Toimettomuuden inhimillinen hinta: köyhyys, sosiaaliturva ja velanmaksu vuosina 2020-2023

The Human Cost of Inaction: Poverty, Social Protection and Debt Servicing, 2020–2023

pdf (1MB)

Download

Toimettomuuden inhimillinen hinta: köyhyys, sosiaaliturva ja velanmaksu vuosina 2020-2023

14. July 2023

UNDP:n uusi raportti osoittaa, että maailmanlaajuisesti köyhien ihmisten määrä on kasvanut 165 miljoonalla vuosien 2020 ja 2023 välillä. Suurin osa tästä negatiivisesta kehityskulusta on tapahtunut alemman keskitulon maissa. Kaikkein köyhimmät kärsivät eniten, ja heidän tulotasonsa ennustetaan pysyvän jatkossakin alle pandemiaa edeltäneiden tasojen. UNDP ehdottaa kehittyvien maiden velan maksun väliaikaista tauottamista pahentuneen köyhyystilanteen helpottamiseksi. Tämä mahdollistaisi sen, että velkojen takaisinmaksuihin osoitetut varat voitaisiin ohjata kriittiseen sosiaaliturvaan ja palveluihin. Tällä hetkellä velanhoito estää useissa tapauksissa maiden kyvyn tehdä investointeja esimerkiksi terveyteen ja koulutukseen. 


UNDP esittää velkojen takaisinmaksun ehtojen ja aikataulujen uudelleenarvioimista, jotta maat pystyvät lieventämään makrotaloudellisten shokkien vaikutuksia ja täten estämään ihmisten vajoamisen köyhyyteen. 165 miljoonan ihmisen nostaminen takaisin köyhyysrajan yläpuolelle maksaisi arviolta 14 miljardia dollaria. Tämä vastaa vain 0.009% maailman bruttokansantuotteesta ja alle 4% velkaantuneiden maiden ulkomaisen velan maksuista. Vaikutukset 165 miljoonan ihmisen elämään olisivat sen sijaan valtavat.