Nainen kastelee viljelymaata kastelukannulla

Suomi

Kehityksen haasteet ja ratkaisut

YK:n kehitysohjelma UNDP on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii noin 170 maassa pyrkien löytämään paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin kehityshaasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi.

Nykypäivän kehityshaasteet ovat monimutkaisia ja olosuhteet erilaisia. Siksi räätälöimme työmme niiden maiden ja yhteisöjen tarpeisiin sopiviksi, joiden kanssa työskentelemme. Moninaisuus heijastuu kolmeen laajaan kehityskontekstiin: köyhyyden poistamiseen; rakenteellisiin muutoksiin; ja selviytymis- ja sopeutumiskyvyn vahvistamiseen.

UNDP:n kehitysratkaisut tuovat tuloksia

UNDP työskentelee kuuden läpileikkaavan kehitysratkaisun kautta vastatakseen näihin haasteisiin ja edistääkseen laajemmin Agenda 2030:n tavoitteita.

Köyhyyden poistaminen

700 miljoonaa ihmistä maailmassa elää alle 1,90 Yhdysvaltain dollarilla päivässä ja 1,3 miljardia ihmistä on moniulotteisesti köyhiä. 
Ihmisten auttaminen ja pitäminen pois köyhyydestä on UNDP:n ensisijainen tehtävä ja työskentelemme tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitusten, yhteisöjen ja kumppaneidemme kanssa kaikissa niissä 170 maassa ja alueella, joissa toimimme. 

Autamme luomaan ihmisarvoisia työpaikkoja ja toimeentuloja, sosiaaliturvaverkostoja, lisäämään poliittista osallistumista, ja takaamaan ihmisten pääsyn peruspalveluiden kuten veden, sähkön ja terveydenhuollon piiriin. 

Köyhyyden poistaminen on läpileikkaava teema työssämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvän hallinnon edistäminen rauhanomaisten, oikeudenmukaisten ja avoimien yhteiskuntien rakentamiseksi

UNDP tukee kansallisia hallintoelimiä perustuslaillisten uudistusten läpiviemisessä, luotettavien vaalien järjestämisessä ja hallinnon vahvistamisessa. Kriisin jälkeisissä tilanteissa keskitymme hallintojen keskeisten toimintojen palauttamiseen. Tavoitteenamme on luoda ympäristöjä, joissa kaikki - erityisesti naiset, nuoret, alkuperäiskansat, vammaiset ja kansalaisyhteiskunta - saavat äänensä kuulluksi.

Työskentelemme osallistavan ja tehokkaan demokraattisen hallinnon puolesta ja tuemme sen toteutumista jakamalla tietoa, edistämällä tasavertaista keskustelua ja yhteisymmärryksen syntymistä sekä tukemalla avointen ja vahvojen toimielinten syntyä.

Kriisinehkäisy ja resilienssin lisääminen

Kriisit eivät tunne rajoja. Yli 1,6 miljardia ihmistä elää hauraissa ja/tai konfliktien runtelemissa maissa. Yhä useampi ihminen joutuu lähtemään kotiseuduiltaan konfliktien tai kriisien vaikutuksien seurauksena. 

UNDP auttaa maita vastaamaan konflikteihin, valmistautumaan ja palautumaan kriiseistä, ja integroimaan riskinhallinnan osaksi kansallisia kehityssuunnitelmia. Mitä nopeammin ihmiset pääsevät palaamaan koteihinsa, työpaikkoihinsa ja kouluihinsa kriisin tai konfliktin jälkeen, sitä nopeammin he pystyvät jälleenrakentamaan elämäänsä ja toimimaan osana yhteisön kehitystä.

UNDP:n kehitysratkaisu keskittyy ihmisten, yhteisöjen, instituutioiden ja maiden selviytymiskykyjen vahvistamiseen auttaen heitä puuttumaan konfliktien juurisyihin, vähentämään katastrofiriskejä, hillitsemään ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, toipumaan kriiseistä ja rakentamaan kestävää rauhaa.   
 

Mies pihalla
UNDP Bolivia

 

Luontoon perustuvia kehitysratkaisuja

Terveet ekosysteemit ovat kehityksen ytimessä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja talouskasvun perustana. 

Luontoon perustuvilla ratkaisuilla, kuten maa-alueiden, jokien ja valtamerten kestävällä hoidolla ja suojelulla, varmistamme kaikille maille riittävät ruoka- ja vesivarat, autamme heitä varautumaan ja palautumaan paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja katastrofeista, siirtymään vihreään talouteen, ja mahdollistamaan työpaikat miljardeilla ihmisille metsätalouden, maatalouden, kalastuksen ja matkailun kautta.

UNDP on YK:n suurin ilmastotoimija maatasolla. Pyrimme sisällyttämään Pariisin ilmastosopimuksen ja muut ympäristösopimukset maiden kehitysprioriteettien ytimeen.

Puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa

Luotettava, turvallinen ja kohtuuhintainen energia on elintärkeää kehitykselle. Silti 840 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa elää ilman sähköä ja 2,9 miljardia ihmistä käyttää kiinteitä polttoaineita ruoanlaittoon tai kotinsa lämmittämiseen, altistaen perheensä vakaville terveysriskeille ja vaikuttaen laajaan maailmanlaajuiseen metsäkatoon.

UNDP auttaa maita siirtymään rajallisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä puhtaisiin, uusiutuviin ja kohtuuhintaisiin energialähteisiin. Kestävän energian portfoliomme kattaa yli 110 maata.

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Naisten osallistuminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla on välttämätöntä koko yhteiskunnan kattavan ja kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Naiset ja tytöt muodostavat suhteettoman suuren osan köyhyydessä elävistä, ja he kohtaavat todennäköisemmin nälkää, väkivaltaa sekä tuntevat rajummin katastrofien ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Heiltä evätään myös miehiä todennäköisemmin lailliset oikeudet ja peruspalvelut.

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen on läpileikkaava periaate kaikessa UNDP:n työssä. Se näkyy esimerkiksi yhteistyössämme kumppanimaiden kanssa sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemiseksi, työssämme ilmastonmuutoksen torjumiseksi naisviljelijöiden kanssa tai naisjohtajuuden edistämiseksi liike-elämässä ja politiikassa.