekraftige hav.

 

Gjennom Blue Resilience-prosjektet tilbyr UNDP teknisk støtte og kapasitetsbygging til utviklingslandene som er del av Blue Justice-initiativet, i tillegg administrere de en digital plattform som gir landene tilgang til satellittdata og digitale verktøy for å avdekke og bekjempe ulovlig fiske. Dette prosjektet er sentralt i å fremme tverrsektorielt samarbeid og bruk av digitale verktøy for å bekjempe ulovlig fiske.  

 

For hele Blue Justice Initiativet er blikket er nå rettet mot 2024, når live AIS-sporing lanseres på Blue Justice Community, og en stor brukersamling i Norge vil samle deltakere fra hele verden til opplæring i det nye sporingsverktøyet som blir tilgjengelig på den digitale plattformen. Per dags dato er det 30 land som er medlemmer på Blue Justice Community.

Forfatter: Stian Oldekjær