လူ့အခွင့်အရေးထိခိုက်စေမည့်အကြောင်းများအားကြိုတင်တားဆီးရန် ဆန်းစစ်မှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မိမိဖာသာ မြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးနိုင်သည့်ဆန်းစစ်မှု

လူ့အခွင့်အရေးထိခိုက်စေမည့်အကြောင်းများအားကြိုတင်တားဆီးရန် ဆန်းစစ်မှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မိမိဖာသာ မြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးနိုင်သည့်ဆန်းစစ်မှု

2020- April 10

ကိုဗစ်-၁၉ သည် တကမ္ဘာလုံးရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထိခိုက်စေလျက်ရှိပါသည်။ ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ် မှုများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စများတွင် “လူနေမှုပုံစံအသစ်” နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေ ကြပါသည်။ ထိုမျှသာမက စီးပွးရေးလုပ်ငန်းများအဖို့ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းခက်ခဲသည့် အခြေအနေအချိန်အခါမျိုးတွင် လူ့အခွင့် အရေးများကို လေးစားကြောင်း လက်တွေ့ ပြသ ရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ လူသားတန်ဖိုးများအပေါ် ထိခိုက်မှု များလျော့ပါးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် အများ ပြည်သူ၏ယုံကြည်မှုကို ရေရှည်ထိန်း သိမ်းထားနိုင်ရေးတွင် အရေး ပါသော အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက် မှုများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို စဉ်းစားသုံးသပ်၍ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ရိုးရှင်း၍ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေးထိခိုက်စေမည့် အကြောင်းများအား ကြိုတင်တားဆီးရန် ဆန်းစစ်မှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မိမိဖာသာ မြန်ဆန်စွာ ဆန်းစစ်ရန် စစ်ဆေးမှု ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခဲ့ပါသည်။

ဤကိုဗစ်-၁၉ မိမိဖာသာဆန်းစစ်မှုသည် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးသည့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ခြင်း၊ လေးစားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကုစားပေးခြင်း မူဘောင် စီမံကိန်း (Protect, Respect and Remedy Framework project) အောက်ရှိ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေခြင်း အစီအစဉ်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဒေသတွင်း မိတ်ဖက်ပြု ပူးပေါင်း မှုများမှတစ်ဆင့် တာဝန်သိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အလေ့အကျင့်များ အားပေးမြှင့်တင် ခြင်း စီမံကိန်း (Promoting Responsible Business Practices through Regional Partnerships project) တို့၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။