Биздин негизги багыттар

БУУӨПнын кийинки мууну

Бүгүнкү күндө өнүгүү маселелер татаал, ал эми ар бир контекст айырмаланат. Биз кызмат кылып келген өлкөлөр жана жамааттардын муктаждыктарына карап өзүбүздүн иш аракеттерибизди жумшайбыз, себеби мына ушунда.

БУУӨПнын стратегиялык планы (2018-2021) кызмат өлкөлөрдүн ар кандай суроолорго жооп берүүгө арналган. Ар кандай өнүгүүнүн үч жалпы контекстте чагылдырылган: жакырчылыкты жоюу; структуралык кайра иштеп чыгуу; жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат.

Өнүгүүнүн үч түрү


Жакырчылыктын бардык түрлөрүн жана өлчөмдөрүн жоюу

Структуралык өзгөрүүлөрдү тездетүү

Тышкы таасирлерге жана кризистерге туруктуулукту жогорулатуу

Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн, өз ресурстарыбызды жана тажрыйбабызды 2030-жылга чейинки мезгилге карата программабызда ишке ашыруу үчүн, биз БУУӨПсы Алты Стратегиялык Чечим деп ыкмалар комплексин иштеп чыктык.

Алты стратегиялык чечимдер

Стратегиялык чечимдер, биз реалдуу таасир берүү үчүн, болгон ресурстарды жана тажрыйбабызды айкалыштырып анын негизинде, өнүктүрүү тармагында жооп киргиздик.

Адамдарды ЖАКЫРЧЫЛЫККА жолотпоо

МАМЛЕКЕТ тынч, акыйкаттуу жана инклюзивдүү коомдорго

Кризистин алдын алуу жана ТУРУКТУУЛУКТУ жогорулатуу

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨ: Өнүктүрүү үчүн табигый чечимдер

Таза жана жеткиликтүү ЭНЕРГИЯ

Аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана ГЕНДЕРДИК теңчилик

Ар бир чечим саясат сунуштарды, техникалык жардам, каржы жана программалар комплексин камтыйт. Ар бир чечим туруктуу өнүктүрүүгө жол ачышы мүмкүн. Бирок, кандайдыр бир чечим өз алдынча ийгиликтүү болбойт. Биз ТӨМна жетишүү үчүн алардын баары керек.


Биздин жумуш

Биз жаңы доор үчүн жаңы планды ишке ашыруу максатында, дээрлик 170 өлкө жана аймактарда беш ондогон жылдар бою өзүбүздүн күчтүү иш жасообузду өз алдынча катышуусубузду көрөбүз.
Туруктуу жана ар тараптуу экономикалык өнүгүү


Тынчтык, айкындуулук жана адилеттүүлүкАйлана-чөйрө, климаттын өзгөрүүсүн жана табигый кырсык коркунучун башкаруу


 Гендердик теңчилик