Борбордук Азиядагы климаттын өзгөрүшү жана туруктуулук

2024-ж., 19-March

Кыргызстандагы «Борбордук Азиядагы климаттын өзгөрүшү жана туруктуулук» аймактык долбоорунун алкагында чоңдорго жана балдарга арналган инфографикаларды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Фергана өрөөнүндөгү климаттын өзгөрүү тобокелдиктери жана «ысык чекиттер» сүрөттөлгөн деталдуу карта даярдалды.

Бул ресурстар түштүк региондогу тандалып алынган пилоттук участоктордо жашаган ар кандай жергиликтүү жамааттар үчүн жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу үчүн үч тилге кылдат которулган, бул долбоордун Кыргыз Республикасынын Фергана өрөөнүндөгү пилоттук участоктордо көрсөтүлө турган климаттык тобокелдиктерге байланыштуу эрте эскертүү жана кабарлоо чараларын жакшыртууга багытталган төртүнчү компоненти менен байланыштуу.

Көбүрөөк маалымат алуу жана терең талдоо үчүн, көрсөтүлгөн шилтемелерге өтүңүз: