Қазақстандағы биоалуантүрлілік

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК

Қазақстан тау-кен экологиялық жүйелерінің алуан түрлілігіне және биологиялық түрлердің алуан түрлілігіне ие. Ел әсіресе саңырауқұлақ эндемизмінің жоғары деңгейімен танымал; 5000-нан астам түрдің 120-дан астам саңырауқұлақтары эндемикалық болып табылады. Қазақстан сондай-ақ өзінің бай қазба флорасы мен фаунасымен танымал, кейбір өкілдері жасы 420 миллион жылға жуық ең көнелердің бірі болып табылады. Елдің жер бетінің бес пайыздан астамы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып табылады.

Урбандалу, минералдық ресурстарды өндіру, браконьерлік, аң аулау, қоршаған ортаның ластануы және ауыл шаруашылығын жүргізудің тұрақсыз практикасы нәтижесінде мекендеу ортасының жойылуы салдарынан Қазақстанның биоалуантүрлілігіне үнемі қатер төніп тұр. Сирек кездесетін тұяқты жануарлардың және басқа да көптеген түрлердің популяциясы қорғаныс әдістерінің жақсарғанына қарамастан азайып келеді.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ЭКОЖҮЙЛІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖЕЛІСІ

Қазақстанның үш жақты келіссөздер тақырыптарын берудегі шешуші көшбасшылығына және ұлттық және өңірлік деңгейлерде тозаңдатқыштарды қорғау және жердің тозуына қарсы күрес бойынша БЭҚҮП тиісті тақырыптық бағалау хабарламаларын пайдалануға жәрдемдесуіне байланысты ел BES-Net II Компоненті үшін басым нысаналы ел ретінде таңдалды. Орталық Азия өңірлік үшжақты іс-қимыл жоспарын және саяси, ғылыми және практикалық қоғамдастықтардың басқа да жаңа басым іс-шараларын келісілген іске асыруды жеделдетуге және оның ауқымын кеңейтуге жәрдемдесу үшін 395 450 АҚШ доллары мөлшеріндегі каталитикалық қаржылық қолдау немесе BES шешімінің Қоры үш жылдық кезеңге (2020-2022 жж.) бөлінді.

Басқа құжаттарға "Қазақстан-2050" Стратегиясы, Ұлттық даму саясаты, Қазақстанның Инновациялық даму тұжырымдамасы, жасыл экономикаға өту Тұжырымдамасы және т.б. кіреді. Алайда бұл құжаттар Биоалуантүрлілік және экожүйелік қызметтер жөніндегі үкіметаралық платформа (БЭҚҮП) жоспарларын тиімді іске асыруға ықпал ете алмайды, өйткені оларда дәстүрлі білімдер мен жергілікті қоғамдастықтарды тарту туралы ережелері бар БЭҚҮП тиісті құқықтық базасы жоқ.

БҰҰДБ ДГРСИВ-ЖЭҚ ЖОБАСЫ БОЙЫНША АҒЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТ

Қазақстандағы BES-Net жобасы биоалуантүрлілікті және экожүйелік қызметтерді (BES) тиімді басқару үшін ғылыми, саяси және практикалық қауымдастықтар арасындағы диалог пен ынтымақтастыққа ықпал етіп, адамдардың ұзақ мерзімді әл-ауқаты мен тұрақты дамуына ықпал етеді.

Жоба BES-Net үш мақсатты қауымдастығын - ғылыми, саяси және практикалық - БЭҚҮП аяқталған тақырыптық бағалау тақырыптары бойынша, әсіресе тозаңдандырғыштар/тозаңдандыру және жердің тозуы/қалпына келтіру мәселелері бойынша диалог жүргізу үшін біріктіре отырып, хабардарлықты арттыру және оқыту жөніндегі іс-шараларды қолдайды; ұлттық және өңірлік деңгейлердегі саясаттың нақты мәселелері бойынша өзара білім алуға, мәдениетаралық өзара түсіністікке және ведомствоаралық үйлестіруге жәрдемдеседі. Бұл жоба осы қоғамдастықтар арасындағы өзара әрекеттесуді де нығайтады және БЭҚҮП бағалауы бойынша ғылыми қорытындыларды саясатқа, шешімдер қабылдауға және жергілікті жерлердегі практикалық қызметке интеграциялау үшін ұлттық әлеуетті арттырады.

ЕЛДЕГІ ЖОБА СЕРІКТЕСТЕРІ

Бас серіктес

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитеті

Экология және тұрақты даму институты

«Бал-Ара» омарташылар одағы және Қазақстан Жаңғақ пен жидек өндірушілерінің қауымдастығы

Басқа серіктестер

Ботаника және фитоинтродукция институты