Uusi suunta maansisäiselle pakolaisuudelle

UNDP Turning the Tide on Internal Displacement

pdf (1MB)

Download

Uusi suunta maansisäiselle pakolaisuudelle

29. November 2022

 
Maansisäinen pakolaisuus on suuri haaste kestävälle kehitykselle. Vuoden 2021 loppuun mennessä yli 59 miljoonaa ihmistä jätti oman kotiseutunsa maansa sisällä.  Tämä on kaikkien aikojen korkein luku maailmassa ja yli kaksinkertainen määrä verrattuna 10 vuoden takaisiin lukuihin. Monet maat, joita vaikutus koskee, eivät pysty saavuttamaan kriittisiä tavoitteita köyhyyden, koulutuksen, rauhanomaisten yhteiskuntien ja sukupuolten tasa-arvon suhteen – ilman sisäisen pakolaisuuden ratkaisemista. 
 

Tässä YK:n kehitysohjelma UNDP:n ja sisäisen pakolaisuuden keskuksen IDMC:n tuottamassa uudessa raportissa korostetaan, että maanisäisen pakolaisuuden haasteiden ratkaiseminen riippuu hallitusten kyvystä toimeenpanna keskeisiä kehitysratkaisuja.