Адами Даму туралы Ұлттық Есеп 2016

Қазақша

pdf (1MB)

Download

Адами Даму туралы Ұлттық Есеп 2016

2017 ж. 24 May

Осы Есептің тақырыбын таңдау қазіргі елдің ең басты сын-тегеурініне байланысты, яғни, өңірлік теңсіздікті азайту мен қатар теңдестірілген өңірлік дамуға қол жеткізу. Қазақстан өңірлеріндегі алуан түрлі табиғи жағдайлардың айырмашылықтарымен қоса мұра ретінде қалған әлеуметтік, эконо­микалық, кеңістіктік құрылымдар мен өткен екі онжылдықтағы даму динамикасы, экономикалық және инфрақұрылым дамуында, жұмыспен қамтылуда, кіріс пен тұрмыс сапа­сындағы теңсіздікке әкеліп соқты.

Бұл Есеп дамудың бүкіл көріністерін қарастыра­ды, тек қана экономикалық өсу, жаңашылдық мен өнімділік емес, сонымен қатар, негізгі ны­сана ретінде әлеуметтік үдеу мен тұрақтылықты да қоса қарайды. Авторлар экономикалық әртараптандыру, біліктілік тарихи даму эво­люциясы мен басқа да факторларды ескере отырып, өңірлердегі қабілеттілік пен эконо­микалық қиындықтарды және тұрақтылықтың даму жолдарын зерттеу үшін сандық тәсілді де қатар қолдануға тырысқан.

Regions and Countries