ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလမ်းညွှန်

The Legislative Drafting Guidebook

pdf (1MB)

Download

ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလမ်းညွှန်

2020- December 16

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်အတူပြုစုခဲ့သော ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို မျှဝေရသည့် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ ယင်းတို့ကို ရှင်းလင်းစွာရေးသားရန်နှင့် အခြားသောဥပဒေများ (သို့မဟုတ်) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်မှုမဖြစ်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိဌာန အသီးသီးမှ အရာရှိများက ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာတွင် အဆိုပါလမ်းညွှန်စာအုပ်က အထောက်အကူဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ပြန်လည်စိစစ်ရမည်ဖြစ်သော ဥပဒေမူကြမ်းနှင့် အခြားအရေး ကြီးသော စာချုပ်စာတမ်းများ ပြုစုရာတွင် တာဝန်ရှိသည့် ဥပဒေအရာရှိများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များရှိ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာရှိများအား သင်တန်းပို့ချရာတွင် အသုံးပြုသည့် အသိအမှတ်ပြုထားသော လမ်းညွှန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ အရာရှိများက ရည်ညွှန်းကိုးကားမည့် အရေးပါသည့် လက်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လာမည်ဟု ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့က ယုံကြည်ပါသည်။

Document Type
Regions and Countries