Ашық [үкіметтік] деректер саясаты мен тәжірибесі: кейбір елдер мысалдары

Open [Government] Data Policies and Practices. Select country cases

pdf (1MB)

Download

Ашық [үкіметтік] деректер саясаты мен тәжірибесі: кейбір елдер мысалдары

2023 ж. 10 March

Бұл басылым Корея Республикасының Үкіметі қаржыландыратын және Корея Республикасының Ішкі істер және қауіпсіздік министрлігі мен Ұлттық ақпараттық қоғам агенттігімен тығыз ынтымақтастықта Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасы мен Астана мемлекеттік қызмет хабы бірлесіп жүзеге асыратын «Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру және мемлкеттік басқару саласындағы инновациялар үшін әлеуетті арттыру» жобасының бір өнімі болып табылады.
Білім өнімі саясаткерлерге, практиктерге, сарапшыларға, ғалымдарға, студенттерге және ашық үкімет деректеріне қатысты мәселелерге қызығушылық танытқандардың барлығына арналған.