Есеп беруге міндеттілік

Әлеуметтік және экологиялық стандарттар, Мүдделі тараптардың шағымдарын қарау процедуралары және Стандарттарды сақтау процедуралары

Әлеуметтік және экологиялық стандарттар (ӘЭС) БҰҰДБ бағдарламалауындағы сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді басқарудың құрамдас бөлігі болып табылады. Олар біздің мандатымызға және БҰҰ нормативтік базасына сәйкес БҰҰДБ нені білдіретінін нақты анықтайды. Мүдделі тараптардың шағымдары мен сәйкестік функциялары ӘЭС-тің негізі болып табылады. Қосымша ақпарат алу үшін Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу механизмінің (SRM) және Әлеуметтік және экологиялық сәйкестік бөлімінің (SECU) басты бетіне кіріңіз.