ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ၂၀၁၉ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ - UNDP မြန်မာ

Partnerships for Peace and Prosperity - UNDP Myanmar Annual Report 2019

pdf (1MB)

Download

ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ၂၀၁၉ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ - UNDP မြန်မာ

2020- October 5

မည်သူတစ်ဉီးတစ်ယောက်ကိုမျှချန်မထားခဲ့ရေးဟူသည့်မူဝါဒနှင့်အညီ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် သည် လူသားချင်းစာနာသောအကူအညီပေးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ခြင်း၊  နိုင်ငံအစိုးရများနှင့်အတူလက်တွဲကာဖယ်ကျဉ်ခံထားရသူများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို အကူ အညီပေးခြင်းသာမက ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ဘေးအန္တရာယ်များကိုရေရှည်ကာလအတွက် ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိင်စွမ်းရည်များကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။